Consorţiu de putere digitală format de CUI, Ericsson Power Modules şi Murata

by donpedro

Trei dintre liderii producătorilor de surse de tensiune au anunţat formarea unui nou consorţiu în industria de putere, AMP (Architects of Modern Power). Membrii fondatori sunt CUI, Ericsson Power Modules şi Murata – toţi jucători globali ce dezvoltă tehnologii avansate de conversie de putere pentru arhitecturi distribuite de putere.

Scopul acestei alianţe este de a crea soluţiile de putere distribuită cele mai avansate tehnic – un ecosistem complet de hardware, software şi suport. Apariţia controlului digital în convertoarele DC-DC şi stabilizatoarele în puncte de sarcină a fost utilizat iniţial de companii de telecomunicaţii şi comunicaţii de date. Acestea s-au confruntat cu o creştere uluitoare în traficul IP, iar acum produsele proliferează şi în alte industrii. Astfel produsele de conversie de putere multi-sursă au devenit mai dificile pentru clienţi. Este nevoie de un nivel de compatibilitate software pentru a obţine o soluţie reală multi-sursă, inclusiv compatibilitatea comenzilor PMBus, comenzilor de controler particulare şi fişierelor de configurare. Grupul AMP a fost format pentru a se adresa acestei provocări.
Munca grupului AMP se va extinde mult dincolo de stabilirea dimensiunilor mecanice şi a amprentelor produselor pentru module de putere inteligente DC-DC şi surse de tensiune AC-DC.
Alianţa strategică pe termen lung a consorţiului va conduce la o colaborare strânsă între membri pentru a dezvolta foi de parcurs tehnologice comune.
Companiile participante vor stabili specificaţii comune mecanice şi electrice pentru produsele lor, standardizarea funcţiilor de comu­nicaţie, control şi monitorizare, şi crearea de fişiere de configurare comune pentru interoperabilitate plug an play între produsele fiecărui participant. Rezultatul final va fi un ecosistem de putere multi-sursă de înalt randament cu o siguranţă ridicată a lanţului furnizare printr-o continuitate a producţiei.

Architects of Modern Power
www.ampgroup.com

S-ar putea să vă placă și