Unde precizia contează într-adevăr: Testarea echipamentelor medicale

by donpedro

De exemplu, gândiţi-vă la camera pentru raze X dintr-un spital. Înainte de a putea fi certificată pentru funcţionare, toate echipamentele trebuie certificate în cadrul specificaţiilor parametrilor electrici cheie. Este la fel ca orice verificare a unei
instalaţii, dar riscurile sunt vieţi omeneşti în loc de linii de producţie. Certificarea echipamentului este adesea sarcina unui tehnician de teren, care are nevoie de patru testere pentru instalaţie sau de un tester multifuncţional pentru instalaţii Fluke 1650
.

Testerele multifuncţionale pentru instalaţii din seria Fluke 1650 combină funcţiile pentru tensiune, frecvenţă, polaritate şi scurt-circuit, împreună cu funcţii multiple pentru rezistenţă şi câteva funcţii pentru testarea RCD (dispozitive de curent rezidual). Fluke 1653, prezentat aici, adaugă funcţia de testare a rezistenţei împământării, indicator pentru secvenţa fazelor şi un port IR pentru upload-area datelor măsurate la un computer.

Un instrument înlocuieşte patru
Totul se întâmplă foarte repede, spune tehnicianul de teren al unui fabricant global de echipamente de diagnostic medical. “Aveam nevoie de un voltmetru, un aparat pentru măsurarea rotaţiei fazei, un aparat pentru măsurarea rezistenţei liniei şi un aparat pentru măsurarea împământării. Acum folosim un multimetru cu un set de cabluri de testare. Testele care necesitau, nominal. O oră şi 15 minute, pot fi efectuate astăzi în aproximativ 20 de minute cu Fluke 1653.”
“Multimetrul nu poate fi mai uşor de utilizat”, adaugă el. “Trebuie doar să rotiţi comutatorul rotativ la orice funcţie dorită, să configuraţi cablurile de testare corect şi sunteţi pregătit pentru test.”
“Un factor foarte important în meseria mea este livrarea: toate echipamentele trebuie livrate la locul unde vor fi utilizate. Trebuia să deschid cutia, să despachetez toate cablurile, să folosesc aparatul de măsură, să îl împachetez la loc, să-l pun înapoi în containerul de transport şi să-l pregătesc pentru transportul la următoarea locaţie. Desigur, trebuia să repet procedura şi cu celelalte trei echipamente.”
“Fluke 1653 este un produs senzaţional. Sarcina mea este considerabil mai uşoară, datorită reducerii totale cu un factor de 4 la 1 a complexităţii echipamentului.”
Testerele multifuncţionale pentru instalaţii din seria Fluke 1650 combină funcţiile pentru tensiune, frecvenţă, polaritate şi scurt-circuit, împreună cu funcţii multiple pentru rezistenţă şi câteva funcţii pentru testarea RCD (dispozitive de curent rezidual). Fluke 1653, prezentat aici, adaugă funcţia de testare a rezistenţei împământării, indicator pentru secvenţa fazelor şi un port IR pentru upload-area datelor măsurate la un computer.

Testare detaliată

Înainte de a putea utiliza echipamentul de testare medical, instalaţia trebuie certificată. Pentru a fi certificată, trebuie să respecte specificaţiile IEC 60364 pentru instalaţii electrice fixe în clădiri. După ce este certificată, este sarcina echipei de ingineri biomedicală să întreţină echipamentul la standardul necesar. Testarea izolaţiei începe cu tensiunea reţelei, în general 480V trifazat. În acelaşi timp, tehnicianul verifică rotaţia fazelor, pentru a se asigura că liniile sunt conectate corect la întrerupătorul principal.
Totuşi, chiar dacă tensiunea reţelei se încadrează în specificaţii, rezistenţa liniei poate fi o problemă. “La testare, am descoperit că tensiunea reţelei se încadrează în specificaţii, dar exista o rezistenţă semnificativă a liniei” spune tehnicianul. “În acest caz, oxidarea era atât de avansată încât electricianul a trebuit să îndepărteze conectorul de masă, să folosească un instrument de polizat pentru a poliza acest contact, şi să-l reconecteze. Abia atunci a trecut testul.”
Tehnicianul verifică de asemenea rezistenţa liniei la ultima cutie de întrerupătoare înainte de aparatul cu raze X, pentru a determina dacă rezistenţa liniei se încadrează în specificaţii. Riscul, spune el, este ca impedanţa liniei să împiedice aparatul cu raze X să funcţioneze la întreaga capacitate. Ceea ce produce de asemenea probleme, spune el, este faptul că electricienii pot conecta mai multe echipamente în circuit. “Este legea lui Ohm: când adăugaţi echipamente la o linie, schimbaţi rezistenţa totală a liniei. Este uşor să spui că nu poti încărca o linie; este mai greu să ştii când o schimbare în sarcinile individuale dintr-un circuit îl va compromite.”
Tehnicianul utilizează Fluke 1653 pentru a verifica rezistenţa excesivă a linei. “Ceea ce căutăm este ceva mai puţin de 100mW. Multimetrul Fluke se comportă excepţional la măsurarea până la 10, 20 sau 30mW. Este foarte precis, considerând că celelalte aparate pe care le foloseam indicau pur şi simpul dacă rezistenţa era mai mică sau mai mare decât 100mW.”
Apoi, tehnicianul porneşte unitatea şi verifică alimentarea pentru a se asigura că sunt 480V. “În acest punct efectuez toate testele de împământare. Un lucru sigur este că apare oxidarea – în fiecare zi. Cu cât mai mult oxidează şi cât mai mult stă, începe să ruginească.” Oxidarea, spune el, poate fi un pericol chiar la linia de alimentare care poate fi instalată de un anumit timp.

