Piaţa energiei solare se dezvoltă la nivel mondial

by donpedro

Piaţa globală a energiei fotovoltaice se dezvoltă de mulţi ani şi pentru viitorul apropiat perspectivele sunt de asemenea pozitive. Pentru marile proiecte solare, HARTING a dezvoltat concepte de reţele noi şi eficiente.

de Carsten Wendt, Product Manager ICPN, Germany, HARTING Technology Group,
Carsten.Wendt@HARTING.com
www.HARTING.com

Estimările arată că în anul 2010 au fost instalate la nivel mondial noi instalaţii solare, care generează aproximativ 15,8 gigawaţi (GW).
În comparaţie cu 2009, aceasta reprezintă o creştere de 118.7%. Aceste cifre demonstrează importanţa energiilor regenerabile pentru alimentarea cu electricitate în viitor. Dar lucrurile nu se rezumă la atât: datorită creşterii costurilor combustibililor fosili şi a presiunii pentru reducerea semnificativă a emisiilor de CO2 la producerea energiei electrice, se contează pe o creştere semnificativă şi în anii următori.
Necesarul de energie şi protecţia mediului merg mână în mână: ţările cu economie emergentă şi cu un nivel de trai în creştere, au o nevoie enormă de energie, care trebuie acoperită protejând mediul înconjurător. De exemplu, piaţa turcă de energie electrică creşte cu 7% în fiecare an. Pentru a fi independent de importul de combustibili, guvernul turc a anunţat în anul 2009 că energiile regenerabile vor fi promovate în mod sporit. India a planificat ca până în anul 2022 să instaleze instalaţii solare care să producă în jur de 20 de gigawaţi. În sudul Europei, până în anul 2020 se are în vedere un total de putere instalată de 38 de gigawaţi. Numai în Germania costurile instalaţiilor fotovoltaice (instalaţii PV) au scăzut cu 45% începând cu anul 2006. Aceasta nu se datorează numai dezvoltării capacităţilor de producţie ci şi reducerii semnificative a preţurilor componentelor de automatizare folosite.

Reducerea costurilor
În ultimii ani, HARTING Technology Group a colaborat cu producători renumiţi din domeniul fotovoltaic, atât din Germania cât şi din alte ţări, în vederea dezvoltării şi implementării de noi soluţii pentru realizarea reţelelor şi a cablării instalaţiilor solare mari. Exemple în acest sens sunt proiectele ultimilor ani, realizate pentru SOLON SE în Europa şi America de Nord.
Pentru alegerea partenerului său în furnizarea cablării pentru proiectele de centrale solare mari, criteriile hotărâtoare pentru SOLON SE au fost disponibilitatea oferită de reţeaua ethernet, precum şi simplitatea şi costul redus al componentelor ethernet. Parcurile solare mari, de mai mulţi megawaţi, ocupă suprafeţe ridicate, (de la 10.000m² la 100.000m²), în mod frecvent, pentru cablare distanţele ce trebuiesc acoperite depăşind 100m, lungime maximă pe care o pot avea patch-urile de cabluri. Din acest motiv, conectarea dulapurilor de comandă prin porturi optice ethernet oferă avantaje considerabile faţă de patch-urile de cabluri RJ45. În acest fel, în cazul parcului solar Gila Bent din Arizona-SUA, pe care SOLON îl construieşte pentru furnizorul local de energie electrică, Arizona Public Services, pentru centrala de 18MW varianta monoax a fost ales produsul Ha-VI S sCon 3000 al firmei HARTING. Pentru realizarea reţelelor centralei, SOLON SE a optat pentru switch-urile Ethernet HARTING Ha-VI S sCon 3082-AD, cu inel de fibre optice Multimode Fibre Optic Ring (62,5/125μm) de 100 Mbit/s.

Conceptul de cablare
Furnizarea permanentă şi la un nivel constant ridicat de energie, se poate asigura de către o centrală numai utilizând concepte inteligente şi bine gândite de comandă şi monitorizare a sistemelor.
Pentru a reacţiona rapid la defecte şi erori, este nevoie de un sistem sigur şi redundant pentru sesizarea erorilor. De aceea, la cablare se recomandă o topologie simplă, tip inel. Aşa s-a procedat şi la centrala de la Gila Bents. Dacă în plus, instalaţiile complexe, întinse pe suprafeţe mari, se împart în segmente mici (clustere), defectele sau erorile se vor manifesta numai local sau pe mici suprafeţe. O problemă care apare în mod frecvent în cazul cablării instalaţiilor mari, o constituie aşa-numitele redundanţe de tip inel. Până acum, în astfel de cazuri erau folosite în mod frecvent sisteme de tipul “full managed switches”, cu funcţii, de exemplu, RSTP, IGMP sau de priorizare.
În cazul proiectului actual, HARTING a introdus switch-uri ethernet sCon 3000, unmanaged ethernet switches cu o redundanţă inel, care pot fi configurate în doar câţiva paşi. La utilizare nu sunt necesare cunoştinţe vaste referitoare la managed ethernet switches. Printre altele, folosirea switch-urilor ethernet Ha-VI SsCon, duce la o reducere semnificativă a costurilor în aplicaţii, cu până la 30%. Şi costurile aferente şcolarizării pentru asigurarea service-ului şi punerea în funcţiune s-au redus mult, deoarece funcţiile ethernet ale Ha-VIS sCon ethernet switches au fost reduse la minim, iar utilizatorul mulţumită meniului de selecţie uşor de vizualizat, are o imagine completă a tuturor funcţiilor.
Conceptele testate la proiectul Gila Bent se pot adapta în câteva minute, prin efectuarea de mici modificări, la aproape orice alt proiect. Introducerea sistemului HARTING Ha-VIS sCon 3000 nu numai că a asigurat un nivel ridicat de disponibilitate al reţelei ethernet, dar a şi redus cu mult complexitatea reţelei.

www.HARTING.com

Traian Moga – Area Sales Manager
HARTING Romania SCS
Tel: 0369 102 671
traian.moga@HARTING.com

S-ar putea să vă placă și

Adaugă un comentariu