Ce este IEC 61000-4-30 Clasă A

by donpedro

Măsurările de calitate a energiei reprezintă un domeniu relativ nou şi care evoluează rapid. Cu toate că mărimile electrice de bază cum sunt valorile RMS ale curentului şi tensiunii au fost definite demult, parametrii de calitate ai energiei nu au fost definiţi, producătorii fiind nevoiţi să dezvolte proprii algoritmi de măsurare.
În prezent, sunt sute de producători în lume care au metode de măsurare specifice. Cu o diversitate atât de mare a instrumentelor utilizatorii pierd timp să înţeleagă facilităţile şi algoritmii de măsurare, în loc să aprofundeze principiul de calitate a energiei
.

Noul standard IEC 61000-4-30 CLASĂ A elimină întâmplarea din alegerea unui instrument pentru calitatea energiei. Standardul IEC 6100-4-30 clasă A defineşte metodele de măsurare pentru fiecare parametru de calitate a energiei pentru a obţine rezultate repetabile, comparabile şi de încredere. Defineşte de asemenea exactitatea, lărgimea de bandă şi setul minim de parametrii. Ca urmare, producătorii pot proiecta şi produce echipamente în conformitate cu standardul IEC 61000-4-30 clasă A, permiţând utilizatorilor să crească exactitatea, eficienţa şi precizia măsurărilor.

IEC 6100-4-30 clasă A impune standarde de măsurare pentru:

Frecvenţă
Amplitudinea tensiunii de alimentare
Flicker, armonici şi inter-armonici
Fluctuaţii (creşteri şi descreşteri)
Întreruperi scurte şi lungi
Nesimetria sursei de alimentare
Impulsuri tranzitorii
Schimbări rapide ale tensiuni

Nu impune reguli de măsurare ale evenimentelor tranzitorii de frecvenţă înaltă.

Exemple de cerinţe de clasă A

Incertitudinea de măsurare trebuie să fie 0.1% din tensiunea de intrare declarată. Cu un instrument de clasă A, un tehnician poate clasifica evenimentele, cu o incertitudine acceptată internaţional. Acest lucru este foarte important atunci când se verifică încadrarea în norme sau când sunt comparate diferite instrumente.

Flunctuaţiile şi întreruperile trebuie măsurate pe o perioadă şi reactualizate la fiecare jumătate de perioadă, dând posibilitatea instrumentului să combine rezoluţia mare a eşantionării la jumătate de perioadă cu exactitatea valorii RMS pe o perioadă.

Ferestrele de agregare – Un instrument pentru calitatea energiei face compresia datelor achiziţionate la anumite perioade care sunt numite ferestre de agregare. Un instrument de clasă A trebuie să furnizeze date în următoarele ferestre de agregare:
– 10 / 12 perioade (200 ms) la 50 / 60 Hz, intervalul de timp poate să varieze cu frecvenţa.
– 150 / 180 perioade (3 s) la 50 / 60 HZ, intervalul de timp variază cu frecvenţa
– Conform noului standard 61000-4-7- / 2002, armonicile trebuie măsurate cu intervale de 200 ms. Vechiul standard permitea intervale de 320 ms care nu puteau fi sincronizate cu ferestrele de agregare de 200 ms ale altor măsurări de clasă A.

Utilizarea intervalelor de 200 ms permite armonicilor să fie sincronizate cu toate celelalte valori cum ar fi RMS, THD şi nesimetrie.

Deoarece algoritmul FFT pentru calculul armonicilor este specificat exact, instrumentele de clasă A vor indica aceeaşi amplitudine a armonicii. Prin standardizare, însumarea armonicilor şi interarmonicilor în concordanţă cu regulile specificate, instrumentele de Clasă A vor fi consistente şi comparabile.

Sincronizarea cu timpul extern este necesară pentru marcarea foarte exactă a timpului, permiţând corelarea precisă a datelor între diferite instrumente. Exactitatea impusă este de ± 20ms pentru 50Hz şi ± 16.7ms pentru instrumentele la 60Hz.
– Intervalul de sincronizare al ceasului este de 10 minute şi 2 ore.

Figura 1 Acest grafic ilustrează modul în care o incertitudine de 0.1% a tensiunii de alimentare influenţează exactitatea tensiunii măsurate. Observaţi că la 230V incertitudinea este de 0.1%.

Figura 2 Acest grafic prezintă modul cum este utilizată transformata Fourier pentru calculul armonicilor şi interarmonicilor.

Roxana Popovici
Director de Vânzări
RONEXPRIM srl
Str Cotiturii , nr 5, sector 1, Bucureşti

Telefon 021 / 314 35 99, 8
Fax 021 / 313 62 44

e-mail: ronexprim@rolink.ro
www.aparate-masura-control.ro
www.ronexprim.com