CONVERTOARE DC/DC (III) Seria Powerline

by donpedro

A treia categorie de convertoare DC/DC produse de RECOM o reprezintă seria Powerline. Într-o prezentare foarte scurtă, această serie de convertoare, codificate RPxx, cuprinde variante de la 3W la 60W.
Tensiunile de intrare acceptate de seria RP au o gamă largă (2/1) sau foarte largă (4/1):
a) 4.5-6V; 9-18V; 18-36V; 36-75V
b) 9-36V; 18-75V
Tensiunile de ieşire oferite sunt standard: 3.3V, 5V, 12V, 15V.
Tensiunea de izolaţie pentru majoritatea convertoarelor este 1.6KV.

Note de utilizare
Cu referire la toate cele trei serii de convertoare DC/DC produse de Recom (Econoline, Euroline, Powerline) şi nu numai, prezentăm câteva note de aplicaţii.

Conectarea convertoarelor DC/DC în serie
Izolarea galvanică a ieşirii permite ca mai multe convertoare să fie conectate în serie.
Conexiunea lor se face prin conectarea ieşirii pozitive a unuia la ieşirea negativă a celuilalt.
Astfel se pot obţine chiar şi valori nestandard; trebuie însă ţinut seamă să nu fie depăşit curentul de ieşire al convertorului având tensiunea de ieşire cea mai mare.
La conexiunea serie se recomandă insistent filtrare suplimentară, circuitele de comutaţie nefiind sincronizate; atât un condensator pe ieşire, cât şi o bobină serie sunt recomandate.

Conectarea convertoarelor DC/DC în paralel
Dacă puterea de ieşire a unui singur convertor nu este suficientă pentru o aplicaţie, mai multe convertoare pot fi conectate în paralel pentru a realiza o putere de ieşire mai mare.
Trebuie notat că totdeauna este de preferat o astfel de conexiune cu convertoare de acelaşi tip. La conectarea ieşirilor convertoarelor, deoarece comutaţia nu este sincronizată, unele forme de conectare trebuie înlocuite.
O soluţie posibilă este utilizarea de diode, soluţie adecvată însă pentru ieşiri de 12V sau mai mari deoarece pentru tensiuni mai mici căderea de tensiune pe diodă poate influenţa funcţionarea circuitului.

Această metodă poate introduce însă o bătaie de frecvenţă ce se adaugă riplului celor două convertoare. Pentru reducerea fenomenului se poate folosi un condensator extern pe ieşirea comună. Metoda preferată pentru conectarea în paralel a convertoarelor este prin intermediul inductantelor serie.
Această configuraţie nu oferă numai o pierdere redusă de tensiune, în comparaţie cu metoda cu diode dar, prin alegerea corespunzatoare a inductanţei şi a capacităţii externe, bătaia de frecvenţă şi riplul celor două convertoare pot fi semnificativ reduse.

Valorile recomandate pentru inductanţă sunt prezentate în tabel.

Variantele din coloana “Product range” corespund tipurilor de convertoare Recom.
Valoarea capacităţii Cout trebuie să fie de aproximativ 1mF pe canal conectat, adică aprox. 2mF pentru două convertoare conectate în paralel.
Aceleaşi comentarii se repetă pentru intrările convertoarelor conectate în paralel, inclusiv în ce priveşte valorile.
Cel mult trei convertoare DC/DC pot fi conectate în paralel pentru a se putea garanta toate performanţele.
În general, conectarea în paralel a convertoarelor DC/DC trebuie să se facă atunci când este neapărat necesară o putere mai mare; altfel, este recomandată utilizarea unui singur convertor.
Convertoarele stabilizate nu trebuie conectate în paralel, din moment ce se urmăreşte prin folosirea lor obţinerea unei ieşiri de precizie; conectarea lor poate duce la supraîncărcarea unuia din convertoare.
Dacă este necesară o putere stabilizată mai mare, este recomandată conectarea în paralel de convertoare nestabilizate, urmate de un stabilizator liniar extern.

• Calea Plevnei 139B • 77131 • Bucureşti – 6 • România
• Tel: (021) 310.26.78; 314.24.46 • Fax: (021) 222.91.76; 222.91.79
• http://www.syscom.ro • E-mail: georgeb@syscom.ro