REGULATOR PROGRAMABIL RT390 pentru mărimi de proces

by donpedro

RT390 este un regulator cu microprocesor cu o flexibilitate deosebită care-i permite măsurarea unei game diverse de semnale de proces.
Regulatorul are până la 3 intrări analogice şi 2 intrări numerice; sunt accesibile până la 3 ieşiri pe releu şi 2 ieşiri analogice. Regulatorul acceptă semnale diverse de intrare incluzând: temperatură, umiditate relativă, debit, presiune, pH, ORP, curenţi, tensiuni. Regulatorul se poate utiliza pentru comanda poziţionării, reglarea în cascadă, controlul pH-lui cu compensarea temperaturii.
Structura internă este alcătuită din blocuri funcţionale care se aleg în funcţie de tipul semnalelor de intrare şi ieşire utilizate.

Caracteristici tehnice:
Intrare: termorezistenţă Pt100 / Cu 100 / Ni 100 /
termocuplu B//D/E/J/K/L/N/R/S/U / 4[0]-20mA, / 0-10V/rezistenţă 0-5 kohmi / 0-14pH / -1000 + 1000 mV ORP selectabile de la tastatură.
Ieşire de comandă releu electromecanic 3x3A/250V / releu static 1A/250Vac / tranzistor OC/.
Algoritmi de reglare: ON/OFF, P.
Ieşire analogică de retransmisie 4[0]-20mA./ 0-2V.
Comunicaţie serială RS232 sau RS485.
Adresându-vă firmei COMAT ELTH SRL puteţi obţine mai multe informaţii tehnice şi de preţ cât şi mostre gratuite.

COMAT ELTH Bucureşti
Fax: 444 12 41
Mobil: 092 373 625
E-Mail: Comat-Elth@Xnet.ro