Protocolul WAP pentru aplicaţii mobile

by donpedro

Definiţie
Protocolul pentru aplicaţii mobile (WAP, Wireless Application Protocol) este un mediu pentru aplicaţii şi un set de protocoale de comunicaţie pentru dispozitive mobile proiectat pentru a permite accesul independent de producător, vânzător şi tehnologie la Internet şi la servicii avansate de telefonie.

Vedere generală
Acest curs este o introducere în WAP, într-un limbaj ştiinţific, explicând conceptele de bază, avantajele, arhitectura şi viitorul acestui protocol.
WAP umple golul între lumea mobilă şi Internet sau reţelele intranet şi dă posibilitatea de a oferi un domeniu nelimitat de servicii mobile cu valoare adăugată abonaţilor, indiferent de reţeaua în care lucrează, de transportator şi de terminal. Abonaţii mobili pot accesa aceleaşi informaţii atât de la un dispozitiv de buzunar cât şi de la desktop.
WAP este un standard global şi nu este controlat de o singură companie. Ericsson, Nokia, Motorola şi Unwired Planet au fondat Forumul WAP în vara lui 1997 cu scopul iniţial de definire a unei specificaţii la nivel de industrie, pentru dezvoltarea aplicaţiilor în reţelele de comunicaţii mobile. Specificaţiile WAP definesc un set de protocoale pentru aplicaţii, sesiuni, tranzacţii, securitate şi mediile de transport, care permite operatorilor, producătorilor de hardware şi de aplicaţii să îndeplinească anumite cerinţe în diferenţierea serviciilor mobile avansate şi crearea de servicii rapide şi flexibile. Există acum peste o sută de membri, reprezentând producători de infrastructură şi terminale, operatori, intermediari, furnizori de servicii, firme de software şi companii care dezvoltă servicii şi aplicaţii pentru dispozitive mobile. Pentru mai multe informaţii puteţi vizita Forumul WAP la adresa: http://www.wapforum.org.

Figura 1 Dispozitive care funcţionează cu protocol WAP

WAP mai defineşte şi un mediu de aplicaţii mobile (WAE, Wireless Application Environment) care are scopul de a permite operatorilor, producătorilor şi furnizorilor de date să dezvolte servicii avansate diferenţiate şi aplicaţii ca microbrowser, instrumente pentru scripturi, e-mail, mesagerie între World Wide Web (www) şi telefonul mobil şi acces între reţeaua mobilă şi telefax.
Specificaţiile WAP sunt dezvoltate în continuare de membri contributori, care, prin testarea interoperabilităţii dispozitivelor care funcţionează cu protocolul WAP, au adus WAP în atenţia pieţelor de date mobile (vezi figura 1).
Bazat pe modelul Internet-ului, dispozitivul mobil conţine un microbrowser, în timp ce conţinutul şi aplicaţiile sunt găzduite pe servere Web.

Avantaje
Operatori
Pentru operatorii de reţele mobile, WAP asigură reducerea costurilor şi creşterea numărului de abonaţi prin îmbunătăţirea serviciilor existente, cum ar fi interfeţele voce-mail, şi un domeniu nelimitat de servicii cu valoare adăugată şi aplicaţii, cum ar fi administrarea conturilor şi efectuarea plăţilor. Pot fi introduse uşor şi repede aplicaţii noi, fără necesitatea de infrastructură suplimentară sau modificări ale telefonului. Aceasta va permite operatorilor să se diferenţieze de competitori cu servicii noi şi personalizate. WAP este un cadru interoperabil, permiţând oferirea de soluţii la cheie, care vor creea un avantaj competitiv de durată, încrederea consumatorilor şi sporirea profiturilor.
Furnizori de conţinut
Aplicaţiile vor fi scrise în WML (Wireless Markup Language = limbaj de marcare mobil), un subset al XML (eXtensible Markup Language = limbaj de marcare extensibil). Folosind acelaşi model ca şi Internet-ul, WAP va permite dezvoltatorilor de conţinut şi de aplicaţii să folosească limbajul WML, ceea ce va permite ca serviciile să fie scrise şi distribuite în reţeaua operatorului repede şi uşor. Deoarece WAP este un standard deschis, global şi interoperabil, furnizorii de conţinut au acces imediat la o mulţime de potenţiali clienţi, care vor dori aplicaţii ce măresc oferta de servicii. Consumatorii doresc de la dispozitivele lor mobile valoare adăugată şi o funcţionalitate mărită, iar WAP deschide porţile către această piaţă nouă; se estima că la sfârşitul anului 2000 numărul de dispozitive care folosesc WAP să ajungă la 100 de milioane.

