Servicii sisteme de securitate industrială

by donpedro

Pentru a veni în întâmpinarea agenţilor economici care doresc să îşi desfăşoare activitatea în condiţiile respectării reglementărilor legale şi a standardelor privind securitatea şi sănătatea în muncă, Aurocon COMPEC asigură servicii de consultanţă în planificarea operării instalaţiilor industriale cu respectarea respectivelor aspecte legislative. Veţi primi suport pentru a elimina/diminua sursele de risc de accidentare prin implementarea de soluţii care să asigure siguranţa activităţii dumneavoastră. De asemenea, COMPEC asigură instalarea şi configurarea componentelor de securitate precum şi evaluarea funcţională a acestora prin aplicarea de proceduri standard de testare şi control şi servicii post-vânzare (analiza defectelor, reparaţii, piese de schimb, upgrade). COMPEC efectuează inspecţii tehnice iniţiale şi periodice ale echipamentelor de muncă, luând în considerare concordanţa ce trebuie să existe între componentele de securitate instalate şi riscurile prezente la posturile de lucru în vederea asigurării eficienţei sistemelor de securitate industrială.

Servicii de consultanţă pentru implementarea sistemelor de securitate

În ceea ce priveşte evaluarea riscurilor, principalul avantaj este reducerea costurilor prin

identificarea punctelor slabe şi adoptarea de măsuri adecvate într-o etapă incipientă, înainte de implementarea efectivă a sistemului de securitate. Dintre etapele evaluării riscurilor cele mai semnificative sunt:
• Analiza şi evaluarea pericolelor şi riscurilor asociate funcţionării instalaţiilor industriale;
• Evaluarea şi clasificarea tuturor aspectelor privind componentele sistemului de control în ceea ce priveşte securitatea şi sănătatea muncii;
• Măsuri tehnico-organizatorice pentru obţinerea unor niveluri de risc acceptabile.
În ceea ce priveşte definirea conceptului de securitate industrială, se are în vedere dezvoltarea de soluţii necesare pentru reducerea nivelului de risc global prin definirea conceptului:
• Propuneri privind conformitatea cu cerinţele esenţiale de sănătate şi securitate precum şi cu standardele EN;

• Descrierea funcţională a conceptului global de securitate industrială;
• Detalii privind localizarea necesară a componentelor de securitate;
• Dimensionarea protecţiilor mecanice (înălţimi, distanţe de siguranţă).
Suportul tehnic competent şi rapid pe durata identificării defectelor şi a remedierii acestora asigurat de specialişti cu un grad ridicat de know-how contribuie la soluţionarea problemelor tehnice pe durata integrării şi configurării componentelor de securitate de la SICK:
• Alegerea componentelor de securitate în conformitate cu specificaţiile standardelor şi ale reglementărilor legale;
• Suport tehnic pe durata instalării şi configurării componentelor de securitate, a software-ului şi pe durata analizei defectelor sistemelor de securitate.

Servicii de instalare şi configurare a componentelor de securitate

• Cablarea completă a tuturor componentelor optoelectronice de securitate, a senzorilor de proximitate, a butoanelor pentru oprirea de urgenţă şi a dispozitivelor mecanice de interblocare;

• Scheme de conectare a componentelor de securitate;
• Testarea corectitudinii cablărilor efectuate;
• Asigurarea declaraţiei de conformitate pentru componentele instalate;
• Configurarea componentelor optoelectronice de securitate şi adaptarea câmpurilor de protecţie şi de avertizare ale acestora;
• Asigurarea comunicaţiilor între interfeţele de date;
• Configurarea senzorilor de proximitate, a butoanelor pentru oprirea de urgenţă, a dispozitivelor mecanice de interblocare etc.;

• Servicii post-vânzare: asigurarea unei analize a defectelor în cazul apariţiei acestora, repararea componentelor de securitate la faţa locului, la sediul COMPEC sau la sediul SICK.
COMPEC oferă şi o gamă largă de piese de schimb precum şi kituri de upgrade în cazul componentelor de securitate de generaţie mai veche din instalaţiile dvs.

Analiza defectelor
Analiza defectelor şi luarea de acţiuni corective în vederea rectificării acestora.
Optimizări ale parametrilor componentelor de securitate
Instrucţiuni în vederea prevenirii apariţiei defectelor.
Avantaje: Suport competent şi rapid pe durata identificării defectelor şi a rectificării acestora, repunerea rapidă în funcţiune a maşinii/instalaţiei.

Piese de schimb
Piesele de schimb sunt componente folosite pentru a restaura funcţiile de securitate ale unei componente.
Piesele nu sunt consumabile, acestea netrebuind schimbate în cazul operării normale şi corecte a componentelor de securitate.
Avantaje: Asigurarea eficienţei costurilor prin restaurarea rapidă a funcţionalităţii componentelor de securitate

Reparaţii
Repararea componentelor de securitate SICK defecte.
Diagnosticări detaliate.
Avantaje: Diagnosticarea componentelor de securitate reparate oferă o analiză în detaliu a acestora şi recomandări de utilizare pentru evitarea apariţiei defectelor.

Inspecţii tehnice iniţiale şi periodice

HG1146/2006 care transpune directiva europeană 89/655/CEE privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea echipamentelor de muncă de către lucrători în muncă, specifică la art.5, par. 1 şi 2, faptul că angajatorul este obligat să ia măsurile necesare

pentru ca echipamentele de muncă a căror securitate depinde de condiţiile de instalare să fie supuse unei verificări iniţiale, după instalare şi înainte de prima punere în funcţiune şi unei verificări după fiecare montare într-un loc de muncă nou sau pe un nou amplasament. Pentru a garanta că cerinţele de securitate şi de sănătate sunt respectate şi orice deteriorări sunt depistate şi remediate la timp, angajatorul este obligat să ia măsurile necesare pentru ca echipamentele de muncă să facă obiectul unor verificări periodice.
Aurocon COMPEC efectuează astfel de verificări tehnice iniţiale şi periodice ce constau în următoarele aspecte:
• Asigurarea compatibilităţii cu standardele şi reglementările de securitate aplicabile;
• Determinarea instalării şi funcţionalităţii corecte a componentelor de securitate;
• Instruirea operatorilor instalaţiilor industriale asupra funcţionalităţii componentelor de securitate;
• Suplimentarea documentaţiei instalaţiei industriale inspectate cu un raport de inspecţie ce atestă nivelul de securitate al acesteia;
• Măsurarea timpului de oprire a instalaţiilor industriale cu ajutorul unor echipamente de măsură certificate; întocmirea unui raport de măsurare a timpului de oprire ce poate fi ataşat documentaţiei maşinii inspectate;
• Calcularea corectă a distanţei de siguranţă dintre punctul periculos şi componenta de securitate folosită în conformitate cu standardul EN999 sau cu standardele specifice anumitor tipuri de maşini industriale;
• Ataşarea unei etichete direct pe maşină ce conţine timpul de oprire măsurat, distanţa de securitate, data la care a avut loc inspecţia şi data la care se va efectua următoarea inspecţie.

Distribuitor autorizat SICK: AUROCON COMPEC srl
www.compec.ro

S-ar putea să vă placă și

Adaugă un comentariu