Cadrul legislativ european în domeniul securităţii şi protecţiei muncii

by donpedro

Directivele adoptate de către Comisia Europeană trebuie implementate în legislaţia fiecărui membru al Uniunii Europene pentru a facilita comerţul liber între statele membre. În plus, institutele de standardizare ale Uniunii Europene au fost autorizate să elaboreze standarde la nivelul Uniunii care definesc în detaliu cerinţele legale dispuse în directive.
În domeniul securităţii maşinilor şi uneltelor, procesul de armonizare cu standardele şi directivele Uniunii Europene a progresat foarte rapid pentru a proteja operatorii ce lucrează cu respectivele maşini-unelte.
Există în prezent două directive ce stabilesc cerinţe minime de securitate:
The Machinery Directive 98/37/EC, aplicabilă atât pentru producţia de maşini industriale noi cât şi pentru echipamentele de protecţie plasate pe piaţă, precum şi pentru maşinile de generaţie mai veche şi cele ce provin din alte state şi care vor fi plasate pe piaţa Uniunii Europene (de ex. din SUA sau Japonia).
The Work Equipment Directive 89/655/EEC, directivă ce se referă la cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru folosirea de către lucrători a echipamentului de lucru la locul de muncă.

The Machinery Directive 98/37/EC
The Machinery Directive 98/37/EC este destinată fabricanţilor de maşini şi echipamente industriale precum şi organizaţiilor care plasează pe piaţă astfel de echipamente. Aceasta defineşte obligaţiile ce revin pentru îndeplinirea cerinţelor de sănătate şi siguranţă în muncă pentru maşinile industriale noi, cu intenţia de a elimina barierele de comercializare din Europa şi de a garanta operatorilor un grad sporit de protecţie în exploatare. Standardele europene armonizate definesc mijloacele necesare implementării obiectivelor directivei. Aceste standarde, armonizate la nivelul Uniunii Europene, sunt pregătite de către instituţii private şi au statut neobligatoriu, producătorul nefiind obligat să le respecte, punându-i-se la dispoziţie doar informaţii ajutătoare în procesul de proiectare din punctul de vedere al asigurării siguranţei în exploatare. Pe de altă parte, se presupune că o maşină fabricată în concordanţă cu specificaţiile standardelor armonizate publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, va îndeplini cerinţele esenţiale ale directivei.
Aşa cum stipulează legislaţia europeană, directiva şi amendamentele acesteia trebuie implementată în cadrul legislativ al fiecărei ţări membre a Uniunii Europene. Directiva a intrat în vigoare la data de 1.01.1995 pentru maşini industriale şi la data de 1.01.1997 în cazul echipamentelor de protecţie. Textul integral al Machinery Directive poate fi consultat pe Internet, pe portalul legislaţiei Uniunii Europene, disponibil la adresa http://europa.eu.int/eur-lex.
The Machinery Directive este transpusă în legislaţia românească de către Hotărârea nr. 119 din 05/02/2004 publicată în Monitorul Oficial, partea I nr. 175 din 01/03/2004 privind stabilirea condiţiilor pentru introducerea pe piaţă a maşinilor industriale.

The Work Equipment Directive 89/655/EEC
Această directivă are intenţia să asigure că sunt îndeplinite cerinţele minime pe durata operării echipamentului de lucru pentru a îmbunătăţi sănătatea şi siguranţa în exploatare. Obligaţiile angajatorului sunt stipulate în directivă în articolele 3-8.
Textul integral al directivei poate fi consultat de asemenea pe Internet, pe portalul legislaţiei Uniunii Europene, disponibil la adresa http://europa.eu.int/eur-lex.
Fiecărei ţari membre a Uniunii Europene îi este permis să adauge propriile stipulări în cadrul legislativ naţional: perioada de service/mentenanţă, folosirea mănuşilor de protecţie etc. Directiva The Work Equipment Directive este transpusă în legislaţia românească de către Hotărârea nr. 1146 din 30/08/2006 publicată în Monitorul Oficial, partea I nr. 815 din 03/10/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă.

Organisme care oferă consultanţă în domeniul siguranţei şi protecţiei muncii
Companiile care doresc să ştie dacă maşinile şi echipamentele implicate în procesele de fabricaţie sunt compatibile cu directivele şi standardele europene, pot obţine consultanţă de la organismele autorizate să ofere consultanţă în domeniu, la nivelul Uniunii Europene.

Organisme acreditate
Acreditarea organismelor este organizată şi monitorizată de către instituţiile statelor membre ale Uniunii Europene. Tipurile de maşini şi echipamente pe care organismul notificat este împuternicit să le testeze şi examineze sunt stipulate în documentele de acreditare.

Organisme notificate
Fiecare stat membru al Uniunii Europene are obligaţia de a nominaliza organismele notificate în concordanţă cu cerinţele The Machinery Directive şi de a înştiinţa autorităţile de la Bruxelles în vederea notificării respectivelor organisme. Doar aceste organisme sunt autorizate să elibereze certificate de examinare EC de tip pentru maşinile şi echipamentele de protecţie listate în Anexa IV a directivei.

Tipuri de standarde
Există trei tipuri de standarde în domeniul securităţii şi siguranţei:
Standarde tip A: standarde de bază în domeniul securităţii şi siguranţei; conţin terminologii de bază, principii de proiectare şi alte aspecte cu caracter general aplicabile tuturor echipamentelor tehnice
Standarde tip B: standarde ce definesc aspecte legate de siguranţă pentru echipamente de protecţie ce pot fi folosite pentru o plajă largă de maşini industriale
Standarde tip C: standarde ce conţin toate cerinţele de securitate ce trebuie îndeplinite de către o categorie aparte de maşini industriale (de ex. prese mecanice, hidraulice, pneumatice, roboţi industriali etc.). Dacă există un astfel de standard pentru o anumită categorie de maşini, acesta are prioritate faţă de standardele de tip A sau de tip B.

Principalele standarde în domeniul siguranţei şi securităţii

Distribuitor autorizat SICK: AUROCON COMPEC SRL
www.compec.ro

S-ar putea să vă placă și

Adaugă un comentariu