Configuraţii de test pentru susceptibilitate

by donpedro

1.

Metoda în timp real

: pentru aplicaţiile care reclamă testare în timp real se foloseşte configuraţia din figura 1. În timpul testării susceptibilităţii, este măsurată valoarea câmpului electric E şi, în ultimul timp, valoarea măsurată este folosită la menţinerea constantă a câmpului.

Figura 1: Diagrama reprezintă configuraţia obişnuită pentru testarea imunităţii la care s-a adăugat un preamplificator cu control al amplificării. În acest fel, se stabileşte un nivel constant de câmp electric E în camera de test.

Sonda de câmp (field probe) utilizată pentru a măsura câmpul de RF este plasată în imediata vecinătate a dispozitivului de testat (DUT = Device Under Test; IUT = Item Under Test; EUT = Equipment Under Test). Sondele pot fi: pentru câmp E (electric) sau H (magnetic), de mică sau mare intensitate şi adesea izotropice.
Cablu de fibră optică: Permite transmisia fără zgomot a datelor analogice în prezenţa câmpului intens. Se foloseşte şi pentru alimentarea sondei prin conversia optic-electric.
Camera anecoică sau camera ecranată: Amândouă sunt incinte în care se testează susceptibilitatea. Camera ecranată are pereţii tapetaţi cu cupru pentru a limita radiaţia în afara ei. Camerele anecoice au în plus material absorbant RF pentru a reduce reflexiile în interiorul camerei în timpul testului.

2.

Metoda Substituţiei

: este o metodă de măsurare a suscep­tibilităţii într-o arie precalibrată, astfel că puterea la ieşirea amplificatorului de putere – pentru a obţine intensităţile de câmp cerute – a fost determinată anterior, iar valorile au fost memorate pentru o utilizare ulterioară.

Figura 2: Diagrama reprezintă configuraţia folosită în metoda substituţiei

În această metodă, pentru calibrare, sonda de câmp este amplasată în colţurile şi intersecţiile unei grile imaginare (definită în standarde) în zona în care va fi amplasat DUT.
Standardele admit o dispersie a valorilor măsurate la o frecvenţă dată. Se înregistrează valorile puterii în funcţie de frecvenţă, după care sonda este înlocuită cu echipamentul ce urmează să fie testat. În timpul testării prin această metodă se repeta valorile puterii din timpul calibrării.
Computerul de control: computerul permite testarea prin metoda substituţiei mult mai uşor pentru că prin el sunt controlate echipamentele, pe calculator se înregistrează valorile din timpul calibrării şi tot calculatorul repetă aceste valori în timpul testului. Comunicarea se face pe interfeţele: GPIB, USB sau pe interfeţele seriale.

COMTEST SRL
Str. Olari nr. 7A, Et. 6, Sector 2, 024056 Bucureşti
Tel: +40 21 2110883
Fax: +40 21 2110884
contact@comtest.ro
office@comtest.ro
www.comtest.ro

S-ar putea să vă placă și

Adaugă un comentariu