Utilizatorii finali
Utilizatorii finali ai WAP vor beneficia de acces în siguranţă la informaţiile de pe Internet şi la servicii ca mesagerie, servicii bancare şi activităţi pentru petrecerea timpului liber prin intermediul dispozitivelor mobile. Pot fi de asemenea accesate prin WAP informaţii de pe reţelele Intranet, cum ar fi bazele de date ale întreprinderilor. Deoarece telefoanele produse de mulţi producători suportă deja WAP, utilizatorii vor avea o mare libertate de alegere în selectarea terminalelor mobile şi aplicaţiile pe care acestea le vor rula.
Utilizatorii vor putea să primească şi să ceară informaţii într-un mediu controlat, rapid şi ieftin; aceasta face ca serviciile WAP să fie mai atractive pentru consumatorii care cer de la terminalele lor mobile mai multă funcţionalitate. Internet-ul, primul mediu pentru care a fost dezvoltat WAP, va stabili direcţiile de dezvoltare pentru WAP. Este de aşteptat ca furnizorii de servicii WEB (ISP) să folosească din plin WAP. Dezvoltatorii de conţinut pentru Web vor avea informaţii şi acces direct la utilizatori.

De ce să alegeţi WAP?
În trecut, accesul mobil la Internet era limitat de posibilităţile dispozitivelor mobile şi ale reţelelor mobile.
WAP foloseşte standarde Internet ca XML, protocolul utilizatorului de datagrame (UDP, User Datagram Protocol) şi protocoale Internet (IP). Multe protocoale sunt bazate pe standarde Internet ca HTTP şi TLS, care au fost optimizate pentru limitările mediului mobil: bandă îngustă, întârzieri mari şi stabilitate mică a legăturii.
Standardele Internet ca HTML, HTTP, TLS şi TCP sunt ineficiente în reţelele mobile, deoarece au nevoie de transmiterea de date formate în pricipal din text. Conţinutul HTML standard nu poate fi afişat în condiţii bune pe ecranele mici ale telefoanelor mobile şi pagerelor.
WAP foloseşte transmisia binară pentru o comprimare mai mare a datelor şi este optimizat pentru întârzieri mari şi lărgime de bandă mică. Sesiunile WAP fac faţă acoperirilor intermitente şi pot opera în medii de transport mobile diferite.
WML şi WMLScript sunt folosite pentru producerea de conţinut WAP. Acestea folosesc optim ecranele mici şi navigarea se poate realiza cu o singură mână. Conţinutul WAP poate fi afişat pe două rânduri de text pentru dispozitivele mai rudimentare sau poate fi afişat pe ecranul grafic al telefoanelor inteligente.
Stiva mică, necesară protocolului WAP, este proiectată pentru minimizarea lărgimii de bandă necesară şi pentru maximizarea numărului de tipuri de reţele mobile care pot distribui conţinutul WAP. Sunt vizate reţele multiple. Acestea includ sistemul global pentru reţele mobile (GSM) 900, 1800 şi 1900MHz; IS-136; comunicaţii mobile digitale europene (DECT, Digital European Cordless communicaTion); acces multiplu prin eşantionare (TDMA, Time-Division Multiple Access); serviciul comunicaţiilor personale (PCS, Personal Communication Service); FLEX şi acces multiplu prin divizarea codului (CDMA, Code Division Multiple Access). Toate tehnologiile de reţea şi transportatorii vor fi de asemenea acceptaţi, inclusiv serviciile de mesaje scurte (SMS, Short Message Service), USSD, date celulare pentru circuite comutate (CSD, Circuit Switched cellular Data), pachetul celular de date digitale (CDPD, Cellular Digital Packet Data) şi serviciul radio pentru un pachet general (GPRS, General Packet Radio Service).
WAP se bazează pe o arhitectură de niveluri, scalabilă, fiecare nivel putând fi dezvoltat independent de celelalte. Acest lucru face posibilă introducerea de noi transportatori sau folosirea de noi protocoale de transport fără schimbări majore în celelalte straturi.
– va urma –
A.B.

S-ar putea să vă placă și