Atinge, Depistează şi Rezolvă.

by donpedro

Cere mai mult de la următorul tău osciloscop.
Majoritatea osciloscoapelor digitale prezente în acest moment pe piaţă îndeplinesc un set de cerinţe minime care permit rezolvarea proble­melor şi depistarea cauzelor acestora, ceea ce nu era posibil în urmă cu zece ani.

Banda disponibilă, rata de eşantionare, numărul de canale şi capacitatea memoriei sunt consi­derate drept cei mai importanţi patru parametri ai osciloscoapelor şi, sincer vorbind, majo­ritatea osciloscoapelor disponibile deţin aceşti parametri la un nivel mai înalt decât necesar. O veste bună este faptul că osciloscoapele digitale se dezvoltă foarte rapid, astfel încât parametrii lor depăşesc în permanenţă valorile de vârf existente, asigurând rezultate şi mai bune.
Puteţi cere mai mult de la următorul vostru osciloscop.

În afară de cei mai importanţi patru parametri, veţi observa repede că cele mai noi osciloscoape sunt prevăzute cu afişaje mai bune şi, adeseori, cu tehnologii mai bune de vizualizare a semnalelor. De ce afişajul şi vizualizarea semnalului sunt atât de importante? Pentru că misiunea de bază a oscilosco­pului este tocmai afişarea semnalelor. De exemplu, seria Keysight InfiniiVision 3000T X are un afişaj tactil capacitiv de 8,5 inch cu o rată de refresh neobişnuit de înaltă, de un milion de semnale pe secundă şi cu funcţie MegaZoom IV. Cu cât rata de reîmprospătare este mai mare, cu atât este mai mare şansa de a observa neconformităţile din semnal, datorită timpilor morţi mai scurţi dintre achiziţiile succesive. Timpul mort este intervalul dintre achiziţiile succesive de semnal, în care osciloscopul prelucrează datele preluate şi nu mai poate prelua alte date. Altfel spus, neconformităţile din proiect pot trece neobservate, pentru că osciloscopul nu a putut reîmprospăta semnalul suficient de rapid. În definitiv, este foarte greu să rezolvi o problemă dacă nu o poţi observa.

