ANTENĂ COLECTIVĂ PENTRU BLOC DE LOCUINŢE – Partea I

by donpedro

În acest articol vă prezentăm o instalaţie de recepţie colectivă realizată pentru un bloc de locuinţe având 40 apartamente şi care permite recepţionarea a unui număr de 7 programe TV

TEMA INIŢIALĂ
Cererea a venit din partea unei asociaţii de locatari care dorea o instalaţie de antenă colectivă care să poată recepţiona principalele canale de televiziune româneşti ca alternativă la reţeaua de televiziune prin cablu. Reţeaua de distribuţie a semnalului trebuia să fie realizată prin holul interior al blocului de locuinţe printr-o tubulatură deja existentă în care era montată instalaţia de interfon, iar în fiecare apartament trebuia să existe o priză TV pentru uşurinţa conectării televizorului. Numărul de apartamente este de 40 (parter + 7 etaje, 5 apartamente pe nivel).

DETERMINĂRILE INIŢIALE

Figura 1

Tabel 1

Din primele observaţii s-au evidenţiat o serie de handicapuri pentru care trebuiau găsite soluţii. Astfel, datorită înălţimii reduse a blocului faţă de altă clădire apropiată se impunea realizarea unui catarg al antenelor de peste 15 metri. Datorită lungimii stâlpului trebuia gândit un sistem de ridicare al acestuia. Odată ridicat trebuia fixat în aşa fel încât să reziste vânturilor puternice şi trebuia să fie prevăzut cu sistem de împământare în mod obligatoriu. Distanţa cablurilor de legătură de la antene până la staţia propiu-zisă era de peste 25 metri.
Datorită structurii de tubulatură deja existentă care a impus modul de realizare a distribuţiei, ne-a obligat practic să proiectăm o reţea având pierderi mari datorită lungimilor de cablu coaxial utilizat pentru conectarea apartamentelor. Pentru recepţia şi distribuţia semnalului se impunea folosirea unei staţii cu amplificatoare de canal în banda UIF şi nu varianta cu conversie care ar fi avut un cost mult mai ridicat.

INSTALAŢIA DE ANTENE

Figura 2

Tabel 2

Din verificările iniţiale cu privire la modul de amplasare a antenelor de recepţie s-au determinat trei direcţii de recepţie astfel:
o direcţie pentru programele B1 TV, PRIMA TV şi ANTENA 1;
o direcţie pentru programele TVR1, TVR2 şi TELE 7;
o direcţie pentru programul PRO TV.
Din păcate pentru primele 2 direcţii semnalul captat a fost foarte slab şi cu numeroase dubluri din cauza interpunerii unui bloc de locuinţe mai înalt cu aproximativ 10 metri. Pentru PRO TV nu au fost probleme de recepţie deoarece emiţătorul se putea vedea la o distanţă de aproximativ 6 Km. Din acest motiv s-a propus beneficiarului construirea unui stâlp de susţinere a antenelor de 18 metri pentru a putea astfel depăşi în înălţime blocul învecinat. De asemenea stâlpul a fost prevăzut cu paratrăsnet pentru protejarea instalaţiei în cazul descărcărilor electrice. Din cauza lungimii şi a greutăţii foarte mari stâlpul împreună cu antenele 1 şi 2 a fost ridicat cu un dispozitiv special. Practic au fost două ridicări, una pentru orientarea antenelor, iar a doua definitivă. Pentru fixarea definitivă şi rigidizarea stâlpului au fost utilizate 3 rânduri de corzi de oţel. Coborârea cablurilor coaxiale de la antene s-a făcut prin stâlp pentru protecţie la intemperii. Pentru paratrăsnet s-a utilizat un tronson de ţeavă de aproximativ 2 metri terminat în vârf cu o sferă de metal. De la acest tronson s-a conectat un cablu de cupru având secţiunea de 25 mm2 fixat la celălalt capăt de părţile metalice de fier-beton ale construcţiei.
Antenele 1 şi 2 sunt de tip GD-454 având forma conform figurii 1, iar datele tehnice conform tabelului 1.
Pentru antena 3 s-a folosit modelul BU-119 având forma conform figurii 2 şi caracteristicile tehnice conform tabelului 2.

În tabelul de mai jos sunt prezentate nivelele de semnal pentru canalele recepţionate.
Aceste nivele de semnal s-au măsurat la intrarea în staţie având pentru antene următoarele lungimi de cablu coaxial: antena 1 – 28 metri, antena 2 – 28 metri, antena 3 – 18 metri. Cablul folosit atât la antene cât şi în întreaga instalaţie de distribuţie este de tip RG-6 U având atenuare de 20dB/100 metri la frecvenţa 860 Mhz.
Analizând acest tabel observăm nivelul scăzut al canalului 25 faţă de toate celelalte. În acest caz nivelul de plecare din staţie va fi de maximum 103dBuV (amplificarea staţiei este de 40dB pentru fiecare canal) neexistând o rezervă substanţială de putere. Pentru creşterea semnalului ar fi fost necesar un preamplificator cu câştig de 14dB, dar în final nu a mai fost necesar deoarece pierderile din reţeaua de distribuţie au fost mai reduse decât în calculul preliminar.

STAŢIA DE SEMNAL

Figura 3

Tabel 3

Staţia de semnal este de tip ALCAD 905 ZP care este formată din rama pe care pot fi montate sursa de alimentare şi 10 module. Numărul de rame poate fi extins în funcţie de numărul de canale pe care dorim să le transmitem. În cazul de faţă s-au folosit 7 module (7 canale TV enumerate mai sus).

Figura 4

Datele tehnice sunt prezentate în figura 3.
S-au folosit module ZP-401 pentru canalele TV. Nivel maxim fixat din staţie este de maximum 103,0dBuV pentru fiecare canal. Acest nivel este determinat de atenuarea reţelei de distribuţie. Staţia a fost montată într-o cameră aflată la nivelul terasei în care se afla sediul administraţiei. S-a optat pentru acest loc deoarece camera este încălzită pe timpul iernii şi nu există pericolul intrării apei sau a prafului ca în cazul nişei de la vechile instalaţii de antenă colectivă care se află chiar sub stâlpul de fixare a antenelor.
În figura 4 este prezentată staţia de semnal. Se pot observa cele 3 cabluri de legătură de la antene şi ieşirea de semnal spre distribuţie. Sursa de alimentare este conectată la reţeaua de 220V printr-un cablu având conductor de împământare.

Continuare în numărul viitor.

Pentru informaţii suplimentare:
Ing. Adrian Andrei
Antech 98 s.r.l.
Distribuitor exclusiv pentru România
Tel/fax : 01-331.34.04
Mobil: 0744-140.112
e-mail: aandrei@mailbox.ro
www.alcad.net

S-ar putea să vă placă și