Prezentarea identităţii în reţelele de telefonie fixă

by donpedro

Serviciul telefonic de prezentare a identităţii abonatului chemător oferă posibilitatea afişării la destinatar a unei serii de informaţii, printre care şi numărul de telefon al apelantului. Acest serviciu este destinat abonaţilor din reţelele de telefonie fixă

Prezentarea identităţii abonatului chemător (CLIPCalling Line Identification Presentation) este binecunoscută posesorilor de telefoane mobile, care sunt informaţi la fiecare apel cu privire la numărul de telefon al apelantului.
Serviciul de prezentare a identităţii abonatului chemător funcţionează în prezent nu numai în reţelele de telefonie mobilă, ci şi într-o serie de reţele de telefonie fixă, iar descrierea funcţionării şi parametrii tehnici ai acestuia se regăsesc în recomandările ETSI şi ITU-T. Menţionăm aici faptul că acest serviciu este acordat de către operatorii de telefonie fixă în general la cererea abonaţilor, pe baza unui abonament lunar, fiind necesară în acest scop alocarea specială a unor resurse din centrală.
Păstrarea anonimatului abonatului chemător în condiţiile generalizării serviciului CLIP este asigurată de serviciul complementar CLIR (Calling Line Identification Restriction), care restricţionează afişarea identităţii. Totuşi, chiar şi în acest caz, identitatea respectivă este transmisă în reţea până la centrala abonatului chemat, fiind disponibilă la cerere, în cazuri speciale.
Serviciul de prezentare a identităţii abonatului chemător nu se rezumă doar la simpla afişare a unui număr de telefon, ci se compune dintr-o gamă întreagă de informaţii adiacente, cum ar fi:
-> Data şi timpul curent;
-> Identitatea abonatului chemător sau cauza pentru care această identitate nu poate fi afişată;
-> Numele abonatului chemător;
-> Tipul apelului;
-> Tipul de redirijare al apelului;
-> Categorie chemător;
-> Indicator de mesaje;
-> Informaţii taxare etc.
Accesul la aceste informaţii este condiţionat de capabilităţile şi setările echipamentelor din centrala telefonică, caracteristicile reţelei şi, nu în ultimul rând de caracteristicile echipamentului instalat la abonat.
Transmiterea informaţiilor dinspre centrala telefonică spre abonat poate avea loc:
-> Asociată cu apelul telefonic:
-> În timpul apelului;
-> Înaintea apelului;
-> Independent de apel.
Modalitatea de transmisie a informaţiei pe linia telefonică poate fi:
-> FSK (Frequency-Shift Keying);
-> DTMF (Dual Tone Multi-Frequency).
Cea mai utilizată metodă de transmitere a datelor pentru serviciul CLIP este în timpul apelului telefonic, în pauza dintre primul şi al doilea apel, utilizând modulaţia FSK. În cadrul acestui articol ne vom ocupa numai de această metodă, cu menţiunea că principiile generale se aplică şi în celelalte cazuri. Dacă abonatul chemat răspunde înaintea sau în timpul transmisiei de date, linia este comutată în circuit de convorbire, iar transmisia de date este anulată.
Transmisia de date are loc în felul următor:
La un interval de t1 = 0.5 – 2s după primul apel de sonerie se accesează canalul de transmisie cu un pachet I de 96 – 300 biţi transmişi la 1200bps. Urmează un semnal de marcaj II de 180 ± 25 biţi sau 80 ± 25 biţi la 1200 bauds, apoi începe transmisia datelor utile III utilizând modulaţia FSK, conform recomandării CCITT V.23.
Caracteristicile acestei transmisii sunt:
• Viteza de transmisie: 1200 ± 1% bps;
• Frecvenţa simbol 1: 1300 Hz ± 1.5%;
• Frecvenţa simbol 0: 2100 Hz ± 1.5%;
• Nivel semnal la echipament terminal: -4 …-35dBv;
• Diferenţa maximă între nivelele celor două simboluri: 6 dB.

Figura 1 Transmisia de date FSK în timpul apelului

Câmpul de date conţine:
• Tipul mesajului (apel, indicator de mesaj în aşteptare, taxare);
• Mesajul util;
• Suma de control.
Echipamentul terminal TE trebuie să intre în faza de recepţie în cel mult 45 ms după primul apel şi să se decupleze de pe line după maxim 150 ms de la recepţionarea ultimului bit din câmpul de date.
Câmpul de date conţine următoarele informaţii obligatorii:
• Tip mesaj (3 octeţi):
-> Voce (implicit, dacă nu se specifică altfel);
-> Identificator chemător pentru apel tip “număr verde”;
-> Nume apelant;
-> Apel tip mesaj în aşteptare.
• Timp şi dată (10 octeţi):
-> Luna (01..12);
-> Ziua (01..31);
-> Ora (00..23);
-> Minutul (00..59);
• Identitatea liniei apelante (max. 20 digiti 0..9, * şi #, codare conform CCITT Recomandarea T.50) sau cauza lipsei identităţii (indisponibil, restricţionarea prezentării identităţii CLIR).
Opţional, în funcţie de centrala telefonică, câmpul de date poate cuprinde şi următoarele informaţii:
• Numele abonatului chemător (max. 50 caractere, codate conform CCITT Rec. T.50) sau cauza lipsei numelui;
• Indicator de mesaj în aşteptare;
• Iniţiator apel, în caz de apel redirijat;
• Tipul apelului redirijat, dacă e cazul (redirijare pe ocupat, lipsă răspuns, imediată, redirijare din cauza inaccesibilităţii abonaţilor mobili etc).
Ultimul cuvânt (2 octeţi) conţine suma de control, care este egală cu complementul faţă de 2 al sumei modulo 256 al tuturor cuvintelor mesajului.
Beneficiarii serviciului CLIP trebuie să posede un aparat special pentru recepţionarea şi afişarea informaţiilor transmise de către centrala telefonică. La baza, echipamentul terminal situat la abonat este un modem compatibil cu standardul V.23.
Principalele caracteristici de linie ale acestui modem sunt:
< Viteza: 1200bauds; < Frecvenţa simbol 1: 1300Hz; < Frecvenţa simbol 0: 2100Hz; < Toleranţa admisă la recepţie: ± 16Hz; < Toleranţa admisă la emisie: ± 10Hz.

