ROMSYS se implică activ în susţinerea luptei antidrog din România

by donpedro

Este datoria fiecăruia dintre noi să luptăm, cu mijloacele noastre specifice, împotriva drogurilor. Aceasta este ideea care a stat la baza demersului ROMSYS, lider în furnizarea de soluţii informatice şi de comunicaţii complexe, de înzestrare a Agenţiei Naţionale Antidrog (A.N.A.) cu tehnică de calcul. În toţi cei 10 ani de activitate şi excelenţă pe piaţa ICT din România, ROMSYS a fost un susţinător constant al societăţii civile româneşti, cu predilecţie în domeniile educaţie şi sănătate.
Permanent preocupată de formarea tinerilor şi de asigurarea calităţii vieţii acestora, de această dată compania ROMSYS s-a alăturat şi sprijină eforturile unei noi dar ambiţioase instituţii româneşti – Agenţia Naţională Antidrog, aflată în subordinea Ministerului de Interne, înfiinţată cu sprijinul Uniunii Europene şi având puternice relaţii de cooperare cu forurile europene şi internaţionale de specialitate.

Atribuţiile şi obiectivele A.N.A. sunt legate de:
– implementarea strategiei naţionale antidrog;
– monitorizarea producţiei, traficului şi consumului de droguri – prima evaluare oficială, completă şi pertinentă a dimensiunii fenomenului;
– coordonarea la nivel naţional a programelor specifice şi eficientizarea activităţii în teritoriu prin consolidarea centrelor de prevenire şi consiliere antrdrog;
– ţinerea sub control, combaterea, prevenirea şi diminuarea cererii şi ofertei de substanţe nocive (inclusiv alcool şi tutun) şi a precursorilor (substanţe ce pot fi atât în procesele de producţie din economia naţională, cât şi în sinteza ilegală a drogurilor); evidenţa licenţelor de funcţionare, a transporturilor şi comunicaţiilor agenţilor economici care utilizează precursori;
– coordonarea unitară a activităţii curente şi a operaţiunilor de anvergură ale instituţiilor abilitate din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, Ministerului Sănătăţii, Ministerului Administraţiei şi Internelor, Ministerului de Finanţe, Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, societăţii civile; centralizarea de date, schimbul eficient de informaţii, monitorizarea de programe şi acţiuni concrete întreprinse de aceste instituţii, în scopul îmbunătăţirii performanţelor operative ale acestora;
– valorificarea experienţei din proiectele similare ale altor ţări şi armonizarea uzanţelor din legislaţia românească cu cea internaţională;
– cooperare internaţională – centralizator de date şi unic raportor al informaţiilor oficiale către Uniunea Europeană; stabilirea legăturilor permanente cu Centrul European de Monitorizare a Drogurilor şi a Dependenţei de Droguri de la Lisabona.
“Am enumerat toate acestea, deoarece dorim să asigurăm o transparenţă deplină a activităţii noastre şi pentru ca societatea să înţeleagă că avem planuri mari şi ambiţioase, pe termen lung. Un sprijin important pentru înfiinţarea Agenţiei l-a constituit programul PHARE al Uniunii Europene, derulat în colaborare cu structura similară din Spania. În România, lupta antidrog a fost declarată prioritate naţională iar rezultatele acesteia vor fi luate în considerare în vederea aderării ţării noastre la Uniunea Europeană.” – Dr. Dumitru Licsandru, Director Relaţii Internaţionale.
ROMSYS, având o expertiză deosebită în dezvoltarea de sisteme informatice integrate, demonstrată de-a lungul celor 10 ani de activitate, a făcut primul pas în direcţia informatizării complete a Agenţiei, furnizând echipamente informatice şi servicii de consultanţă şi asistenţă tehnică pentru realizarea infrastructurii ICT (hardware, software, comunicaţii şi Internet) a A.N.A.
“Ne propunem să identificăm modalităţi de a oferi accesul pentru structurile societăţii civile la sistemul nostru informatic, de a exploata în comun bazele de date administrate de A.N.A., realizarea unui site Internet interactiv, înfiinţarea unui centru naţional informatizat de documentare şi a unor nuclee de cercetare şi instruire pe problematica drogurilor. Totodată, avem nevoie de comunicaţii on-line şi transmitere securizată de date între Agenţie şi celelalte organisme interne şi internaţionale. Date fiind volumul şi gradul de confidenţialitate a informaţiilor vehiculate, precum şi importanţa strategică a relaţiilor noastre cu forurile abilitate din ţară şi din străinătate, un sistem informatic performant este absolut esenţial pentru buna funcţionare a Agenţiei şi pentru îndeplinirea obiectivelor asumate. Aşadar, avem nevoie de un partener puternic şi de un angajament pe termen lung. Ne bucurăm că ROMSYS a înţeles anvergura şi importanţa demersului nostru şi a dorit să pornească la drum împreună cu noi, încă de la început. Este un exemplu elocvent care ilustrează buna funcţionare a unei relaţii moderne de colaborare între entităţi din sectorul public şi cel privat.” – Chestor Principal Prof. Univ. Dr. Pavel Abraham, Preşedintele ANA.
Într-adevăr, pentru Agenţie, un sistem informatic integrat perfect funcţional şi care să se adapteze permanent planurilor de dezvoltare şi cerinţelor concrete pentru managementul informaţiilor este vital. Aceasta şi deoarece, deşi este cea mai importantă verigă a sistemului naţional de luptă antidrog, Agenţia nu este singură în eforturile de combatere a acestui flagel. Colaborează foarte intens, deci implicit schimbă un volum considerabil de date şi informaţii, cu structurile abilitate din cadrul Direcţiei Generale a Vămilor, Poliţiei de Frontieră, cu structurile de combatere a crimei organizate, precum şi cu organismele internaţionale de profil, Agenţia fiind Punct Naţional Focal / REITOX de luptă antidrog.
Pe deplin conştientă de gravitatea fenomenului drogurilor în România şi de necesitatea eficientizării activităţii personalului Agenţiei – profesionişti de marcă, specialişti recunoscuţi în domeniile juridic, psihosociologie, medicină şi farmacie, economie, chimie etc. – compania ROMSYS este decisă să sprijine în continuare procesul de informatizare a Agenţiei Naţionale Antidrog, prin tehnologii informatice de ultimă oră, împreună cu competenţele şi expertiza specialiştilor săi în sisteme informatice integrate. Demersul de susţinere a activităţii Agenţiei Naţionale Antidrog se înscrie în strategia generală a companiei ROMSYS de implicare permanentă şi sprijinire a societăţii româneşti.
cristian.tomescu@romsys.ro

S-ar putea să vă placă și

Adaugă un comentariu