Întrerupătoare Auspicious în oferta TME

by donpedro

Modalitatea de interacţiune dintre echipament sau modul şi utilizatorul acestuia este adesea un element insuficient apreciat în timpul procesului de proiectare. Mulţi ingineri şi constructori consideră că electronica din interior este cea mai importantă, ea determinând cumva standardul echipamentului. E greu să nu fim de acord cu această afirmaţie, însă există şi un alt aspect, cel legat de utilitate. Putem afirma cu curaj că şi cel mai bun echipament se poate dovedi un fiasco atunci când comunicaţia pe linia om-echipament nu este cea corespunzătoare. În aplicaţiile profesionale şi industriale, acolo unde siguranţa este importantă, problema capătă un sens nou. Nu trebuie să explicăm nimănui consecinţele unei alegeri greşite, pentru că poate fiecare a avut de-a face cu echipamente prost proiectate, în care tastele erau prea mici sau dispuse prea înghesuit. După puţin timp, nimeni nu va mai vrea să folosească un asemenea echipament, astfel încât acesta devine inutil. Oferta actuală de întrerupătoare, butoane, tastaturi sau module tactile disponibile poate da dureri de cap chiar şi celor mai ambiţioşi. Cum să alegi ceva din această mare de produse fără să greşeşti? În acest articol va fi prezentată gama de întrerupătoare produse de firma Auspicious, din care proiectanţii pot alege produsul cel mai potrivit pentru aplicaţia lor.

Figura 1: Tipurile de bază de întrerupătoare

În oferta TME se află produse ale acestui fabricant taiwanez care se disting prin parametri electrici foarte buni. Se poate alege din peste 50 de tipuri de întrerupătoare, care sunt diferenţiate de tip, standard, configuraţia pinilor, modul de comutare, numărul de poziţii stabile şi alţi parametri. O primă împărţire pe categorii a întrerupătoarelor se poate face în funcţie de tipul acestora, putând distinge întrerupătoare de siguranţă, rotative, duble şi cu acţionare prin apăsare (figura 1).
Maşinile şi echipamentele industriale trebuie să fie proiectate pentru a garanta o maximă siguranţă. Fiecare asemenea sistem trebuie să fie prevăzut cu un circuit care să permită decuplarea rapidă şi oprirea cu ajutorul unui între­rupător de siguranţă cu buton. În oferta firmei TME se află 9 produse Auspicious. Toate sunt fabricate din material plastic, în culorile roşu şi verde şi respectă criteriile IP65 impuse de norma BS EN60529. Întrerupă­toa­rele cu montare pe panou oferă trei configuraţii ale pinilor: NC, NC+NO şi NO cu butoane tip ciupercă sau înalte cu standardele de 22 mm şi 30 mm. EBL22-1-O/C-R şi EBL22-1-O/C-G funcţionează în modul monostabil şi au în interior o mică lampă care le face mai vizibile în încăperile cu mult praf sau slab iluminate (figura 2.a).

Figura 2: Întrerupătoare de siguranţă cu buton a) iluminate b) buton drept înalt

Figura 3: Întrerupătoare rotative electrice a) cu cheiţă b) fără cheiţă

Următoarea grupă de produse Auspicious este reprezentată de între­rupătoarele electrice rotative. Principalele aplicaţii ale acestor soluţii sunt conectoarele-întreruptoarele principale. Acestea sunt utilizate şi ca terminale pentru schimbarea modului de lucru al echipamentelor, de exemplu a numărului de rotaţii, temperaturii etc. În oferta firmei Transfer Multisort Elektronik avem la dispoziţie 11 produse, în mod asemănător celor de mai sus, cu standardele 22 mm şi 30 mm.
Principalii parametri funcţionali sunt numărul de poziţii stabile şi configuraţia pinilor. Oferta cuprinde întrerupătoare cu 2 poziţii, 3 poziţii, bistabile şi monostabile, cu configu­raţia pinilor NC+NO sau NO×2.
Produsele oferite asigură urmă­toarele moduri de comutare (ON)-OFF-(ON), în care starea stabilă este starea zero, iar stările 1 şi 2 sunt decuplate cu ajutorul unui arc de retur. Alte moduri de comutare sunt ON-OFF – două produse care funcţio­nează bistabil, unul funcţionând în modul NC-NO, ON-OFF-ON şi ON-ON.
O funcţionalitate suplimentară oferită de întrerupătoarele rotative o reprezintă cheiţa integrată, care creşte gradul de protecţie împotriva ingerinţelor neautorizate.
Penultima grupă de soluţii disponibile este reprezentată de întreru­pătoarele monostabile din seria DPB (Double Push Button), alcătuite din două butoane acoperite, între care se află o lampă de semnalizare. Întrerupătoarele sunt prevăzute cu conector tip baionetă BA9 şi sunt destinate montării în orificii cu dia­metrul standard de 22 sau 30 mm. Există şi posibilitatea protejării cu un capac special etanş la apă, montat pe partea frontală a elementului.

