SISTEME MODULATOARE TV PROGRAMABILE PENTRU TRANSMISII SMATV SAU CATV

by donpedro

În acest articol vă prezentăm noul tip de modulatoare TV produse de firma ALCAD folosite în instalaţii SMATV sau CATV

Figura 1

Scurtă prezentare
Modulatoarele TV sunt aparate care permit conversia semnalelor video şi audio asociate pentru o imagine TV într-un semnal purtătoare fie în banda FIF, banda S sau banda UIF şi care poate fi recepţionat cu un receptor de televiziune. Semnalele video pot proveni de la o multitudine de surse (videorecorder, DVD, receptor satelit analogic / digital, cameră video, etc.). Pentru recepţie TV sunt alocate în banda FIF canalele 2 – 12, banda S canalele S1 – S42, banda UIF canalele C21 – 69 pentru norma CCIR (având purtătoarea de sunet faţă de purtătoarea video la un ecart de 5.50 Mhz), respectiv FIF canale R1 – R12, banda S canalele S1 – S42, banda UIF C21 – 69 pentru norma OIRT (purtătoare sunet la 6.50 Mhz).

Figura 2

Figura 3

Modulator seria 912-MS

Figura 4

Sistemul de modulatoare 912-MS este modular şi este format din sistemul de fixare MS-011, sursa de alimentare în comutaţie FA-203, amplificator de putere de bandă largă PA-102 şi modulatoarele MS-5xx în număr de până la 10 bucăţi pe o ramă asigurând transmisia a 10 canale TV. Pentru un număr mai mare de programe trebuie multiplicat numărul de rame şi surse de alimentare. Modulatoarele sunt de trei tipuri pentru principalele norme de televiziune BG, I norma engleză, DK. Sunt de tip vestigial side band (permit utilizarea canalelor adiacente) fiind programabile în toată banda TV.

Figura 5

Principalele caracteristici tehnice sunt prezentate în tabelul 1.

Figura 6 Up-grade până la 20 de canale Up-grade până la 40 de canale

În figura 1 sunt reprezentate principalele elemente ale modulelor MS-5xx.
1 Celula recepţie IR pentru programare;
2 Comutator activare mod de programare modul;
3 Indicator optic pentru modul programare;
4 LED emiţător IR pentru citirea parametrilor modulului;
5 Borna MINIDIN de intrare A/V;
6 Conector de alimentare;
7 Etichetă modul;
8 Indicator optic funcţionare PLL pentru canalul de ieşire;
9 Potenţiometru reglaj al nivelului de ieşire din modul;
10 Bornă intrare RF de la modulul anterior;
11 Bornă ieşire RF spre modulul următor sau amplificator de putere.
În figura 2 sunt prezentate elementele de conectare a amplificatorului de putere PA-102.
1 Conector de alimentare;
2 Indicator optic funcţionare;
3 Potenţiometru reglaj al nivelului de ieşire;
4 Borna intrare 1 de la modulatoare;
5 Borna intrare 2 de la modulatoare;
În figura 3 este prezentată partea de jos a amplificatorului.
1 Borna intrare RF pentru însumare cu alte staţii;
2 Borna RF având semnal -30dB pentru măsurare;
3 Borna RF de ieşire semnal.
Partea frontală a sursei de alimentare este prezentată în figura 4.
1 Indicator optic funcţionare normală;
2 Indicator optic supratensiune;
3 Indicator optic scurt-circuit;
4 Conector alimentare;
Sursa de alimentare este în comutaţie de consum redus şi are mai multe sisteme de protecţie. În cazul unui scurt-circuit sau a unei tensiuni de reţea de peste 255V se blocheză automat şi reporneşte automat doar după încetarea acelei anomalii.
Cu ajutorul telecomenzii PS-002 se poate programa canalul de ieşire al modulatorului sau se poate citi acest parametru.

Tabelul 1

Exemple de aplicaţii
În figura 5 este prezentată o aplicaţie care serveşte pentru recepţia semnalelor de televiziune prin satelit sau a semnalului de la o cameră video pentru un număr de 8 canale.
După cum am arătat mai sus amplificatorul de putere este prevăzut cu borna de intrare RF în acest fel permiţând însumarea cu alte staţii. În exemplul de mai jos este prezentat un sistem complex care conţine 3 tipuri de staţii diferite şi care permite recepţia a 10 canale TV terestru cu staţia 905 ZG, 8 canale de satelit cu staţia 912 şi 16 transpondere digitale de satelit cu staţia 912 UC.
În figura 6, semnalul de putere care se însumează este reprezentat mai îngroşat şi se observă însumarea RF cu ajutorul amplificatorului PA-004 (este similar cu modelul PA-102) respectiv PA-005 care însumează banda TV cu banda satelit.
În cazul în care se doreşte creşterea numărului de canale transmise se poate face up-grade conform figurii 6.

Informaţii suplimentare:
Antech 98 s.r.l.
Tel/fax : 01-675.70.66
e-mail : aandrei@mailbox.ro
www.alcad.netC

S-ar putea să vă placă și