Măsurarea presiunii cu senzori inteligenţi

by donpedro

Rezumat: Presiunea reprezintă unul din cei mai importanţi parametri ai unui proces tehnologic ceea ce a impus realizarea unui game largi de aparate bazate pe principiul capacitiv, principiul piezoelectric şi altele. Firma SIS International poate livra practic toate tipurile de traductoare de presiune, pentru orice tip de utilizatori, cu precizie uzuală de 0,001%, cu diverse posibilităţi de montaj, cu ieşire analogică sau digitală, cu HART protocol etc.

În ultimii 30 de ani, industriile de proces au fost provocate să producă aparatele la costuri mai mici, îmbunătăţirea eficienţei şi la răspunderea cerinţelor de mediu, care sunt într-o schimbare continuă.
Instrumentaţia de teren a jucat un rol cheie în permiterea industriilor de proces să îndeplinească aceste cereri. A evoluat de la aparate relativ brute, pneumatice şi mecanice la microprocesoare sofisticate, bazate pe transmiţătoare electronice. Acum, transmiţătorii de presiune pot oferi nu doar informaţii despre variabilele simple de proces, dar pot de asemenea să ofere informaţii despre starea de “sănătate” a instrumentelor şi a procesului în sine.

Măsurarea presiunii este una din cele mai uzitate măsurări într-un proces de fabricaţie. Presiunea poate fi utilizată pentru a deduce debitul într-o conductă, nivelul într-un rezervor sau presiunea de-a lungul unui filtru. Măsurările timpurii ale presiunii se bazau pe dispozitivele pneumatice, care erau de natură mecanică, rezultând precizie scăzută şi costuri de întreţinere mari. La sfârşitul anilor `60, primul pas al schimbării tehnologiei a apărut cu dezvoltarea transmiţătorilor electronici analogici. Aceşti transmiţători folosesc în mod obişnuit tehnologia măsurării capacitive astfel rezultând o acurateţe mai mare şi o măsurare mai precisă.
Progresul tehnologiei senzorului şi microprocesorul electronic furniza, la sfârşitul anilor `80, o îmbunătăţire semnificativă a performanţei şi fiabilităţii transmiţătorilor de presiune. Progresul microprocesorului a dus, de asemenea, la introducerea transmiţătorilor “inteligenţi”. Transmiţătorii inteligenţi stochează informaţii adiţionale precum tag-uri, informaţii despre alarmare, informaţii despre produs şi date despre proces pentru a permite o calibrare şi o mentenanţă mai uşoară.
Transmiţătorul multivariabil încorporează măsurarea presiunii diferenţiale, a presiunii şi a temperaturii prin intermediul unui singur dispozitiv, furnizând astfel o măsurare a debitului extrem de precisă şi de fiabilă. Adiţional, tehnologia acestor senzori permite o instalare mult mai eficientă, în care elementul primar şi un ventil de izolare pot fi integrate într-o singură soluţie de măsurare care include şi transmiţătorul. Aceasta nu numai că ajută la economisirea banilor, dar ajută şi la minimizarea impactului asupra mediului.

O altă etapă semnificativă s-a produs în anii `90 prin introducerea protocoalelor de comunicaţii digitale de mare viteză. Aceste protocoale permit realizarea altor economii la instalare prin reducerea costurilor legate de cabluri şi de asemenea permite transmiţătorului tranziţia de la un simplu furnizor de variabile de proces la un server de informaţii.
Deoarece informaţiile sunt comunicate continuu algoritmii de control şi blocurile aritmetice, precum şi alte funcţii de control, pot fi executate fără transmiţătorul propriu-zis.
Toate aceste progrese au fost combinate pentru obţinerea de progrese semnificative în tehnologia instrumentaţiei de teren.
De exemplu una din seriile de instrumentaţie recent lansată foloseşte dezvoltarea tehnologiei senzorilor şi a aplicaţiilor specifice circuitelor integrate, pentru a dubla performanţa şi siguranţa faţă de modelele anterioare. A fost introdus conceptul de scalabilitate pentru a permite clientului nu doar să aleagă nivelul de performanţă, dar să şi fie în măsură să asigure o soluţie potrivită pentru presiune, debit sau nivel.
Instrumentaţia de teren va juca un rol important, în continua creştere, în industria de proces cu atât mai mult cu cât accentul se pune pe eficienţă şi pe mentenanţa predictibilă. Astfel, rolul instrumentaţiei de teren va continua să evolueze odată cu avansul tehnologiei senzorilor, microprocesoarelor şi comunicaţiilor.
Senzorii de presiune au evoluat spectaculos atât ca manieră de utilizare cât şi ca arie de utilizare. Astfel, firma SIS International poate studia procesul dvs. şi vă poate livra manometre inteligente în execuţie normală şi Exi cu următoarele funcţii: presiune absolută şi relativă până la 2000 bar şi vacuum, cu precizie până la 0,05% şi indicare digitală, corectare de temperatură, afişare suplimentară a temperaturii. Aceste manometre înregistrează valorile măsurate şi prin soft-ul inclus le poate afişa tabelar, grafic etc. În acelaşi timp cu valorile măsurate este afişată şi memorată şi ora. Manometrul inteligent este apt pentru măsurarea şi semnalizarea scurgerilor, densităţii sau consumului dintr-un rezervor.
Tot traductoarele de presiune se pot utiliza pentru măsurarea nivelului piezohidrostatic cu precizie de 0,1%.
O altă aplicaţie a senzorilor de presiune sunt senzorii submersibili, dotaţi cu facilităţi de înregistrare a variaţiei în timp a parametrilor apei la mari adâncimi, fără energie auxiliară, cu independenţă de 18-20 luni. Se înregistrează nivelul, presiunea, temperatura şi ora măsurării.
Despre toate aceste aparate şi despre altele puteţi afla date tehnice şi comerciale de la SIS International.

Cât timp performanţa şi siguranţa vor continua să se îmbunătăţească, abilitatea instrumentaţiei să “privească în proces” şi să detecteze schimbările subtile ale parametrilor procesului va permite furnizarea informaţiilor predictive despre starea, “sănătatea” instrumentului, a procesului şi a echipamentelor asociate. Provocarea va consta în asigurarea posibilităţii clientului să implementeze cu uşurinţă această capatibilitate, astfel încât să beneficieze de avantajele ei. Pentru orice date tehnice sau comerciale privind utilizarea senzorilor de presiune – manometrelor inteligente cu senzori de nivel, densitate, scurgeri de fluide, consumul din rezervoare etc. nu ezitaţi să vă adresaţi la:

SIS International SA tel. 021 2525495
ing. Dumitru Totolici fax. 021 2525694
ing. Livia Cioantă email: sis@sis.ro
ing. Dumitru Totolici – SIS International
ing. Livia Cioantă – SIS International

S-ar putea să vă placă și

Adaugă un comentariu