“Industria integrată”- HARTING deja s-a mobilizat și o aplică

by donpedro

Deocamdată este numai o viziune, dar în curând va deveni realitate: în „industria integrată” produsele în sine vor furniza informaţii despre cum trebuie procesate și avansate.
Sistemele fizice cibernetice (CPS) comunică între ele, ceea ce le permite să definească procese optimizate. HARTING conduce această dezvoltare.

de Claus Hilger, Director of HARTING IT System Integration GmbH & Co. KG, HARTING Technology Group, Claus.Hilger@HARTING.com

Auto-ID în “Industria Integrată”

Tehnologiile Auto-ID – și în special RFID (Radio Frequency Identification) – joacă un rol crucial în conceptul de industrie integrată.
Transponderele stochează informaţii în legătură cu producţia și service care pot fi schimbate cu siste­mele învecinate. Faptul că transponderele pot fi scrise joacă un rol cheie în acest proces și distinge RFID de alte tehnologii AutoID. Datele stocate pe transpondere pot fi schimbate cu sisteme back end. Aceasta se numește integrare pe verticală.

Arhitectura Software

În același timp, pentru a putea reprezenta procese complexe este necesară o infrastructură software puternică. În conconsecinţă, seria HARTING Ha-VIS urmărește o abordare orientată spre service.
Seria permite autonomia componentelor și a sistemelor utilizate, crește eficienţa de dezvoltare, și îmbu­nătăţește capacitatea de mentenanţă și flexibi­litate a soluţiilor. Middleware, care se bazează pe standarde industriale, procesează și filtrează eveni­men­tele primite de la cititoare. Interfeţele pentru diferite dispozitive sunt utilizate pentru a permite citirea și scrierea datelor pe transpondere.
Procesele de Business sunt modelate grafic cu Ha-VIS Business Application Framework (BAF). Fluxurile de lucru rezultate conţin decizii de service care sunt rutate prin Ha-VIS Enterprise Service Bus (ESB) integrat la sistemele back-end corespun­zătoare pentru procesare. Alternativ, HARTING oferă de asemenea posibilitatea de utilizare a infrastructurii SAP Auto-ID pentru a putea integra sistemele SAP back end în corelaţie cu SAP NetWeaver Process Integration (SAP PI).
Experienţa dobândită la HARTING prin implemen­tarea soluţiilor eKanban este incorporată în standard. Aceasta permite utilizarea Ha-VIS Business Application Framework în calitate de instrument puternic și convenabil pentru implementarea proceselor specifice clientului.

În consecinţă, seria HARTING Ha-VIS urmărește consistent o abordare orientată spre service.

Avantajele seriei Ha-VIS pentru clienţi

Prin utilizarea know-how-lui specific de la HARTING și a soluţiilor software verificate ale companiei, toate informaţiile disponibile la un moment dat pot fi integrate într-un sistem logic, și astfel procesele de business pot fi îmbunătăţite calitativ și cantitativ.
Se obţin astfel reduceri de cost masive precum și o creștere semnificativă a eficienţei în cadrul întreprinderilor. Sunt accelerate procesele de muncă și crește flexibi­litatea în implementarea cerinţelor clientului.
HARTING Technology Group a dezvoltat și implementat cu succes componentele hardware necesare, soluţiile software și expertiza în consultanţă pentru procesul de business pentru a sprijini clienţii săi în implementarea cu succes a proiectelor pentru industria integrată.

PE SCURT

• Tehnologiile Auto-ID includ fundamentul pentru integrarea pe verticală în cadrul întreprinderii.
• Sistemele integrate front-to-end asigură îmbunătăţirea proceselor.
• HARTING Technology Group a dezvoltat componentele hardware necesare, soluţiile software și expertiza în consultanţă.

Contact:

HARTING Romania SCS
Str. Europa Unită nr. 21, RO-550018 Sibiu
Tel.: 0369 102 672
Fax: 0369 102 622
ro@HARTING.com
www.HARTING.ro

S-ar putea să vă placă și