MODULATOR AUDIO-VIDEO PENTRU APLICAŢII MATV ŞI CATV

by donpedro

În acest articol vă prezentăm noile tipuri de modulatoare audio-video produse de firma ALCAD care permit modularea semnalelor A-V într-un semnal RF

SCURTĂ PREZENTARE
Gama de aplicaţii pentru un modulator este foarte diversă. În multe situaţii este necesară modularea unui semnal A/V provenit fie de la o cameră video, un receptor de satelit, un joc electronic sau DVD într-un semnal RF (canal de televiziune) care poate fi recepţionat de un televizor. De asemenea, sunt cazuri în care este necesară însumarea semnalului CATV cu alte surse de semnal TV cu posibilitatea transmiterii în toată reţeaua.

MODULATOR este un modulator de semnal A/V într-un canal TV fie în banda I (canale C2 – C4), în banda III şi S (canale C5 – C12 şi S11 – S20) sau în banda UIF (canale C21 – C69) având posibilitatea programării purtătoarei de sunet în majoritatea normelor europene (BG, DK, I, L) folosite în ţările europene. Stabilitatea purtătoarei este asigurată de un oscilator PLL cu sinteză de frecvenţă care permite şi programarea canalului în care dorim să transmitem. Aparatul este prevăzut cu două borne de intrare Audio şi Video unde se introduce semnalul care trebuie modulat. De asemenea, conţine şi borna de intrare antenă TV [RF in] şi borna de ieşire antenă TV [RF out]. În acest mod pot fi însumate semnalele provenind de la antena exterioară sau reţeaua CATV cu semnalul TV pe care îl generează chiar modulatorul. Modulatorul este realizat în trei variante funcţie de banda în care emite canalul TV. Astfel, există variantele MD-110 pentru gama de frecvenţe 44,5 – 88Mhz, MD-310 pentru banda 174 – 302Mhz respectiv MD-410 pentru banda 470 – 862Mhz. Programarea canalul dorit se face dintr-un număr de 8 microîntrerupătoare care în funcţie de combinaţie realizează acest lucru.
Astfel pentru programarea pe canalul 53 se operează ca în figura 1.

Figura 1

Figura 2

Microîntrerupatoarele 1 şi 2 funcţie de combinaţie asigură norma de sunet dorită (G, K, I, L).
Aparatul mai este prevăzut cu potenţiometru de reglaj al modulării semnalului audio şi reglaj al nivelului RF la ieşirea modulatorului. Aceste două reglaje sunt foarte utile. Primul este necesar pentru echilibrarea nivelului audio provenit de la sursa care este modulată cu restul canalelor recepţionate. Reglajul RF aut permite echilibrarea nivelului din reţea cu semnalul provenit de la modulator. Principalele caracteristici tehnice sunt prezentate în tabelul 1

Tabel 1

Figura 3

Urmărind aceste date putem observa nivelul mărit de ieşire de 86dBuV faţă de modelele anterioare ceea ce îl face foarte util pentru aplicaţii MATV şi CATV. De asemenea, de remarcat raportul C/N > 58dB.

În continuare vă vom prezenta câteva aplicaţii tipice.

Figura 4

În figura 3 este prezentată aplicaţia în care se doreşte însumarea semnalului TV provenit de la o reţea comunitară (de la priza TV) cu semnalul provenit de la o cameră video, videorecorder, receptor satelit sau joc TV. Conectarea surselor de semnal se face cu un cablu euroscart-RCA. De asemenea, semnalul TV provenit de la reţeaua comunitară intră în modulator după care din ieşirea acestuia se conectează intrarea televizorului.
În figura 4 este prezentată aplicaţia în care sunt însumate semnalele de la o reţea comunitară un receptor de satelit şi un videorecorder. Semnalul RF este apoi amplificat şi transmis în distribuţia care deserveşte mai multe televizoare din aceiaşi locuinţă.

Figura 5

Figura 6

Într-un număr trecut al publicaţiei am amintit faptul că este posibilă realizarea unei instalaţii comunitare cu un cost redus folosind staţiile ALCAD 905 (staţii formate din 12 module pe o ramă) în combinaţie cu modulatoarele de faţă. Semnalele provenite de la receptoarele de satelit analogice sau digitale sunt modulate în canale din banda BIII, S sau UIF şi sunt apoi amplificate de modulele ZP sau ZG 905.
În figura 5 este prezentată o astfel de aplicaţie.
În acest caz staţia este formată din 9 canale TV recepţionate cu antene terestre şi 3 canale suplimentare. Semnalele provenite de la un receptor satelit, video şi cameră video sunt modulate de 3 modulatoare şi amplificate de modulele ZG-601 (ZG-401).
În schema din figura 6, este utilizat un amplificator de bandă largă CF-512 având mai multe intrări.
Pe una din intrări se adaugă semnalul provenit de la 3 modulatoare care au fost conectate în cascadă.

Figura 7

O altă aplicaţie foarte interesantă, figura 7, este realizarea unui sistem de supraveghere cu 4 camere video.
Datorită lungimilor mari de cablu coaxial, pentru evitarea atenuării excesive se folosesc doar modulatoare de FIF banda I sau B III.
Aceste tipuri de modulatoare vor fi disponibile începând cu 2004.

Ing. Adrian Andrei
Antech 98 s.r.l.
Tel/fax : 01-331.34.04
e-mail : aandrei@mailbox.ro
www.alcad.net

S-ar putea să vă placă și

Adaugă un comentariu