Măsurători bune. Aparatul de măsură AX-2040 la teste.

by donpedro

AX-2040

Marca AXIOMET există de circa 7 ani şi acoperă un sortiment larg de echipamente de măsură: multimetre universale, cleşti de măsură, pirometre, osciloscoape şi generatoare. Vă prezentăm posibilităţile multimetrului tip cleşte AXIOMET AX-2040, care merită o atenţie specială datorită operării excepţional de facile.

1.

Caracteristici generale

Cumpărând aparatul de măsură AX-2040, veţi avea la dispoziţie un multimetru universal tip cleşte, care poate măsura intensitatea curentului alternativ, tensiunea continuă şi alternativă sinusoidală şi rezistenţa, detectează fără atingere prezenţa tensiunii, iar pe panou are doar şapte butoane.
De ce atât de puţine? Ei bine, AX-2040 este un echipament complet automatizat, pus în funcţiune cu un singur buton. Multimetrul identifică singur mărimea fizică pe care o măsurăm şi, de asemenea, ajustează singur domeniul de mă­su­ră. În ambalajul furnizat – etui închis cu fermoar, cu inel de prin­dere – se află: aparatul de măsură, conductorii de măsură cu manşoanele pentru terminale şi instrucţiunile de utilizare.
Atenţie, setul nu conţine şi bateriile necesare pentru punerea în funcţiune a aparatului de măsură (sunt necesare 2 baterii tip LR6 – popularele AA).
Carcasa este bicoloră: partea galbenă este din plastic, iar elementele gri seamănă la atingere cu un cauciuc tare. Datorită acestora, aparatul poate fi ţinut cu siguranţă în mână.

2.

Operare şi funcţionalitate

Aparatul de măsură este pornit din butonul mare, rotund, care trebuie menţinut apăsat circa o secundă, pentru a elimina posibilitatea pornirii accidentale. După pornire, aparatul emite un sunet test, iar pe ecranul LCD toate simbolurile sunt întunecate. După încheie­rea autotestului, pe ecran apare mesajul “Auto”. Înseamnă că aparatul se află în starea implicită de măsurători automate. Dacă aparatul detectează în interiorul cleştelui un câmp magnetic, va afişa pe ecran valoarea curentului măsurat. Dacă detectează tensiune pe terminalele cablurilor de măsură, va indica valoarea acestei tensiuni. Dacă nu detectează tensiune, va măsura rezistenţa electrică şi va afişa valoarea rezistenţei măsurate.
Şi ce se întâmplă dacă aparatul detec­tează un flux de curent şi, simultan, apli­căm pe terminale tensiune electrică? Experienţa arată că din lupta pentru ocuparea locului de pe ecran iese câşti­gătoare măsurarea curentului. A doua la rând este, bineînţeles, măsura­rea tensiunii, iar ultima din punct de vedere al importanţei este măsurarea rezistenţei.

Dispunerea butoanelor AX-2040

Dacă dorim să menţinem pe ecran va­loarea curentă afişată, vom folosi butonul HOLD. Acelaşi buton va fi folosit pentru eliberarea ecranului, pentru ca acesta să afişeze în continuare rezultatul măsurătorii curente efectuate.
Dacă dorim să înregistrăm în memoria aparatului valoarea curentă măsurată, vom folosi butonul SAVE. Aparatul memorează maximum zece măsurători. Citirea valorilor înregistrate este reali­zată cu ajutorul butonului READ. Putem părăsi modul de citire a măsu­rătorilor înregistrate în memorie folo­sind butonul RESET.
Butonul RESET este util şi atunci când dorim să trecem aparatul în starea implicită. După apăsarea acestui buton, aparatul va efectua autotestul. Acesta corespunde deconectării şi pornirii manuale a aparatului. Apăsarea butonului NCV va determina trecerea apara­tului în modul de detectare a tensiunii fără atingere. Este singurul mod care, după pornirea aparatului, trebuie să fie activat prin apăsarea unui buton suplimentar. Revenirea la modul automat are loc după o nouă apăsare a aceluiaşi buton. Cât priveşte modul de detectare a tensiunii, acesta funcţionează aproape fără reproş. Este atât de sensibil, încât poate detecta cablurile din pereţi, dar semnalizează prin piuituri distincte şi obiectele metalice. La detectarea tensiunii în cablaje care nu sunt ascunse în pereţi, funcţionează excelent, cu un nivel sonor ridicat şi marcând frecvent prin piuituri prezenţa tensiunii.
Sarcina ultimului buton, marcat prin culoarea albastră, constă în aprinderea iluminării de fundal a ecranului, realizată cu ajutorul a două diode albe LED. Ecranul este lizibil, iar lumina sa de fundal este destul de uniformă.

3.

Exactitatea

În tabelul de mai jos sunt prezentate exactităţile diferitelor funcţii ale

multimetrului, pe baza datelor furnizate de producător. Merită, de asemenea, men­ţio­nată scala ecranului. În cazul aparatului prezentat, aceasta are 3,75 cifre, în timp ce majoritatea echipamentelor din această clasă dispun de un ecran cu lăţimea de 3,5 cifre.

4.

Siguranţa

Multimetrul respectă criteriile IEC 1010-1 1000V CAT II, deţine categoria III de supratensiuni conform IEC 61010-1 şi poate funcţiona într-un mediu cu nivel de poluare II.

5.

Deficienţe

Ca la orice alt echipament, şi la multimetrul AX-2040 se pot observa anumite minusuri. Primul dintre lipsurile pe care le-am remarcat este imposibilitatea măsurării curenţilor continui. O asemenea facilitate este utilă destul de des, dacă într-un mediu industrial dorim să verificăm curentul de ieşire al surselor de alimentare pentru echipamentele de automatică, dar nu dorim sau nu putem deconecta circuitul pentru a cupla în serie cu circuitul un ampermetru. Posibilitatea măsurării curenţilor continui o oferă, de exemplu, aparatul AXIOMET AX-203. Destul de importantă este absenţa măsurătorilor RMS. Aşadar, în principiu, multimetrul AX-2040 poate fi utilizat pentru măsurarea semnalelor pur sinusoidale şi continue.
Al treilea minus al aparatului firmei AXIOMET este lipsa modului de detectare a scurtcircuitului. Buzzerul care semnalizează prezenţa conexiunii galvanice este foarte util în toate operaţiunile de service, iar lipsa acestuia are o mare importanţă.
Cumpărând AX-2040, va trebui să ne obişnuim cu lipsa afişării lui zero. Măsurătorile cu valoarea zero vor fi afişate ca Auto, deoarece aparatul, neînregistrând nicio mărime electrică, nu ştie ce unitate să afişeze.
În concluzie, multimetrul AX-2040 este un echipament foarte convenabil, care îşi merită pe deplin preţul. Cu aproximativ 150 Lei vom obţine un aparat de măsură solid, care poate efectua măsurători electrice de bază, cu o exactitate acceptabilă.

www.tme.ro

S-ar putea să vă placă și