Figura 4: Întrerupător monostabil dublu cu lampă

Ultima grupă de produse este repre­zentată de întrerupătoarele industriale cu acţionare prin apăsare. Este cea mai elementară grupă de produse din punct de vedere al complexităţii. În oferta TME, această grupă reprezintă cel mai extins sortiment Auspicious. Întrerupătoarele cu acţionare prin apăsare funcţio­nează doar în modul NC+NO şi sunt disponibile în standardele 22mm, 30mm şi în standardul de firmă de 30 mm Auspicious.
Alegând acest tip de element avem la dispoziţie produse care func­ţionează monostabil sau bistabil.
În afară de parametrii menţionaţi, putem alege în funcţie de forma butonului, având la dispoziţie butoane de tip ciupercă, acoperite, plate şi înalte. Un element de diferenţiere îl reprezintă şi dimensiunile carcasei, de 50 × 30 × 38 mm, 50 × 36 × 38 mm, 56 × 34.5 × 38 mm.
Întrerupătoarele cu acţionare prin apăsare disponibile în oferta TME sunt oferite în culorile roşu, verde şi galben.
Soluţiile prezentate în articol permit realizarea cu uşurinţă a plăcilor de control şi a maşinilor industriale, asigurând şi un grad înalt de siguranţă. Materialele folosite sunt rezistente la acţiunea agenţilor externi şi sunt caracterizate de bune proprietăţi mecanice. Conformitatea cu IP65 asigură o protecţie completă împotriva prafului şi jeturilor de apă din toate direcţiile. Reţineţi că, la planificarea plăcii de control, butoanele trebuie să fie dispuse la distanţe corespunzătoare, iar întrerupătorul de siguranţă trebuie să se afle într-un loc uşor accesibil şi bine delimitat.

Figura 5: Întrerupătoare cu acţionare prin apăsare: a) tip ciupercă b) tip acoperit c) tip plat d) tip înalt

Producătorul asigură o fiabilitate a întrerupătoarelor de ordinul a 600.000 de cicluri şi de ordinul a 1.000.000 de operaţiuni pentru blocurile de contacte şi butoane. Temperaturile de funcţionare admise se situează în intervalul cuprins între -20 şi 60°C, datorită căruia elementele descrise pot fi folosite în majoritatea aplicaţiilor industriale.

Ce este IP?


Toate echipamentele închise în carcase şi care sunt autorizate pentru utilizarea cotidiană sunt marcate cu simbol IP XX, unde XX sunt două cifre. IP este aşa-numitul indice de protecţie, provenind din termenul englez Index of Protection. Prima cifră se referă la protecţia împotriva corpurilor solide (inclusiv împotriva pulberilor), cea de-a doua reprezintă nivelul de protecţie împotriva lichidelor. Descrierea detaliată poate fi găsită în norma BS EN60529.

Protecţia împotriva corpurilor solide.

IP Descriere test
0 Fără protecţie.
1 Protecţie împotriva corpurilor cu dimensiunea mai mare de 50mm.
2 Protecţie împotriva corpurilor cu dimensiunea mai mare de 12mm.
3 Protecţie împotriva corpurilor cu dimensiunea mai mare de 2,5mm.
4 Protecţie împotriva corpurilor cu dimensiunea mai mare de 1mm.
5 Protecţie împotriva prafului, fără depuneri care pot perturba funcţionarea echipamentului.
6 Protecţie totală împotriva prafului.

Protecţia împotriva lichidelor.

IP Descriere test
0 Fără protecţie.
1 Protecţie împotriva căderilor verticale de picături.
2 Protecţie împotriva căderilor de picături până la un unghi de 15o inclusiv.
3 Protecţie împotriva stropirii cu apă până la un unghi de 60o inclusiv.
4 Protecţie împotriva pulverizării de apă din toate direcţiile.
5 Protecţie împotriva jeturilor de apă venite din toate direcţiile.
6 Protecţie împotriva jeturilor puternice de apă venite din toate direcţiile.
7 Protecţie împotriva pătrunderii apei în carcasă pe durata imersiei până la o adâncime de 1m inclusiv.
8 Protecţie împotriva pătrunderii apei în carcasă pe durata imersiei pe o perioadă nedeterminată, în condiţii mai dificile decât la punctul precedent, stabilite dinainte de către producător.

Rezistenţa contactelor oscilează la un nivel mai mic de 50mΩ. Toate întrerupătoarele sunt caracterizate de o izolaţie de tensiune la nivelul de 600V şi rezistă la un curent de scurtcircuit de până la 1000A.
Parametrii de lucru, în funcţie de simbol, sunt caracterizaţi ca AC-15 (120V/6A, 240V/3A), AC-12 (480V/1.5A, 600V/1.2A), DC-12 (120V/2.2A, 240V/0.6A, 480V/0.4A). Atributele suplimentare menţionate de producător, pe care le au elementele prezentate, sunt curentul termic (1th) la nivelul de 10A (50/60HZ) şi curentul nominal termic deschis (1the) de 10A.
Întrerupătoarele producătorului german Auspicious sunt prezentate în catalogul online la pagina de internet a distribuitorului (TME): www.tme.eu/pl/katalog/?idp=1#search%3DAuspicious%26id_category%3D100232%26md5%3Dtb2dfdd0a64ccbd5c073051acdd497006

Articolul de faţă prezintă doar informaţii de bază, iar datele detaliate pot fi găsite în fişele pro­ducătorului, disponibile de la ni­velul catalogului. Structura ofertei TME ajută la identificarea rapidă a grupei de produse care vi se potri­veşte, făcând mai uşoară alegerea constructorului.

Mai multe informaţii:

Transfer Multisort Elektronik
Tel.: +40 356467401
Fax: +40 356467400
tme@tme.ro
www.tme.ro

S-ar putea să vă placă și

Adaugă un comentariu