INSTALAŢIE DE RECEPŢIE TV, MINI COMUNITARĂ CU DISTRIBUŢIE LA 3 LOCUINŢE

by donpedro

Vă prezentăm în continuare un sistem de recepţie TV care distribuie semnalul la 3 case alăturate folosind o schemă de aplicaţie cu costuri minime

1. TEMA INIŢIALĂ
Conform cerinţei beneficiarului sistemul trebuia să recepţioneze într-o locaţie la distanţă de aproximativ 20Km de Bucureşti şi să poată distribui semnalul la 4 televizoare, 2 aflate în aceiaşi locuinţă şi 2 situate în case diferite la distanţe de aproximativ 40 metri. S-a cerut de asemenea ca sistemul să fie minimal din punct de vedere al componentelor şi a preţului fără a coborî calitatea echipamentelor şi a recepţiei.

2. ANALIZA RECEPŢIEI ŞI ALEGEREA ECHIPAMENTELOR
Conform analizei locului de amplasare a antenei de recepţie s-a stabilit necesitatea realizării unui stâlp de ancorare de minimum 15 metri pentru depăşirea obstacolelor care obturau vizibilitatea spre emiţătoare. De asemenea, la măsurătorile iniţiale s-au determinat canalele care pot fi recepţionate şi direcţiile spre emiţătoare.
Având în vedere că recepţia tuturor acestor canale se face, din locaţia respectivă, sub un unghi de 30 grade, iar spre extremităţi se recepţionează canalele mai puternice: 34, 51 respectiv 31 s-a optat pentru o singură antenă de bandă largă cu câştig mare şi cu unghi de deschidere mai larg.
În tabelul de mai jos sunt enumerate canalele recepţionate şi nivelul măsurat cu antena montată pe un stâlp de 15 metri având o direcţionare medie.

După cum se observă din tabel posturile de pe canalele 31, 34, 51 au nivele bune de semnal, probleme semnificative vor fi cu canalele 38 şi 57. S-a optat pentru antena MX-045 care are un câştig de maximum 15 dB situat în zona canalelor 50 – 60 şi cu un unghi de deschidere pe orizontală de 32 grade.

Figura 1 (MX-045)

În figura 1 este prezentată antena MX-045 şi principalii parametri tehnici (Tabelul 1).

Tabel 1

Avantajul acestei antene este că are un câştig mare, dimensiune redusă (990 mm) şi greutate foarte mică (2,67kg), iar unghiul de deschidere la 3dB este 32 grade suficient pentru recepţia celor 7 canale TV cu pierderi minime. Datorită robusteţii, dimensiunilor şi greutăţii reduse nu vor fi probleme la vânturi puternice şi precipitaţii. Ţinând cont de necesitatea unui nivel de semnal bun la toţi cei 4 utilizatori pentru amplificarea semnalului s-a optat la varianta utilizării unui preamplificator de zgomot redus, de UIF de bandă largă, canale 21 – 69, tip BR – 105, montat chiar la dipolul antenei.

Figura 2 (BR-105)

În figura de mai jos este prezentat modulul BR – 105.
Câteva date tehnice ale acestuia:
banda recepţionată UIF canale 21 – 69;
câştig 14 dB în toată banda având neuniformitate mai mică de 2dB;
factor de zgomot mai mic de 1,5dB;
alimentare la +12V, consum 7mA;
buclă de adaptare 300/75 ohmi încorporată.

În continuare, semnalul este amplificat de amplificatorul de interior tip CA – 215 care asigură semnalul pentru cele 4 televizoare. Acest amplificator asigură şi telealimentarea preamplificatorului BR – 105. În figura 3 este prezentat modulul CA – 215 şi principalele caracteristici tehnice (Tabelul 2).

Tabel 2

Figura 3 (CA-215)

Amplificatorul este prevăzut cu protecţie la scurt circuit pe intrare şi protecţie la supratensiune. În cazul unui s.c. în preamplificator sau pe cablul coaxial de coborâre alimentarea este întreruptă automat şi semnalizată optic. În cazul unei creşteri accidentale a tensiunii de alimentare peste valoarea de 253V alimentarea se blochează automat. Pentru reactivare este suficientă scoaterea din priză a cablului de alimentare a acestuia şi reconectarea după aproximativ 5 secunde.

Figura 4 (XGFS-2)

CA – 215 încorporează 2 amplificatoare, unul de FIF şi bandă radio FM şi unul de UIF. Pentru fiecare din acestea se poate regla nivelul de ieşire cu ajutorul a două potenţiometre. De asemenea, este prevăzut cu 2 ieşiri. Pe fiecare din aceste ieşiri au fost montate câte un splitter cu două ieşiri de tip XGHS – 2 prezentate în figura 4, iar datele tehnice aferente în tabelul 3.

