Control la distanţă cu ajutorul telefonului

by donpedro

Este prezentat aici un circuit de comandă la distanţă ce permite pornirea sau oprirea aparatelor prin linia telefonică. El poate fi folosit pentru pornirea aparatelor de la orice distanţă, depăşind astfel limitările telecomenzilor cu unde infraroşii sau radio.
Circuitul descris poate fi folosit pentru pornirea a până la 9 aparate (corespunzător tastelor de la 1 la 9 de la telefon). Semnalele DTMF ale aparatului telefonic sunt folosite pentru controlul semnalelor. Tasta 0 în modul DTMF este folosită pentru comutarea între modul de pornire al aparatelor şi modul de operare normală a telefonului. Astfel, telefonul poate fi folosit pentru pornirea sau oprirea aparatelor, cât şi pentru conversaţii normale.
Circuitul foloseşte circuitele integrate KT3170 (convertor DTMF în BCD), 74154 (demultipexorul 4 în 16 linii ) şi cinci CD4013 (bistabil D).
Funcţionarea circuitului:

Când legătura este stabilită (după ce se aude tonul de răspuns), apăsaţi tasta 0 în modul DTMF. IC1 decodează semnalul ca 1010, care este demultiplexat de IC2 ca ieşirea O10 (la pinul 11) al IC2 (74154). Ieşirea activă, 0 logic, a IC2, după inversarea cu o poartă din IC3 (CD4049), devine 1 logic.
Aceasta este folosită pentru comutarea bistabilului 1 (F/F-1) şi releul RL1 este închis. Releul RL1 are două contacte RL1(a) şi RL1(b). Contactul RL1(a) închis pune în paralel pe linia telefonică o rezistenţă de 220 Ohm, iar contactul RL1(b) injectează un ton de 10kHz pe linie, ceea ce indică apelantului că a fost selectat modul pentru pornire sau oprire aparate.
Rezistenţa de 220 Ohm în paralel pe linia telefonică deconectează soneria. Linia este acum conectată în modul pentru pornire sau oprire aparate. Dacă nu este apăsată tasta 0 (în DTMF) după stabilirea legăturii, soneria sună şi telefonul poate fi folosit pentru o convorbire normală. După selectarea modului pentru pornire sau oprire aparate dacă este apăsată tasta 1, este decodată de IC1 care va avea la ieşire 0001. Acest cod BCD este apoi demultiplexat de IC2, a cărui ieşire, după inversarea cu poarta din CD4049, este 1 logic. Acest impuls comută bistabilul corespunzător. Ieşirea bistabilului acţionează releul RL2 care porneşte sau opreşte aparatul conectat la ieşire. La apă sarea oricărei alte taste, într-un mod asemănător, pot fi pornite sau oprite alte aparate. După ce operaţia de comutare este terminată, rezistenţa de 220 Ohm şi tonul de 10kHz trebuie deconectate de la linia telefonică. Pentru aceasta este apăsată din nou tasta 0 (în mod DTMF) pentru a comuta bistabilul 1, care întrerupe alimentarea releului RL1, ce deconectează rezistenţa şi tonul de pe linia telefonică. Linia telefonică este liberă pentru a primi un apel normal. Acest circuit va fi conectat în paralel cu telefonul

S-ar putea să vă placă și