SISTEM COMUNITAR PENTRU RECEPŢIE TV TERESTRĂ ŞI PRIN SATELIT

by donpedro

În acest articol vă prezentăm o instalaţie de recepţie colectivă care este destinată utilizării într-o vilă sau bloc cu până la 32 utilizatori

În principiu toată instalaţia este construită în jurul staţiei de amplificatoare 905 C. Ea este formată dintr-o ramă de fixare care conţine sursa de alimentare, sumatorul, distribuitorul de semnal precum şi voltmetrul de măsurare a semnalului pentru fiecare canal. Pe ramă pot fi fixate până la 7 module care corespund fiecare unui canal de televiziune. Producatorul realizează 6 modele de ramă pentru acoperirea celor mai diferite aplicaţii care pot fi întâlnite în practică. În tabelul 1 sunt prezentate datele principale pentru aceste rame.
Numărul de intrări (pentru conectarea antenelor de recepţie) poate fi de: 1 (modelul AC-204), 2 sau 5 (modelul AF-205) şi mai conţine 1 intrare pentru satelit şi 1 intrare pentru radio FM.

Tabel 1

Tabel 2

Modelul AC-202 este diferit deoarece conţine 1 intrare EXT şi este destinată însumării cu o altă ramă pentru creşterea numărului de canale recepţionate la 14. Pe intrarea FM se poate conecta o antenă radio FM, iar pe intrarea SAT se conectează ieşirea LNB-lui antenei de satelit. Alimentarea acestuia este de14/18 V, iar comenzile 0-22Khz sunt asigurate din receptorul de satelit montat la utilizator.
Principalii parametrii tehnici ai modulelor de amplificare sunt prezentaţi în tabelul 2.
Modulele de amplificare sunt destinate amplificării unui canal din B I (CH-101), B III (CH-301) respectiv UIF (CH-401). Intrările suplimentare ale ramei, sunt pasive şi au atenuările conform explicaţiilor. Intrările SAT şi EXT au şi trecere în curent continuu asigurând telealimentarea LNB-lui sau a altor componente.
Aşa cum arătam, ramele conţin şi un voltmetru de măsură care poate măsura nivelele semnalelor pentru fiecare modul în parte fiind în acest fel foarte util utilizatorilor care nu dispun de aparatură de reglaj. După cum se ştie este foarte important în cazul transmisiei unui număr mare de posturi TV ca nivelul pentru toate canalele să fie cât mai egale, altfel apar interferenţe foarte neplăcute pentru telespectatori.

Figura 1

Figura 2

În figura 1 este prezentat modul de reglaj al amplificatoarelor.
În primul rând este necesar să fie deconectate intrările SAT, FM respectiv EXT pentru că acestea influenţează reglajul. Din microîntrerupătoarele numerotate 1 – 7 se alimentează modulul care trebuie reglat; comutatorul 8 trebuie să rămână pe poziţia OFF. Se alimentează câte un modul (prezenţa alimentării e averizată de LED-ul de pe modul), şi se reglează până când LED-ul ajunge la semnificaţia 104 dBuV şi se aprinde. Ledurile cu indicaţiile 106 şi 102 dBuV ne arată dacă nivelul semnalului este deasupra sau sub nivelul nominal. Reglajul se face pentru fiecare modul în parte după care la punerea în funcţiune a staţiei se comută microîntrerupătorul 8 pe poziţia ON după care se conectează şi intrările SAT şi FM.

Antenă colectivă pentru 7 canale terestre

Figura 3

În continuare vă vom prezenta un sistem de antenă colectivă care deserveşte un mic hotel având 4 nivele (P+3) 8 camere pe palier, un total de 32 camere.
Sunt recepţionate şi distribuite în reţea 7 programe de televiziune şi banda de radio FM după cum urmează:
TV Sigma C25 CCIR
Pro TV C31 CCIR
TVR 1 C34 CCIR
Prima TV C38 CCIR
Tele 7 abc C42 CCIR
TVR 2 C51 CCIR
Antena 1 C57 CCIR
şi banda radio FM 88-108 Mhz

S-a utilizat rama AC-201 care are 2 intrări pentru antene TV respectiv o intrare pentru antena radio FM.
La plecarea din staţie semnalul are nivelul de 104 dBuV pentru fiecare canal obţinându-se la abonat un nivel de 67 dBuV.
În figura 2 este prezentată schema de conectare.
Pentru distribuţie s-au folosit tap-off având 4 ieşiri de diverse atenuări, iar prizele de abonat cu atenuări diferite sunt de trecere pentru cele intermediare şi de capăt pentru cele finale. În acest mod nivelul semnalului la televizoarele de recepţie este aproximativ constant.

Exemplu de antenă colectivă pentru 7 canale terestre şi satelit

Figura 4

În figura 3 este prezentată o altă aplicaţie folosind rama AC-201 pentru recepţie terestră şi satelit. În acest caz reţeaua este dimensionată pentru distribuţie în banda 47-862 Mhz şi 950-2150 Mhz. Astfel, s-au folosit tap-off şi prize speciale pentru satelit care au trecere în curent continuu şi permit trecerea semnalului de comandă de 22 KHz.
La oricare din prize poate fi conectat receptorul de satelit care asigură şi alimentarea LNB-lui antenei de satelit. În cazul în care este necesară extinderea numărului de canale poate fi utilizată rama AC-202 permiţând creşterea numărului de canale de la 7 la 14 aşa cum este arătat în figura 4.

Concluzii
Avantajul principal al acestui tip de staţie este raportul calitate / preţ foarte atractiv, posibilitatea reglajului fără a folosi aparatura profesională de masură şi opţiunea însumării semnalului TV cu cel din satelit.

S-ar putea să vă placă și