Cititoare de coduri de bare CCD

by donpedro

Codurile de bare reprezintă, într-o formă grafică, sub forma unor bare, cifre şi litere, cu o anumită semnificaţie informaţională. Acestea sunt inscripţionate pe etichetele produselor sau direct pe produse şi pot fi citite (interpretate) automat de anumite echipamente denumite cititoare de coduri de bare sau scannere. Codurile de bare sunt dublate de informaţiile alfanumerice pe care le reprezintă, tipărite de obicei în partea de jos a codului de bare, pentru a putea fi citite de om. Utilizarea codurilor de bare în marcarea celor mai multe produse, este determinată de câţiva factori importanţi printre care putem aminti câţiva:
citirea codurilor de bare permite o manipulare corectă a informaţiei; această citire se face cu echipamente performante, care conţin elemente de calcul (microprocesoare, microcontrolere) şi memorii;
viteza de circulaţie a informaţiilor despre produse este foarte mare, acest lucru face ca activitatea umană pe ansamblu să fie mult mai eficientă;
permite universalizarea transferului de informaţie, condiţie absolut necesară integrării României în comunităţile internaţionale.
Există foarte multe standarde de coduri de bare: acestea stabilesc mărimea, structura şi semnificaţia codurilor de bare. Vom prezenta în acest articol doar structura celui mai răspândit standard de cod de bare şi anume EAN-13. EAN reprezintă prescurtarea de la European Article Number. Acest cod conţine 13 cifre cu următoarea semnificaţie:
primele 3 cifre reprezintă codul de ţară şi este atribuit de EAN Internaţional, pentru România acest cod este 594;
următoarele 9 cifre reprezintă codul companiei (fabricii) care a fabricat produsul (4 cifre) şi codul produsului (5 cifre). Aceste coduri se atribuie de către EAN la nivel naţional;
ultima cifră reprezintă suma de control şi este folosită de către echipamentul de citire, pentru a valida corectitudinea citirii informaţiilor conţinute de codul de bare.

Figura 1

În figura 1 este reprezentat un cod de bare în standard EAN-13, luat de pe o cutie de Wiesana. Semnificaţia informaţiilor este următoarea: 594 = România, 1032 = firma Topway Industries care fabrică acest produs, 12002 = codul produsului, iar 9 este suma de control (sursa informaţiilor: www.topway .ro). Modul în care sunt transpuse informaţiile alfanumerice în coduri de bare este specific fiecărui standard. Cei care doresc o aprofundare a domeniului găsesc suficiente informaţii în Internet, pe site-uri specializate.
Cititoarele de coduri de bare CCD, (CCD = Charge Coupled Device, adică dispozitiv cu transfer de sarcină), sunt echipamente (dispozitive) care interpretează o secţiune liniară completă a imaginii codului de bare, secţiune care este intens iluminată cu o sursă de lumină monocoloră, de obicei roşie. Elementul de bază care intră în compunerea unui cititor de coduri de bare CCD este un senzor CCD liniar, format dintr-un număr mare de entităţi numiţi pixeli. În funcţie de cantitatea de lumină cu care este iradiat, fiecare pixel se încarcă cu o anumită cantitate de sarcini electrice. Putem spune că imaginea codului de bare se regăseşte pe o porţiune sau pe întreg senzorul liniar CCD, transpusă în sarcini electrice. Informaţia din senzorul liniar este la un moment dat scoasă la o ieşire, prin deplasarea succesivă a informaţiei din pixel în pixel, amplificată, transformată în stări logice de 0 şi 1 şi transmisă unui modul de calcul pentru a fi recunoscută (decodată). Vom prezenta cei mai importanţi parametri ai senzorilor liniari CCD care influenţează în mod direct performanţele cititoarelor de coduri de bare:
numărul de pixeli efectivi, cuprins între 1000 şi 4000, determină rezoluţia şi distanţa de scanare;
mărimea pixelului, măsurată în mmxmm, determină mărimea senzorului liniar, care la rândul lui determină mărimea şi structura sistemului optic al cititorului de coduri de bare;
senzitivitatea, măsurată în V/lux.sec, specifică unei anumite radiaţii luminoase, determină distanţa de citire a codului de bare;
frecvenţa de citire, cuprinsă de obicei între 2 MHz şi 40 MHz, determină viteza de citire a codului de bare.
Senzorii liniari CCD, utilizaţi în cititoarele de coduri de bare, sunt realizaţi pentru o singură culoare, de obicei culoarea specifică sistemului de iluminare ales. Majoritatea constructorilor de asemenea echipamente utilizează culoarea roşie, generată de una sau mai multe fotodiode. Aceste circuite sunt prevăzute cu un sistem optic de protecţie, care poate să crească eficienţa luminoasă a senzorului.
Din punct de vedere constructiv, un cititor de coduri de bare CCD este compus din senzorul linia CCD, sistemul optic, sursa de lumină, modulul de analiză a codului citit şi sistem de memorare a codurilor citite (pentru unele cititoare). Din punct de vedere al utilizării în exterior a informaţiei citite de un cititor de coduri de bare, acesta se poate cupla cu un calculator sau alt echipament în mai multe feluri: paralel pe tastatura calculatorului, pe un port serial în standardul RS-232, pe un port USB sau la o instalaţie electronică oarecare, prin nivele TTL.

Figura 2

În continuare vom prezenta câteva tipuri de cititoare de coduri de bare, produse de firma Marson, scoţând în evidenţă acei parametri globali care le caracterizează. Toate aceste cititoare sunt de tipul All in One, adică au implementate prin soft toate decodificatoarele codurilor cunoscute.În figura 2 se prezintă un cititor de coduri de bare, cu performanţe medii, dar accesibil ca preţ, MT-9060YS.

Figura 3

Principalele lui caracteristici sunt:
– lăţimea de scanare: 90 mm;
– adâncimea de scanare: 0 la 50mm;
– senzor: 2088 pixeli;
– rezoluţie maximă: 0,1 mm;
– sursa de lumină: 660 nm (roşu);

În figura 3 se prezintă un cititor performant, cu performanţe de cititor laser, GT-7000. Caracteristicile sale mai importante sunt:
– lăţimea de scanare: 15 cm;
– adâncimea de scanare: 0 la 35cm;
– senzor: 3000 pixeli;
– rezoluţie maximă: 0,127 mm;
– sursa de lumină: 660 nm (roşu);

Figura 4

Un alt tip de cititor este prezentat în figura 4 şi anume, un cititor wireless cu memorie, MT-1210. Acesta este alimentat la o baterie independentă şi poate memora până la 5000 de coduri după care poate să transfere întreaga informaţie, prin portul serial RS-232, la un calculator sau un echipament care are această interfaţă.

Figura 5

Un alt tip de cititor este MT-13231, un fel de echipament de buzunar, foarte mic dimensional, dar care asigură o bună citire a codurilor de bare de dimensiuni foarte mici. Acesta este prezentat în figura 5.
Există o multitudine de tipuri şi forme de astfel de cititoare.
Pentru cei interesaţi de acest domeniu, mai multe informaţii tehnice comerciale sau aplicative se pot obţine de la:

Ing. Toader Melinte
Tel. 0244-185920
www.seektron.ro

S-ar putea să vă placă și