Wireless LAN

by donpedro

SOHO-Small Office and Home Office

S-au stins ecourile Expoziţiei CERF 2002, cel mai important eveniment naţional din domeniul electronicii şi informaticii, dar impresiile deosebite acumulate pe durata a 5 zile ne vor urmări încă mult timp. Ca participant direct, cu stand şi produse interesante, voi prezenta în acest articol o categorie de produse care au trezit un interes deosebit. Acestea sunt echipamentele pentru reţea de calculatoare fără cablu, adică radio, cunoscute sub prescurtarea SOHO-Small Office and Home Office. După cum le arată şi denumirea, acestea sunt destinate spaţiilor de dimensiuni mici cum ar fi birourile unei firme, spaţiile dispuse într-o singură clădire, etc. şi pot pune în comun un număr mediu de calculatoare într-o singură configuraţie (până la 15 calculatoare). Din discuţiile cu vizitatorii de la CERF, care s-au interesat în mod deosebit de aceste echipamente, au rezultat câteva direcţii în care se vor utiliza masiv aceste echipamente, în etapa următoare, datorită şi costului care a devenit accesibil. Aceste direcţii sunt:
difuzare de INTERNET zonal (pe grupuri de locuinţe);
modernizarea reţelelor de calculatoare existente în firme prin adăugarea de posturi mobile, cuplate radio cu reţeaua existentă;
realizarea de reţele locale de calculatoare numai cu echipamente radio.

Elementele componente ale reţelelor de calculatoare “wireless”, fără cablu, au fost prezentate în numărul 4 al ziarului Electronica azi. În acest articol le vom aminti doar:
Wireless LAN Acces Point – reprezintă un echipament radio prin care mai multe calculatoare pot fi cuplate prin unde radio într-o reţea de calculatoare;
Wireless LAN PC Card – reprezintă o cartelă radio de tip PCMCIA care se instalează fie într-un laptop, în slotul corespunzător, fie într-un desktop, într-un slot PCI, prin intermediul unui adaptor şi care leagă calculatorul în reţea, prin unde radio;
Wireless LAN USB Adapter – reprezintă un dispozitiv care se cuplează la un port USB al calculatorului şi leagă calculatorul în reţea prin unde radio.
Pe lângă aceste elemente de bază, într-un sistem wireless mai intră diferite tipuri de antene, direcţionale sau omnidirecţionale, în funcţie de configuraţia reţelei.

Figura 1

Vom prezenta structurile de bază care se pot realiza cu aceste echipamente.
Prima structură, prezentată în figura 1, denumită şi Configurare Ad-Hoc, este aceea în care mai multe calculatoare sunt legate între ele prin radio. Acestea sunt echiipate cu Wireless LAN PC Card sau cu Wireless LAN USB Adapter. Calculatoarele trebuie să fie configurate toate pe acelaşi canal radio.

Figura 2

A doua structură, prezentată în figura 2, reprezintă modul de integrare a unor calculatoare echipate cu elemente wireless LAN, într-o reţea clasică de calculatoare, adică cu cabluri. Acest lucru se realizează prin elementele wireless Acces Point. O structură de calculatoare echipate cu elemente wireless şi un Acces Point formează o unitate organizatorică denumită BSS (Basic Service Set). Fiecare calculator din BSS poate fi legat la oricare calculator din reţeaua de calculatoare clasică, prin intermediul echipamentului Acces Point, având o adresă unică de identificare. Această structură nu numai că permite cuplarea calculatoarelor echipate cu wireless LAN la reţeaua clasică, dar permite şi cuplarea a două elemente wireless între ele. Această structură este aplicabilă la nivel de întreprindere, pentru accesul la baze de date sau pentru aplicaţii ale unor lucrători cu locuri de muncă mobile. Două sau mai multe echipamente Acces Point pot fi utilizate ca elemente de legătură între două sau mai multe reţele de calculatoare clasice, aplicabile pentru a lega, de exemplu, reţele fizice aflate în clădiri diferite. Structura descrisă anterior poate suporta capabilităţi de roaming pentru utilizatorii de calculatoare în deplasare, care trec dintr-un BSS în altul, aşa cum se arată în figura 3.

Figura 3

În aceste condiţii se definesc anterior legături de identificare între BSS-uri vecine, rezultând un ESS (Extended Service Set), cu adresa de identificare pentru toate calculatoarele care pot să treacă dintr-un BSS în altul. Desigur că obţinerea celor mai bune performanţe pentru acest tip de funcţionalitate se realizează printr-o plasare corectă a echipamentelor Acces Point şi alegerea celor mai potrivite canale radio.
Câteva informaţii despre costul unor asemenea echipamente sunt necesare pentru cei care doresc să implementeze aceste soluţii destul de interesante şi foarte practice. Astfel, un echipament Acces Point costă între 150 şi 250 dolari, un PC Card Wireless costă între 65 şi 120 dolari, iar un echipament USB Wireless costă între 70 şi 105 dolari.
Deşi la prima vedere realizarea unei reţele wireless costă mai mult decât una clasică, cu cabluri, o analiză mai atentă, cu luarea în calcul a avantajelor de mobilitate şi acurateţe în instalare ne face să optăm pentru a doua variantă. Este cunoscut faptul că rearanjarea spaţiilor şi schimbarea frecventă a funcţionalităţilor sunt două din trăsăturile de bază ale firmelor moderne şi dinamice.
La capitolul avantaje mai putem adăuga şi faptul că informaţia este foarte bine protejată, prin existenţa a 4 chei de criptare a câte 64 biţi fiecare, iar spectrul de emisie este distribuit, ceea ce face ca linia radio să nu poată fi uşor perturbată. Existenţa unor interfeţe grafice expresive şi prietenoase către utilizator, care monitorizează calitatea şi starea legăturilor radio dintre calculatoare, face ca aceste echipamente să fie uşor de instalat şi de exploatat de personal cu pregătire medie.

Mai multe informaţii tehnice şi comerciale despre echipamentele Wireless LAN-SOHO se pot obţine de la:

Ing. Toader Melinte
S.C.SEEKTRON S.R.L.
e-mail: melin@xnet.ro
Mobil: 094-650352
Tel/Fax: 044-185920
www.seektron.ro

S-ar putea să vă placă și

Adaugă un comentariu