Informaţiile recepţionate sunt afişate uzual pe un afişaj cu cristale lichide. Comercial, dispozitivele utilizate pentru seviciul CLIP pot fi regăsite în magazine ca echipamente de sine stătătoare alimentate la reţea, baterii sau mixt sau pot fi încorporate în aparate telefonice sau faxuri.
Acestea oferă o serie de facilităţi, în funcţie de model, cum ar fi: stocarea mai multor numere (uzual 99), sortare apeluri, afişare dată şi timp curent, agendă, apelare directă, înregistrare mesaje, etc. O bună parte a modemurilor destinate calculatoarelor personale sunt compatibile şi cu standardul V.23 şi permit utilizarea lor pentru serviciul CLIP.
Pentru testarea capabilităţilor unui modem în privinţa compatibilităţii cu serviciul CLIP, se pot lansa comenzile de tip AT destinate acestui serviciu din orice program Terminal configurat pentru accesarea modemului.
De exemplu, pentru modemul WS-3314JS3 sunt utilizate comenzile AT#CID = x, unde x poate fi 0, 1 sau 2 şi are următoarea semnificatie:
(0) Anulare afişare informaţie de tip CLIP;
(1) Afişare informaţie CLIP prelucrată;
(2) Afişare informaţie CLIP în formă recepţionată.
Rezultatul acestor comenzi în contextul efectuării unor apeluri către linia telefonică pe care este instalat modemul poate fi consultat mai jos, unde este prezentată o înregistrare preluată din programul SuperTerminal (SuperVoice):
AT#CID=0
OK
RING
RING
RING

AT#CID=1
OK
RING
DATE = 0224
TIME = 1344
NMBR = 092478411
MESG = 16010A

AT#CID=2
OK
RING
80 18 01 08 30 32 32 34 31 33 34 35 02 09 30 39 32 34 37 38 34 31 31 16 01 0A CA

Alte programe care exploatează facilităţile modemurilor:
SuperVoice, livrat împreună cu unele modemuri, care permite utilizarea calculatorului personal în regim de robot telefonic, fax şi care înregistrează, pe lângă mesajele vocale şi fax, şi informaţii referitoare la data şi ora apelului, precum şi numărul de telefon al abonatului chemător; Pentru a beneficia de avantajele serviciului CLIP trebuie activată opţiunea respectivă a programului (implicit inactivă);

Call Display 1.a de la Symantec, un program freeware realizat în Java, ce poate fi

descărcat de pe internet; acesta simulează un aparat de tip Caller ID şi implementează funcţiunile de bază ale serviciului CLIP: afişarea numelui şi numărului chemătorului, precum şi data şi ora sosirii apelului; o caracteristică deosebită este aceea că programul poate gestiona două linii telefonice simultan (desigur calculatorul trebuie să fie echipat cu două modemuri).
Serviciul telefonic de prezentare a identităţii abonatului chemător are o gamă largă de aplicaţii în diverse domenii:
-> Micşorarea timpului de intervenţie pentru serviciile speciale (poliţie, salvare, pompieri);
-> Telemarketing;
-> Extinderea capabilităţilor echipamentelor gen robot telefonic sau fax;
-> Detectarea sursei apelurilor abuzive;
-> Afaceri bazate pe comenzi telefonice etc.
Introducerea serviciului de prezentare a identităţii abonatului chemător în reţelele de telefonie fixă aduce avantaje atât abonaţilor telefonici, prin oferirea unor informaţii suplimentare referitoare la apelurile primite, cât şi operatorilor, prin obţinerea unor venituri suplimentare din taxele percepute pentru noile facilităţi.

Bibliografie
ETS 300 659-1 – “Public Switched Telephone Network (PSTN); Subscriber line protocol over the local loop for display (and related) services; Part 1: On hook data transmission”
ETS 300 648 – “Public Switched Telephone Network (PSTN); Calling Line Identification Presentation (CLIP) supplementary service; Service description
ITU-T “International Reference Alphabet (IRA)”
ITU-T Rec.V23 – “600/1200-Baud Modem Standardized for use in The General Switched Telephone Network”
Byte – January 1995 – “Caller ID goes to work” –
Excalibur Data Solutions Inc – August 1999 – “Testing Your Modem for Caller ID Compatibility”
Bellcore publications – TR-TSY-000030, TR-TSY-000031 “Caller ID Specification”
“56000/33600 Voice Modem User’s Manual” – 1997 – WISECOM

Mihai Buf – ROMTELECOM
e-mail: mbuf@easynet.ro

S-ar putea să vă placă și