Microchip publică raportul său de sustenabilitate 2023, care evidențiază gestionarea mediului și impactul său social

by gabi

Una dintre valorile de referință ale Microchip este “Practica eticii profesionale și a responsabilității sociale”, ceea ce înseamnă că societatea își gestionează activitatea și își tratează clienții, angajații, acționarii, investitorii, furnizorii, partenerii de distribuție, comunitatea și guvernul într-un mod care exemplifică onestitatea, etica și integritatea. Pentru a-și demonstra angajamentul față de această valoare și pentru a oferi transparență angajaților săi, clienților și tuturor celorlalte părți interesate, Microchip Technology a publicat Raportul de sustenabilitate 2023, care detaliază programele sale de impact social și de mediu.

Proiectele de mediu, sociale și de guvernare (ESG − Environmental, Social and Governance) ale Microchip sunt aliniate la obiectivele sale de afaceri și sunt implementate pentru a cataliza schimbări pozitive în întregul său lanț valoric prin inițiative strategice, o colaborare strânsă cu partenerii și obiective ambițioase. Compania investește constant în forța sa de muncă la nivel global și depune eforturi pentru a stimula creșterea economică, conservând, în același timp, resursele naturale și deschizând calea către un viitor sustenabil pentru generațiile viitoare.

Raportul de sustenabilitate 2023 al companiei prezintă eforturile și progresele sale ESG pe cinci principii, denumite “Microchip’s 360° Sustainability Approach” (Abordarea Microchip la 360° privind sustenabilitatea). Cele cinci principii includ: “Our company” (Compania noastră), “Our planet” (Planeta noastră), “Our supply chain” (Lanțul nostru de aprovizionare), “Our products” (Produsele noastre) și “Our people” (Oamenii noștri).

Cele mai importante aspecte ale Raportului Microchip privind durabilitatea – 2023

  • Reafirmarea de către Microchip a obiectivului său ambițios de a reduce cu 50% emisiile de gaze cu efect de seră (GHG − Greenhouse Gas) de tip 1 și 2 până în 2030 și de a fi Zero Net până în 2040
  • Finalizarea construcției unui parc solar plutitor de ultimă generație de 3,8 MW la fabrica Microchip din Thailanda, însoțită de semnarea unui contract de achiziție de energie electrică (PPA − Power Purchase Agreement) pe o perioadă de 20 de ani pentru a obține 16% din necesarul de energie electrică de la acest parc solar, pentru a afirma angajamentul companiei față de practicile energetice sustenabile
  • Aplicarea continuă a abordării Microchip privind gestionarea lanțului de aprovizionare, care este utilizată pentru a evalua practicile și etica partenerilor din lanțul de aprovizionare, pentru a asigura transparența și a minimiza riscurile
  • O prezentare generală a numeroaselor inițiative ale Microchip menite să promoveze un loc de muncă diversificat și cuprinzător, cu un accent deosebit pe bunăstarea și dezvoltarea profesională a angajaților
  • Inițiativele companiei de implicare în comunitate, cum ar fi donațiile caritabile și orele de voluntariat ale angajaților, precum și accentul pus pe educația STEM și sprijinul pentru programul FIRST® Robotics
  • Recunoașterea Microchip de către numeroase publicații și organizații terțe, printre care se numără clasificarea ca fiind una dintre “Cele mai responsabile companii din America” de către Newsweek și una dintre “Cele mai bune companii din lume favorabile femeilor” de către Forbes/Statista

În conformitate cu valorile de referință ale companiei, “Continuous Improvement is Essential” (Îmbunătățirea continuă este esențială), Microchip urmărește proactiv noi căi pentru a-și reduce în continuare impactul asupra mediului, pentru a-și spori contribuțiile sociale și pentru a-și consolida practicile de guvernare. Prin intermediul echipei sale Sustainability Megatrend, compania prioritizează dezvoltarea de soluții și produse inovatoare care pot contribui la ecosistemele sustenabile, cum ar fi generarea de energie, e-mobilitatea, casele și orașele sustenabile. Pentru a afla mai multe, vizitați site-ul web al Microchip dedicat soluțiilor de sustenabilitate.

Microchip Technology

S-ar putea să vă placă și

Adaugă un comentariu