Demn de atenţie este şi faptul că multe dintre osciloscoapele de astăzi au un afişaj tactil obişnuit şi doar unele sunt prevăzute cu afişaj tactil capacitiv, aşa cum aveţi pe dragul vostru telefon inteligent. Afişajele capacitive au devenit populare acum câţiva ani, iar în prezent sunt mai degrabă o necesitate. Cereţi ca următorul vostru osciloscop să fie prevăzut cu un asemenea afişaj.
Anumite osciloscoape sunt prevăzute cu posibilităţi superioare, disponibile datorită afişajelor tactile capacitive, pentru a facilita utilizarea declanşării avansate, deosebit de utilă, dar complicată. O setare corectă a declanşării avansate constituie o provocare chiar şi pentru utilizatorii de osciloscoape foarte experimentaţi. Seria de osciloscoape InfiniiVision 3000T X, în afară de declanşarea avansată, au şi funcţia de Zonă Tactilă de Declanşare. Datorită acestei funcţii, puteţi schiţa cadrul din jurul zonei semnalului care vă interesează, iar declanşarea va avea loc la momentul potrivit şi îl va separa pentru voi! Setarea laborioasă a declanşării avansate poate avea chiar şi zece paşi şi, mai apoi, poate nici să nu asigure efectul dorit, însă cu noua zonă tactilă de declanşare, “dacă nu poţi observa ceva, poţi folosi acel ceva pentru declanşare”. Cereţi ca următorul dvs. osciloscop să fie prevăzut cu o mai bună sepa­rare a semnalului. În plus, afişajele tactile capacitive cresc eficienţa lucrului. Deplasarea, glisarea şi poziţionarea cu precizie a semnalelor prin atingerea cu degetul sunt mai uşoare ca niciodată. Puteţi adapta panoul lateral în cel mai potrivit mod pentru măsurătorile voastre. Tastatura alfanumerică înlocuieşte introducerea laborioasă a datelor cu ajutorul butonului, scurtând durata de adăugare a notiţelor şi de introducere a datelor. În plus, seria InfiniiVision 3000T X este prevăzută cu trei moda­lităţi de acces la funcţiile osciloscopului: interfaţa tactilă a utilizatorului – pentru cei cărora le place să folosească interfeţele tactile ale smartphone-urilor şi tabletelor, butoanele şi potenţiometrele de reglare aflate pe placa frontală – pentru utilizatorii tradiţionali de osciloscoape şi meniul drop-down Keysight Insight – pentru utilizatorii care preferă o operare similară sistemului Windows.
Când aţi descoperit şi aţi separat semnalul care vă interesează, vine momentul pentru rezolvarea problemei. Integrarea mai multor echipamente diferite este noua tendinţă pe piaţa osciloscoapelor, asigurând utilizatorilor avantaje suplimentare, care depăşesc posibilităţile standard ale osciloscoapelor. Seria InfiniiVision 3000T X reuneşte şase echipamente într-un singur osciloscop, astfel încât poate deveni principalul vostru echipament de măsură. Cele 16 canale digitale ajută nu doar la vizualizarea semnalului digital, dar şi la realizarea unei corelări în timp cu alte semnale analogice, precum analizorul logic. Practic cu fiecare proiect digital actual, care conţine una sau mai multe magistrale seriale de joasă frecvenţă, precum I2C, SPI sau CAN, declanşarea serială hardware şi posibilităţile de decodare îi scutesc pe ingineri de numărarea manuală, predispusă la erori, a zerourilor şi unităţilor. În anumite protocoale, precum CAN sau LIN, semnalul este decodat într-o formă mai prietenoasă pentru utilizator, depăşind decodarea HEX, ASCII sau binară.
Generatorul de semnale arbitrare (AWG) este un alt echipament popular integrat în osciloscoapele de astăzi, deoarece aplicarea semnalului şi testarea răspunsului adeseori pun la dispoziţie posibilităţi suplimentare de rezolvare a problemelor. În cazul seriei InfiniiVision 3000T X, AWG este prevăzut şi cu funcţia de modulare a semnalului şi populara unealtă de editare a semnalului pe ecran. Mai mult, seria 3000T X are şi un contor opţional cu 8 cifre, cu un sumator care utilizează baza de timp excepţional de stabilă de 1.6 ppm şi un voltmetru digital cu 3 cifre, care se pot dovedi instrumente deosebit de utile în rezolvarea cotidiană a problemelor.
Corelarea în timp a semnalelor analogice, digitale şi a semnalelor din domeniul frecvenţă reprezintă o nouă metodă de rezolvare a problemelor în proiectele digitale cu interfeţe RF. Din fericire, osciloscoapele sunt adesea prevăzute cu funcţia de analiză a domeniului frecvenţă, denumită Transformata Fourier Rapidă (FFT). Aceasta este însă, de obicei, o analiză unidimensională şi nu tridimensională. Datorită funcţiei standard FFT cu limitarea de timp, disponibilă în seria InfiniiVision 3000T X, puteţi corela rapid în timp semnalul analogic, digital şi semnalul în domeniul frecvenţă pe o imagine şi, astfel, o puteţi observa mai bine. Cunoaşterea mai precisă a timpului în care semnalul a sărit de la o frecvenţă la alta după aplicarea unui anumit impuls digital poate constitui cheia pentru rezolvarea problemei. Cereţi ca următorul vostru osciloscop să fie prevăzut cu mai multe echipamente integrate şi să lucreze în mai multe domenii de semnal.
Nu uitaţi că cele mai noi osciloscoape portabile pentru utilizări generale sunt prevăzute cu un software foarte extins şi sonde de măsurare, care nu sunt disponibile la osciloscoapele tradiţionale, unele fiind incluse în standard, iar altele opţionale. De exemplu, să ne referim mai în detaliu la măsurătorile legate de puterea semnalului. Se spune că multe erori de măsurare la analiza puterii sunt erori umane, provenind, de exemplu, din setarea incorectă a echipamentului. Datorită software-ului opţional, automatizat, de analiză a puterii, disponibil pentru seria 3000T X, veţi evita erorile de setare a echipamentului, astfel încât evaluarea proiectului de putere va fi cea mai eficientă. În plus, seria 3000T X funcţionează cu o sondă de măsurare de curent foarte mic, permiţând rezolvarea problemelor în echipamente alimentate cu baterii, dar şi cu o sondă de şină de putere, permiţând afişarea celor mai precise detalii ale problemelor din proiectele de putere ale voastre.
Software-ul gratuit Keysight BenchVue şi software-ul opţional N8900 Infiniium Offline Oscilloscope Analysis sunt două exemple în care, datorită programului, apar posibilităţi complet noi de lucru cu osciloscopul. De exemplu, cu ajutorul software-ului Keysight BenchVue puteţi controla, capta şi înregistra simultan măsurători de la mai multe echipamente, precum osciloscoape, chiar dacă vă aflaţi la distanţă de acestea – de exemplu la biroul de acasă. Software-ul Infiniium Offline Oscilloscope Analysis permite analiza ulterioară a datelor înregistrate folosind posibilităţi de analiză potenţial mai avansate decât cele disponibile în osciloscop. Prin urmare, dacă aveţi nevoie de un control complet de la distanţă asupra osciloscopului, ca şi cum l-aţi avea în faţa voastră, pur şi simplu conectaţi-vă la acesta prin reţeaua LAN de la computerul PC sau tabletă, iar astfel veţi putea modifica setările, salva semnale şi/sau veţi putea realiza print screen-uri. Noua serie InfiniiVision 3000T X suportă toate posibilităţile descrise mai sus. Cereţi ca software-ul următorului vostru osciloscop să aibă mai multe funcţii.
Rezumând, în cele de mai sus aţi aflat că osciloscoapele de astăzi sunt prevăzute cu mult mai mult decât cei mai importanţi patru parametri. Tehnologia tactilă constituie la ora actuală o componentă a structurii osciloscoapelor, ca şi a altor echipamente, astfel încât declanşarea este cu mult mai uşoară. Frecvenţa de reîmprospătare a semnalului osciloscoapelor este acum mai mare ca niciodată, asigurând cea mai mare probabilitate de depistare a rarelor neconformităţi din proiectele voastre. Chiar şi osciloscoapele portabile pentru utilizări gene­rale sunt prevăzute cu funcţii foarte avansate, care facilitează rezolvarea problemelor, inclusiv prin integrarea în acestea a diferite echipamente. Din seria Keysight InfiniiVision 3000T X fac parte unele dintre cele mai noi osciloscoape de pe piaţă care deţin funcţiile descrise.
Şi din acest motiv puteţi cere mai mult de la următorul vostru osciloscop ■

Transfer Multisort Elektronik s.r.l.
Str. B.P. Haşdeu nr. 8, Timişoara
Tel.: +40 356467401
Fax: +40 356467400
www.tme.ro

S-ar putea să vă placă și