Tabel 3

Fiecare din aceste 4 ieşiri distribuie semnalul la cele 4 televizoare. Pentru cele 2 apropiate situate la aproximativ 12 metri s-au folosit prize tip BM – 500 (vezi figura 5) având atenuare pe UIF de 10,5dB, iar pentru cele depărtate la 50metri s-au folosit prize tip BM – 111 cu atenuare de 0,5dB pe UIF. Prizele BM – 500 fiind de tip “trecere” a fost necesară închiderea ieşirilor cu sarcini de 75 ohmi. (Tabelul 4)

Tabel 4

Cablul coaxial utilizat este de tip RG – 6 21Vatc.a. având atenuarea maximă la 800Mhz de 19,6dB la 100 metri.

Figura 5 (BM-500; BM-111)

DETALII CONSTRUCTIVE
Pilonul de fixare a antenei a fost executat din ţeavă de fier sudată din 4 tronsoane de 2, 1½, 1¾ sudate având o lungime de 18 metri fiind prevazută cu articulaţie de rotire la bază. Întregul pilon s-a sprijinit pe un tronson de ţeavă de 2 de lungime de 1,5 metri care a fost îngropat în pământ. Pentru asigurarea unei prize de pământ eficiente de această ţeavă au fost sudate bare de fier de FI 10mm şi lungime de 150mm radial la capătul inferior pe o lungime de 500mm. Tot acest ansamblu a fost îngropat în pământ la baza gropii adăugându-se cărbuni şi sare. După umplerea gropii s-a turnat o placă de beton la baza stâlpului pentru mărirea rigidităţii. Pilonul propriu zis este fixat de această bază printr-o articulaţie. De asemenea, din vârful catargului spre bază s-a realizat o legătură electrică printr-un cablu de cupru de 15mm2. Vă oferim aceste informaţii despre realizarea pilonului şi legării la pământ deoarece aceste detalii sunt cel mai adesea ignorate de instalatori fie ei profesionişti sau amatori. De cele mai multe ori s-au produs pagube atât la sistemul de recepţie, televizor cât şi la instalaţia electrică din locuinţă din cauza ignorării acestui aspect. De asemenea, s-a ţinut cont de faptul că preamplificatorul BR – 105 este foarte sensibil la descărcările electrostatice şi necesită în mod obligatoriu protecţie. Pilonul a fost instalat în apropierea casei principale asigurând şi rolul de paratrăsnet. Antena MX – 045 a fost fixată la aproximativ 2 metri distanţă de vârful pilonului. Întregul sistem este ancorat cu 3 rânduri de corzi. La antenă s-a montat preamplificatorul BR – 105, cablul coaxial de coborâre fiind trecut prin pilon şi fiind de aproximativ 20 metri până la amplificatorul principal CA – 215. De la acesta după cele 2 splittere cu 2 ieşiri sunt conectate la distanţă de 12 metri prizele BM – 111 respectiv la casele apropiate prizele BM – 500. Cablurile coaxiale de legătură au fost montate în tuburi de PVC atât pentru cablarile interioare cât şi exterioare. Tronsoanele exterioare au fost separate prin prelungitoare I.

Nivelele de semnal măsurate la utilizatori sunt după cum urmează:

După cum se observă sunt diferenţe semnificative de semnal datorate în principal nivelelor de recepţie din antenă cât şi atenuării cablului coaxial. Chiar şi aşa nu au fost probleme de intermodulaţii deoarece au fost utilizate televizoare de calitate care funcţionează bine într-o plajă mare de nivel. Raportul semnal/zgomot măsurat a variat între 36dB pentru canalul 38 şi 47dB pentru canalul 34. În cazul în care diferenţele de nivel ar fi generat intermodulaţii supărătoare s-ar fi utilizat rejectorul FR – 401 pentru echilibrarea canalelor prin micşorarea nivelului la 4 din canalele cele mai puternice.

CONCLUZII FINALE
Soluţia de utilizare a unei singure antene de bandă largă şi a unui amplificator de bandă largă este una de compromis, dar preţul plătit este incomparabil mai mic ca în cazul unei staţii comunitare cu 7 canale acordate. Costul instalaţiei este de aproximativ 300 USD inclusiv TVA. Jumătate din această sumă a reprezentat construcţia pilonului de fixare a antenei.

Pentru informaţii suplimentare:

Ing. Adrian Andrei
Antech 98 s.r.l.
Distribuitor exclusiv pentru România
Tel/fax : 01-331.34.04
Mobil: 0744-140.112
e-mail: aandrei@mailbox.ro
www.alcad.net

S-ar putea să vă placă și