ARC BRAŞOV prezintă: Fluke 1625 şi 1623

by donpedro

Aparate de măsurat prize de pământ cu toate metodele

Noile aparate de măsurat prize de pământ Fluke 1625 şi 1623 oferă o soluţie inovativă de măsurare, şi anume metoda fără ţăruşi, ceea ce facilitează testarea rapidă şi uşoară a rezistenţei buclei de împământare, fără a fi necesară întreruperea circuitului de împământare.

Iată cele mai importante facilităţi oferite:
măsurarea prizei de pământ cu metoda clasică, cu 3 sau 4 poli (cu ţăruşi);
măsurarea rezistivităţii solului cu 4 poli;
măsurarea prizei de pământ cu metoda selectivă, cu un cleşte şi doi ţăruşi;
testarea buclei de împământare cu metoda cu doi cleşti, fără ţăruşi, fără deconectare;
protecţie IP56 (utilizare în condiţii vitrege);
carcasă robustă cu protecţie de cauciuc.

Adiţional la aceste funcţii, Fluke 1625 oferă următoarele avantaje:
– Control Automat al Frecvenţei (AFC) prin aceasta aparatul identifică automat interferenţele electromagnetice şi alege frecvenţa de măsură astfel încât să minimizeze acest efect şi să realizeze măsuratoarea cu acurateţe ridicată, iar rezultatul să nu fie influenţat
– măsurarea impedanţei R* – în fapt calculul impedanţei de împământare (c.a.) la frecvenţa de 55Hz pentru a evidenţia în mod clar rezistenţa prizelor de pământ în raport cu defectele de punere la pământ (utilă mai ales la stâlpii de înaltă tensiune)
– programare limite cu avertizare la depăşire pentru testare rapidă

Testarea fără ţăruşi
Aparatele de măsură Fluke 1625 şi 1623 sunt capabile să măsoare rezistenţa buclei de împământare utilizând numai cleşti. Cu această metodă de testare se plasează două traductoare tip cleşte pe conductorul de împământare şi conectate la aparat. Nu este necesară utilizarea nici unui ţăruş. O tensiune fixă, cunoscută, este indusă în circuit de unul din cleşti, iar curentul este măsurat utilizând al doilea cleşte. Testerul calculează automat rezistenţa buclei de împământare făcând raportul tensiune / curent.
Această metodă se poate utiliza numai dacă există bucla închisă în sistemul de împământare al clădirii sau structurii testate. Dacă circuitul de împământare nu se închide prin pământ, cum este la majoritatea aplicaţiilor rezidenţiale, metoda cu cleşti nu e posibilă şi în aceste cazuri se recomandă utilizarea metodei cu ţăruşi. Utilizând metoda cu cleşti nu este necesară deconectarea centurii de împământare, ceea ce face posibilă testarea pe instalaţii funcţionale în timpul verificării.
Prin aceasta se economiseşte timpul aferent deconectării fiecărei componente a sistemului de împământare. De asemenea, se poate verifica împământarea în spaţii unde în trecut nu era posibil, cum ar fi: în interiorul clădirilor, la pilonii de înaltă tensiune sau în locuri cu sol betonat, unde nu e posibilă introducerea ţăruşilor.

