Serviciul de Mesaje Scurte

by donpedro

Definiţie
Serviciul de mesaje scurte (SMSShort Message Service) este un serviciu mobil acceptat la nivel mondial care permite transmisia de mesaje alfanumerice între abonaţii mobili şi sisteme externe, ca poştă electronică, paging sau sisteme de poştă vocală.

Introducere

Acest articol oferă o introducere în conceptele, specificaţiile, reţelele şi serviciile SMS de bază.

Serviciul de Mesaje Scurte
SMS a apărut pe scena serviciilor mobile în anul 1991 în Europa, acolo unde s-au pus bazele tehnologiei digitale mobile. Standardul european pentru tehnologia digitală mobilă, cunoscut acum ca standardul mondial pentru tehnologia mobilă GSM, a inclus şi serviciile de mesaje scurte.
În America de Nord, SMS a fost disponibil mai întâi pe reţelele digitale mobile construite de pionieri ca Bell South Mobility şi Nextel. În 1998, atunci când au fost construite reţele bazate pe GSM pentru PCS (Personal Communications Service – serviciu de comunicaţii personale) şi TDMA (Time Division Multiple Access – acces multiplu prin eşantionare), SMS s-a bucurat de succes.
SMS point-to-point oferă un mecanism pentru transmiterea de mesaje scurte către şi de la handset-uri mobile. Serviciul foloseşte un SMSC (Short Message Service Center – centru pentru servicii de mesaje scurte) care acţionează ca un sistem pentru stocare şi trimitere de mesaje scurte. Reţeaua mobilă este responsabilă pentru transportul mesajelor scurte între SMSC şi handset-urile mobile. În comparaţie cu serviciile de transmitere a mesajelor text existente, ca paging-ul alfanumeric, elementele serviciului sunt proiectate pentru a oferi garanţia livrării mesajelor text la destinaţie.
O caracteristică distinctă a serviciului este aceea că un handset mobil activ poate primi un mesaj scurt oricând, indiferent dacă handset-ul prelucrează sau nu un apel vocal sau de date. SMS garantează şi livrarea mesajelor scurte la reţea. Căderile temporare sunt identificate, iar mesajul scurt este stocat în reţea până când destinaţia este disponibilă.
SMS este caracterizat de livrarea pachetelor în afara benzii şi lărgimea de bandă mică pentru transferul mesajului. Aplicaţiile iniţiale de SMS s-au concentrat pe eliminarea pager-elor alfanumerice prin transmiterea de mesaje de uz general în ambele sensuri şi servicii de notificare, mai ales pentru poşta vocală. Odată cu maturizarea tehnologiei şi a reţelelor, au fost introduse o varietate de servicii, inclusiv poşta electronică integrarea de fax, integrarea de paging, banking interactiv şi servicii de informaţii cum ar fi cotările la bursă. Aplicaţiile mobile de date includ descărcarea cardurilor SIM (Subscriber Identity Module – modul de identificare a abonatului) pentru activare, debit şi profile-editing.

Avantajele SMS
În lumea competitivă de astăzi, diferenţierea este un factor semnificativ pentru succesul unui furnizor de servicii. Începând cu serviciile de bază, ca telefonia vocală, SMS oferă mijloace pentru diferenţierea serviciilor. Avantajele SMS pentru un furnizor de servicii sunt următoarele:
îmbunătăţeşte calitatea apelului pe reţelele mobile sau fixe prin permiterea posibilităţilor de notificare caracteristice SMS;
o alternativă la serviciile de paging alfanumeric;
permite companiilor accesul la datele mobile;
oferă servicii cu valoare adăugată, cum ar fi e-mail, poştă vocală şi integrarea fax; serviciu de atenţionare; cotări la bursă; informaţii privind călătoriile;
oferă servicii administrative ca download mobil.
Toate aceste avantaje sunt disponibile imediat cu o creştere mică a costului, iar perioada de recuperare a investiţiei este de mai puţin de şase luni.
Avantajele SMS pentru clienţi sunt confortul, flexibilitatea şi integrarea fără precedent a serviciilor de mesagerie cu accesul la informaţii. Din acest punct de vedere, avantajul este posibilitatea de a folosi un handset ca o extensie a computerului. SMS elimină şi necesitatea de dispozitive separate pentru mesagerie deaorece serviciile pot fi integrate într-un singur dispozitiv mobil – terminalul mobil.

Elemente şi arhitecturi de reţea

Figura 1

Structura primară de reţea a SMS este arătată în figura 1.

Untităţi de mesagerie scurtă
Unitatea de mesagerie scurtă (SME) este o unitate care poate primi sau trimite mesaje scurte. SME poate fi în reţeaua fixă, o staţie mobilă sau un alt centru de servicii.

Centru de servicii pentru mesaje scurte
Centrul de servicii pentru mesaje scurte (SMSC) este responsabil pentru transmiterea şi stocare-transmiterea mesajelor scurte între un SME şi staţia mobilă.
Centru de comutare mobil SMS-Gateway/Interworking
SMS-GMSC (SMS-gateway mobile switchig center) este un MSC care poate recepţiona un mesaj scurt de la un SMSC, interogând un HLR (Home Location Register – registru de locaţie) pentru transmiterea informaţiei şi livrarea mesajului scurt către MSC-ul staţiei mobile. SMS-IWMSC (SMS interworking MSC) este un MSC care poate recepţiona un mesaj scurt de la o reţea mobilă, apoi trimiţându-l către SMSC-ul corespunzător. De obicei, SMS-GMSC/SMS-IWMSC sunt integrate cu SMSC.

Registrul de localizare
HLR este o bază de date folosită pentru stocarea permanentă şi administrarea abonaţilor şi pentru tipul serviciilor. După integrarea cu SMSC, HLR oferă informaţii de rutare pentru abonatul indicat. HLR informează SMSC, care anterior a iniţiat o transmitere eşuată de mesaj scurt către o staţie mobilă, că staţia mobilă este acum recunoscută de reţeaua mobilă ca fiind accesibilă.

Centru de comutare mobil
MSC efectuează funcţiile de comutare ale sistemului şi controlează apelurile către şi de la alt telefon şi sisteme de date.

Registrul locaţiei apelantului
VLR (Visitor Location Register – registrul locaţiei apelantului) este o bază de date care conţine informaţii temporare despre abonaţi. Aceste informaţii sunt necesare MSC pentru a servi abonaţii care apelează.

Sistemul staţiei de bază
Toate funcţiile radio sunt realizate în sistemul staţiei de bază (BSS, Base-Station System). BSS este realizat din BSC (Base-Station Controllers – controlerele staţiei de bază) şi BTS (Base-Transceiver Stations – staţii emiţătoare de bază), iar principala lui responsabilitate este de a transmite trafic vocal şi de date între staţiile mobile.

Staţia mobilă
Staţia mobilă (MS, Mobile Station) este terminalul mobil care recepţionează şi transmite mesajele scurte şi apelurile vocale. Infrastructura de semnalizare a reţelei mobile are la bază sistemul de semnalizare 7 (SS7). SMS foloseşte partea de aplicaţii mobile (MAP, Mobile Application Part), care defineşte metodele şi mecanismele pentru comunicaţia în reţelele mobile şi foloseşte serviciile părţii de aplicaţie pentru tranzacţionare SS7. Un tip de servicii SMS foloseşte capabilităţile de semnalizare ale MAP şi permite transferul mesajelor scurte între enităţi de acelaşi tip.
de semnalizare ale MAP si permite transferul mesajelor scurte intre enitati de acelasi tip.

S-ar putea să vă placă și