Siguranţa prin număr
Tehnicianul consideră siguranţa împământării cea mai mare provocare pentru echipamentele medicale de imagine. “Nu este greu să trecem cu vederea ceva, şi, dacă se va întâmpla aceasta, un pacient sau un operator pot să moară din această cauză. Dacă un pacient se află pe masa pentru raze X, şi braţul acestuia atinge orice parte metalică a mesei, iar masa nu este conectată corespunzător la împământare – la împământarea principală a spitalului – poate apărea o diferenţă de potenţial de la câteva sute de milivolţi la câţiva volţi. Totul este în număr.”
“În anumite medii, acel număr nu ar constitui un pericol. Dar dacă pacientul are un cateter conectat la un vas de sânge al acestuia, rezistenţa corpului pacientului devine aproape zero. Dacă doctorul ar atinge o lumină frontală chirurgicală care este legată la împământarea unei porţiuni a spitalului, şi ar atinge cateterul – şi există o diferenţă de potenţial de câţiva volţi – aceasta poate duce la defibrilaţia pacientului şi la moartea acestuia.”

Principiile de bază ale unei împământări
În viziunea tehnicianului, cel mai important rol al Fluke 1653 în mediul unui spital este confirmarea fiecărui potenţial punct “sub tensiune” din sistem faţă de împământarea principală a spitalului.
“Prin termenul sub tensiune mă refer la orice punct din sistem cu care pacientul sau doctorul pot veni în contact. şi nu trebuie să găsim nici o rezistenţă mai mare de 0.2W în nici un punct. Cu Fluke 1653, care oferă măsurători până la .01W, putem să descoperim imediat orice problemă de împâmântare, şi să o investigăm.” Tehnicianul spune că un tester de instalaţii trebuie să fie un instrument pentru măsurarea rezistenţei de împământare. “Nu poţi testa precis rezistenţa de împământare cu un voltmetru. Să spunem că am conectat multimetrul la o ţeavă de cupru şi am conectat celălalt cablu la masa pacientului. Un voltmetru va trimite doar un semnal de câţiva volţi şi îmi va spune dacă există continuitate între ţeavă şi masă. Totuşi, acesta nu este un indicator foarte credibil. Chiar dacă aveţi o împământare slabă, continuitatea va fi totuşi indicată.”
“Acum consideraţi testul de împământare efectuat de Fluke 1653. Va injecta un curent prin împământare, va măsura căderea de tensiune şi îmi va spune cât de bună este conductivitatea împământării.”
În timp ce verifică problemele de împământare, tehnicianul testează şi curentul de scurgere. “Înainte de a primi Fluke 1653, trebuia să comand un al doilea aparat de măsură mai precis doar pentru a vedea dacă problema de scurgere este reală sau nu. Acum, când apare o problemă, testele arată clar cât de performant este acest multimetru. Poate salva vieţi.”

Stocare şi raportare
În instalaţiile medicale – înainte şi după certificare – stocarea şi raportarea rezultatelor de testare este adesea cheia în testarea cu succes a instalaţiei. Memoria lui Fluke 1653 stochează până la 500 măsurători, iar interfaţa incorporată permite tehnicianului să transfere rezultatele testului la PC.

Echipament fără probleme de putere

“Iniţial, înregistram toate valorile corespunzătoare”, spune tehnicianul. “Descopeream, de exemplu, rezistenţa unei linii mai mică de 200mW. Dacă reveneam trei ani mai târziu, puteam descoperi o rezistenţă a liniei de 800mW, deoarece trei sau patru echipamente au fost adăugate la linie, crescând rezistenţa totală a liniei. Atunci trebuia să reconfigurăm întreaga instalaţie.”
“Pentru aparatul cu raze X, rezistenţa liniei poate fi o adevărată problemă” spune tehnicianul. “Expunerea este foarte scurtă, dar trebuie să tragem pe linie o putere enormă într-o fracţiune de secundă. Dacă linia nu suportă această putere, trebuie să adaptăm aparatul. Vom spune că nu putem să asigurăm 80kW ci doar 70kW sau 60kW, deoarece rezistenţa liniei este prea mare. Puteţi obţine acea putere la diferite tensiuni de alimentare, dar în orice caz trebuie să aveţi o rezistenţă corespunzătoare a liniei şi o dimensionare corespunzătoare a instalaţiei electrice.”
Concluzia lui: “Fluke 1653 face o treabă excelentă în detectarea rezistenţei liniei, de la instrumentul testat până la sursa de alimentare. Cu un asemenea dispozitiv, electricienii pot lua decizii în cunoştinţă de cauză despre cum să obţină un beneficiu maxim de la echipamentul de diagnostic care reprezintă sufletul meseriei lor.”

Ing. Gabriel Ghioca
ARC BRAşOV srl
Str. Grădinarilor nr. 22
Tel.: 0268-472577; Fax: 0268-419749
arc@arc.ro
www.arc.ro

S-ar putea să vă placă și

Adaugă un comentariu