Analizoare pentru monitorizarea calității energiei electrice de la Metrawatt

by donpedro

Figura 1: Analizor de calitate a energiei portabil împreună cu sondele de curent de tip Rogowski

Analiza calității energiei electrice este cel mai important pas în identificarea și rezolvarea problemelor legate de alimentarea cu energie electrică. Aceste probleme, dacă nu sunt remediate, pot reduce performanța dispozitivelor electrice. De asemenea, pot conduce la scăderea productivității și a profitabilității și chiar pot pune probleme privind siguranța în exploatare; totuși, studiul privind calitatea energiei reprezintă un mod organizat și sistematic de a rezolva acest tip de probleme. Investigația poate fi făcută de un singur echipament sau de o întreagă instalație electrică. În principiu, verificarea calității energiei electrice presupune următorii pași:

  • Pregătire studiu
  • Stabilirea locației măsurătorii
  • Efectuarea monitorizării
  • Descărcarea, analiza și raportarea datelor
  • Aplicarea soluțiilor de rezolvare a problemelor întâmpinate
  • Găsirea unei soluții de rezolvare a problemelor

ANALIZOARE PENTRU MONITORIZAREA CALITĂȚII ENERGIEI ELECTRICE:

Instrumentele esențiale pentru monitorizarea calității energiei sunt: analizorul de calitate a energiei, aparatul de testare a circuitelor, multimetrul și o cameră în infraroșu. Alte instrumente utile sunt traductoarele de curent de tip clește (Efect Hall), camera de termoviziune, reportofonul, instrumentul pentru măsurarea rezistenței prizei de împământare și a rezistenței de izolație.

Analizoarele de calitate a energiei se încadrează în două categorii: portabile și instalate permanent (fixe).

Analizoarele portabile, precum cele din seria MAVOWATT 2xx, se folosesc în mod uzual în aplicații în care durata de monitorizare este limitată, fiind instalate doar pentru durata studiului și deconectate după terminarea acestuia. Astfel de instrumente de monitorizare au în mod curent intrări de măsură de tip banană pentru tensiune și bobine de tip Rogowski pentru măsurarea curentului.

Figura 2: Comunicația la distanță dintre MAVOWATT 2xx și o Tabletă.

Ultima generație de analizoare portabile de calitate a energiei, MAVOWATT 200, aduc un grad sporit de siguranță a utilizatorului și productivitate sporită, prin utilizarea protocolelor de comunicație Wi-Fi, Ethernet și Bluetooth pentru controlul complet la distanță, după instalarea instrumentului de măsură. Utilizatorii pot închide ușa tabloului electric și pot utiliza tableta, smartphone-ul sau computer-ul pentru a configura instrumentul, a vizualiza datele măsurate în timp real și a descărca aceste date de la distanță, reducând astfel în mod semnificativ expunerea lor la medii de lucru periculoase.

Instrumentele de monitorizare a calității energiei electrice, instalate permanent, așa cum sunt cele utilizate în sisteme fixe oferite de GOSSEN METRAWATT, sunt instalate de obicei pentru toată durata de viață a instalației și utilizează terminale de tip șurub pentru măsurarea tensiunii și conectarea la transformatoare de curent. Aceste aparate sunt, de obicei, montate în condiții de siguranță, în spatele ușilor închise ale tablourilor electrice sau a echipamentelor de comutație și sunt monitorizate de la distanță prin intermediul unor soluții software de tip server, utilizând protocolul de comunicație Ethernet sau fibră optică.

Figura 3: Instrumente instalate permanent (fixe) oferite de GOSSEN METRAWATT

Instrumentele moderne de analiză a calității energiei electrice ar trebui să fie de Clasă A, conform IEC 61000-4-30, standard internațional pentru măsurarea calității energiei electrice. Publicat inițial în 2003 și actualizat în 2014 (Ediția a 3-a), IEC 61000-4-30 specifică tehnicile de măsurare care ar trebui realizate pentru măsurarea cu acuratețe și corectitudine a calității alimentării cu energie electrică.

PREGĂTIREA STUDIULUI

Ca orice reporter investigativ de calitate, pentru a trage concluzia corectă asupra unui subiect, procesul de analiză trebuie să presupună aflarea a ce, unde, când, cum și de ce au apărut problemele de calitate a energiei electrice. Definirea obiectivelor, nu numai că menține proiectul în grafic, dar ajută și la identificarea resurselor necesare pentru efectuarea sarcinii. Locul de monitorizare depinde de locul în care sunt observate probleme sau în care se presupune că acestea ar exista.

VERIFICAREA ȘI CUNOAȘTEREA LOCAȚIEI

Inspectarea locației începe printr-o inspecție vizuală a exteriorului și a zonei adiacente instalației, pentru a dobândi o mai bună înțelegere a zonei. Lucrurile care trebuie considerate includ tipul de distribuție electrică (de exemplu, subterană), metoda și poziționarea instalației de compensare a factorului de putere, instalații învecinate care ar putea induce perturbații într-un circuit comun, posturi de distribuție/ stații apropiate și alte condiții potențial problematice.

MONITORIZARE CALITATE ENERGIE

Analizoarele de calitate a energiei trebuie plasate în locațiile determinate în urma procesului de planificare și inspecție. În general, pentru determinarea calității energiei oferite de furnizor, plasați analizorul în punctul general de alimentare. Pentru a rezolva o problemă manifestată la nivelul unui singur echipament, plasați analizorul cât mai aproape de sarcină. Este important să monitorizați atât tensiunea cât și curentul.

RAPOARTE ȘI ANALIZA DATEOR CONFORM CERINȚELOR

Pentru identificarea problemelor echipamentelor, factorul cheie este analiza datelor într-o manieră sistematică. Mai întâi, trebuie căutate evenimente de calitate a energiei care au apărut în timpul unei funcționări defectuoase a echipamentului. Apoi trebuie identificate evenimentele care duc la depășirea parametrilor de funcționare pentru echipamentul afectat.

GĂSIREA UNEI SOLUȚII DE REZOLVARE A PROBLEMELOR

Adăugarea unor noi circuite, sisteme UPS, transformatoare, filtre, sau a altor mijloace de atenuare a efectelor, pot duce la rezolvarea problemelor identificate în timpul studiului. Mutarea unei surse de interferență, de pe un circuit pe altul, poate uneori conduce la rezultate pozitive.

Probabil, cea mai importantă regulă este sa începeți cu lucrurile simple.

În foarte multe cazuri, apar probleme de calitate a energiei cauzate de lucruri simple precum conexiuni imperfecte.

ARC BRAȘOV SRL este partener autorizat în România.
Pentru detalii vă rugăm să ne contactați.

Tel: 0268 472577; 0268 – 477 777 | arc@arc.ro | www.arc.ro | Blog.arc

 

S-ar putea să vă placă și

Adaugă un comentariu