Metoda selectivă

Figura 1 Conexiunile pentru măsurarea selectivă a electrodului de împământare

Metoda selectivă este o variaţie a metodei Cădere de potenţial, disponibilă pentru testere de împământare high-end cum ar fi Fluke 1625. Testerele cu această capabilitate pot măsura impedanţa împământării pentru un anumit electrod de împământare fără a-l deconecta de la sistemul electric. Aceasta înseamnă că nu trebuie să aşteptaţi închiderea sistemului pentru a testa sau să riscaţi să deconectaţi electrodul de la un sistem alimentat.
Se aplică aceleaşi reguli pentru plasarea ţăruşilor de curent şi potenţial ca şi pentru metoda Cădere de potenţial. Dacă sunt îndeplinite condiţiile sunt îndeplinite pentru 62% din regulă (vezi pagina anterioară) atunci aceasta poate reduce numărul de măsurători. Altfel este o idee bună să construiţi un ansamblu complet Cădere de potenţial. Puteţi folosi tehnica Tagg Slope dacă nu este aplatizată curba dumneavoastră. Ambele metode, Cădere de potenţial şi Selectivă, folosesc ţăruşi pentru a injecta curentul şi a măsura căderea de tensiune. Diferenţa majoră este că testarea selectivă poate măsura precis curentul de test din electrodul testat.
Neutrul, oţelul clădirii şi electrodul de împământare sunt conectate şi legate la pământ. Când injectaţi un curent în acest sistem de conexiuni de împământare paralele, curentul se va împărţi. Într-un test tradiţional Cădere de potenţial nu se poate şti cât curent trece între oricare electrod şi ţăruşul de curent C2. Testarea selectivă foloseşte un transformator tip cleşte de curent integrat, de înaltă sensibilitate, pentru a măsura curentul prin electrodul testat.
Figura 1 prezintă cum se integrează transformatorul de curent în circuitul de testare. Testerul selectiv de împământare filtrează digital măsurătoarea curentului pentru a minimiza efectul curenţilor disipaţi. Fiind posibil să măsuraţi precis curentul prin electrodul testat, se izollează efectiv electrodul şi ne este permisă testarea acestuia fără a-l deconecta de la sistem sau de la alţi electrozi.

Figura 2 Conectarea aparatului Fluke 1625 pentru măsurarea cu cleşti

Metoda Fără ţăruşi sau Cleşte
Metoda “Fără ţăruşi” sau “Cleşte” permite măsurarea impedanţei unei bucle serie pentru electrozii de împământare. Testul este simplu şi poate fi efectuat pe un electrod care este conectat la sistemul electric funcţional.
Pentru a efectua o măsurătoare testerul foloseşte un transformator special pentru a genera o tensiune pe conductorul de împământare la o frecvenţă de testare unică. Foloseşte un al doilea transformator pentru a distinge frecvenţa de testare şi a măsura curentul rezultant prin circuit, care este determinat de rezistenţa buclei.
Această metodă este disponibilă pentru unele testere Cădere de potenţial (cum ar fi Fluke 1625 sau Fluke 1623) sau pentru o unitate cleşte cum ar fi Fluke GEO 30. Figura 3 prezintă conectarea sursei şi a cleştilor de măsurare pentru Saturn GEO X.
Figura 2 prezintă circuitul de testare echivalent pentru metoda fără ţăruşi. Când testaţi electrodul de împământare al unei clădiri folosind această metodă, testaţi de fapt o buclă care include:
Electrodul testat;
Conductorul electrodului de împământare;
Jumper-ul de conectare principal;
Neutrul sistemului;
Legătura neutru-la-împământare;
Conductorii de împământare (între poli);
Poli de împământare.

Figura 3 Schema de conexiuni pentru metoda selectivă

Deoarece această metodă foloseşte serviciul ca parte din circuit, poate fi utilizată doar după ce serviciul a fost complet conectat (wired), adică, nu poate fi folosită înainte de conectarea utilităţii. În acestă metodă cleştele verifică continuitatea interconectărilor tuturor componentelor de mai sus. O valoare măsurată anormal de mare sau indicarea unui circuit deschis arată o conectare slabă între două sau mai multe dintre componentele critice menţionate mai sus. Electrodul de împământare al celor mai multe facilităţi este în paralel cu numeroşi electrozi de împământare ai utilităţii. Aceşti electrozi pot fi electrozi poli.

ing. Gabriel Ghioca ARC BRAŞOV SRL
Tel.: 0268-472577; Fax: 0268-419749
E-mail: arc@arc.ro;
Internet: www.arc.ro