National Instruments Workshop: Monitorizare şi Control Industrial

by donpedro

Dezvoltaţi Sisteme de Monitorizare şi Control de Ultimă Generaţie Utilizând Automate Programabile cu Controller PAC (Programmable Automation Controller)
Dezvoltaţi aplicaţii de automatizare sau sisteme de monitorizare industrială ce implică:
• achiziţie de date de la senzori diferiţi?
• analiză on-line în timp real a datelor achiziţionate?
• semnale digitale de mare viteză?
• aplicaţii SCADA, utilizand protocoalele de comunicaţie industrială?
• dezvoltare de algoritmi pentru control de mare viteză?
• design de hardware cu caracter determinist?
• analiză continuă a ultimelor tehnologii pentru creşterea eficienţei sistemelor existente de automatizare?

Dacă răspunsul dumneavoastră la întrebările de mai sus este afirmativ, nu ar trebui să rataţi oportunitatea de a participa la workshop-ul National Instruments, unde veţi descoperi:

Mediul Grafic pentru Dezvoltare NI LabVIEW:
• programarea rapidă şi eficientă a hardware-ului pentru măsurători şi control;
• analiza datelor şi prezentarea rezultatelor în sisteme distribuite;
• comunicare cu dispozitive industriale pe magistrale precum PROFIBUS, EtherCAT şi multe altele.

NI CompactRIO – Automat Programabil cu Controller (PAC):
• este o platformă compactă şi robustă pentru control şi achiziţie date embedded;
• oferă condiţionare de semnal integrată şi conectivitate la orice senzor;
• are integrat un circuit FPGA (Field Programmable Gate Array) ce oferă conexiune directă cu modulele I/O si oferă funcţionalităţi avansate de temporizare, sincronizare, procesare de semnal şi luare a deciziilor;
• permite dezvoltarea şi implementare algoritmilor personalizaţi de control la o viteză ridicată.

Domeniile de aplicare PAC
Automatele Programabile cu Controller (NI PAC) oferă siguranţa în funcţionare a unui PLC precum şi puterea de procesare şi flexibilitatea software a unui PC de ultimă generaţie. Sunt utilizate în aplicaţii industriale precum Monitorizarea Stării Utilajelor (Machine Condition Monitoring) sau controlul maşinilor industriale, unde PLC-urile nu oferă o suficientă flexibilitate şi putere de calcul pentru achiziţia de date rapidă, procesarea în timp real a datelor, analiza avansată şi control.

Soluţiile utilizatorilor: Nucor îmbunătăţeşte procesul de reciclare a oţelului utilizând NI LabVIEW şi Hardware National Instruments

Contact

SC National Instruments Romania SRL

B-dul Corneliu Coposu, nr. 167A, et.I, Cluj Napoca, CP 400228
Tel.: 0800 894 308
E-mail: ni.romania@ni.com
www.ni.com/romania

S-ar putea să vă placă și

Adaugă un comentariu