Philips Semiconductorsprezintă un convertor DC/DC programabil

by donpedro

software pentru managementul avansat al puterii din aplicaţiile mobile

Philips Semiconductors a prezentat TEA1211 – un convertor DC/DC unic care combină posibilitatea de comutare între modurile de funcţionare step-down şi step-up ca răspuns la schimbarea tensiunii de intrare, cu posibilitatea de programare a tensiunii de ieşire.
Destinat pentru utilizarea în aplicaţii pentru comunicaţii alimentate de la baterie, echipament de calcul, audio şi video, TEA1211 înlocuieşte două circuite integrate DC/DC separate şi numeroase componente discrete cu un singur circuit integrat şi doar o bobină externă. TEA1211 va oferi de asemenea o creştere a timpului de comunicaţie de cel puţin 24% pentru modulele de comunicaţie CDMA şi, spre deosebire de alte convertoare DC/DC, va fi eficient şi în medii cu temperaturi scăzute.
TEA1211 foloseşte tehnologia de modulare pulse-width/pulse-frequency unică de la Philips Semiconductors într-o arhitectură de convertor în comutaţie care realizează conversii automate step-down şi step-up şi realizează randamente de conversie de peste 90% în ambele moduri.
Pentru a oferi un maximum de flexibilitate pentru aplicaţii şi de a suporta scheme avansate de management a puterii folosite pentru mărirea timpului de viaţă a bateriilor din echipamentele portabile mobile, TEA1211 este complet programabil printr-un bus I2C. Acest lucru permite controlul deplin al modificării tensiunii. El permite de asemenea ca tensiunea de ieşire a convertorului să fie controlată prin software între 1,5 şi 5,5V cu paşi de 0,1V şi suportă scheme avansate de management al puterii care necesită tensiuni de alimentare diferite pentru diferite moduri de funcţionare, cum ar fi modurile sleep, wake-up, stand-by şi activ folosite la PDA şi la telefoanele mobile.