INSTALAŢII COMUNITARE DE RECEPŢIE TV PRIN SATELIT – MULTISWITCHES

by donpedro

În acest articol vom prezenta câteva tipuri de instalaţii comunitate de mici dimensiuni folosite pentru recepţia prin satelit. Aşa cum am mai prezentat şi în numerele trecute al revistei, banda de frecvenţă folosită pentru frecvenţa intermediară la recepţia din satelit este 950-2150Mhz. Receptorul de satelit procesează semnalul din această bandă. De asemenea, reamintim faptul că în transmisiile actuale se utilizează aproape preponderent benzile 10,700-11,750Ghz şi 11,700-12,750Ghz folosind polarităţile liniare H (orizontal) şi V (vertical). În acest fel se definesc 4 subbenzi pe care LNB-ul le converteşte în banda 950-2150Mhz cunoscută sub numele de banda FI de satelit. Pentru a putea selecta una din aceste subbenzi, receptorul de satelit transmite semnale de comandă către LNB astfel:
pentru tensiunea 14Vcc este selectată polaritatea V, respectiv 18Vcc pentru polaritatea H;
prezenţa unui semnal de 22Khz comută recepţia în subbanda 11,700-12,750Ghz, în cazul lipsei acestui semnal se recepţionează subbanda 10,700-11,750Mhz.
Se remarcă faptul că staţia de semnal transmite atât semnal TV din benzile FIF, UIF şi FM precum şi banda FI satelit. În acest caz fiecare utilizator poate conecta la prizele din apartamente televizorul, receptorul radio sau receptorul satelit.

MULTISWITCHES
Acest tip de instalaţie comunitară se bazează pe amplificatoare care permit şi schimbarea subbenzii, de aici vine denumirea de multiswitches (multi comutatoare). Acest tip de instalaţie permite ca fiecare utilizator să poată recepţiona oricare din cele patru subbenzi deci toate programele care sunt emise de un satelit.
Trebuie menţionat că un astfel de sistem este folosit în instalaţii comunitare de mici dimensiuni, de până la 48 utilizatori din cauza unor limitări de ordin tehnic. De asemenea, precizăm că acest fel de distribuţie este de două feluri: arborescentă, adică de la staţie pentru fiecare abonat pleacă câte un cablu sau cascadabilă, caz în care din staţie pot pleca 4 sau 8 cabluri coaxiale (4 pentru în cazul în care se recepţionează 1 satelit, 8 pentru recepţia a 2 sateliţi) existând câte un amplificator intermediar pe fiecare nivel de la care pleacă semnalul spre câte 4 utilizatori. Acest tip de distribuţie cascadabilă se pretează foarte bine pentru blocuri de locuinţe de până la 6 nivele deci un total de 48 utilizatori.

SISTEMUL DiSEqC
A fost conceput de către compania EUTELSAT pentru a controla o gamă largă de accesorii conectate la receptoarele de satelit. Abrevierea DiSEqC înseamnă Digital Satellite Equipment Control. Un semnal având frecvenţa de 22Khz modulat în amplitudine este folosit pentru a forma biţii de date şi mesaje. În principiu, valoarea logică “1” este reprezentată de un burst de 0,5ms al unui semnal de 22Khz (având amplitudinea aproximativă de 0,6V) urmat de o pauză de 1ms, iar valoarea logică “0” este reprezentată de un burst de 1ms urmată de o pauză de 0,5ms. Biţii sunt grupaţi în bytes, fiecare byte fiind format din 8 biţi şi un bit de paritate. O comandă DiSEqC este formată din 3 sau 4 bytes. Primul byte este aşa numitul “Framing byte“, următorul este byte de adresă urmat de byte de comandă şi dacă este necesar byte de date. Sfârşitul fiecărei comenzi este detectată de pauza în purtătoarea de 22Khz. Comenzile DiSEqC pot coexista pe acelaşi cablu cu comenzile de tensiune 13/17V sau 22Khz sau cu comenzile “Tone Burst”. Aceasta înseamnă că receptorul de satelit poate controla atât vechile LNB-uri şi comutatoare cât şi noile accesorii DiSEqC în acelaşi timp. Comenzile de tip “Tone Burst” au fost proiectate pentru a fi detectate de circuite analogice simple ca o extensie la setul de comenzi DiSEqC. Există mai multe nivele de implementare pentru sistemul DiSEqC. Pentru accesorii la receptoarele de satelit a fost propus nivelul 2.0 care permite comunicarea bidirecţională între receptorul de satelit şi accesoriile conectate la acesta.

APLICAŢII ÎN SISTEME ARBORESCENTE

Tabel 1

În sistemele arborescente semnalul este distribuit din staţie către fiecare utilizator. Fiecare receptor are cablul său de semnal. În Tabelul 1 sunt prezentate caracteristicile tehnice ale principalelor modele produse de firma ALCAD din Spania. Modelul MU-810 nu utilizează comenzi DiSEqC deoarece are doar 4 intrări, selecţia căilor de intrare făcându-se cu comenzile 14/18V şi 0/22Khz. Schema de aplicaţie pentru acest model este prezentată în figura 1.

Figura 1

În acest caz la staţie pot fi conectate o antenă terestră şi o antenă de satelit având un LNB cu 4 ieşiri (câte o ieşire pentru fiecare subbandă). Pot fi conectaţi până la maxim 8 utilizatori. Fiecare din aceştia dispune de o priză de abonat special proiectată pentru recepţie TV şi SATELIT. Această priză permite separarea ieşirii pentru TV, radio FM respectiv pentru SATELIT. La ieşirea satelit se conectează receptorul de satelit care generează comenzile pentru selectarea subbenzii dorite respectiv a canalului din această subbandă. Dacă de exemplu antena de satelit este orientată pentru recepţia unuia din sateliţii ASTRA sau EUTELSAT HOTBIRD se pot recepţiona sute de programe TV şi radio. Dacă se doreşte recepţia simultană a doi sateliţi se poate utiliza modelul MU-430 a cărui schemă de aplicaţie este dată în figura 2.

Figura 2

Acest aparat permite distribuţia semnalului la maximum 4 utilizatori.

Figura 3

Dacă se doreşte distribuţia semnalului la 8 receptoare se utilizează modelul MU-830 conform figurii 3. După cum se observă din desenele de mai sus, producătorul indică o serie de parametrii foarte importanţi pentru buna funcţionare a sistemului. Astfel sunt indicate: valoarea nivelului de semnal la intrarea în Multiswitch, lungimi de cablu coaxial şi atenuările admise.

CONCLUZII
Acest tip de distribuţie este utilizată pentru un număr redus de utilizatori (maxim 8), având lungimi de cablu coaxial scurte. Avantajul principal î-l constituie numărul foarte mare de programe care poate fi recepţionat independent de fiecare utilizator folosind una sau două antene de satelit. Pentru instalaţii cu mai mulţi abonaţi se folosesc sistemele în cascadă despre care v-om vorbi în numărul viitor.

Ing. Adrian Andrei Antech 98 s.r.l.
Tel/fax : 01-675.70.6, 01-331.34.04
e-mail : aandrei@mailbox.ro
www.alcad.net

S-ar putea să vă placă și