Traductoare de curent din noile generaţii

by donpedro

Traductorul de curent bazat pe efectul HALL este un element cheie pentru legătura între circuitele de putere şi cele de control în majoritatea aplicaţiilor de electronică de putere.
Datorită atât preciziei, cât şi măsurării cu izolare a curenţilor de frecvenţe cuprinse între 0 şi 200KHz, traductoarele contribuie la îmbunătăţirea eficienţei şi siguranţei echipamentelor, dar adesea se reproşează costul ridicat şi volumul ocupat în sistem.

Traductoare de curent compacte seria LAH

Firma elveţiană LEM vine în întâmpinarea acestor cerinţe prin noua serie LAH, datorită adoptării construcţiei pentru montare verticală.
Această serie cuprinde 3 tipuri de traductoare având construcţie identică:
a) LAH 25-NP permite obţinerea cu un singur traductor a trei domenii (8A, 12A, 25A) printr-o simplă conectare pe cablajul imprimat
b) LAH 50-P şi LAH 100-P sunt echipate, de asemenea, cu circuit primar triplu, cu deosebirea că secţiunea de conectare a primarului la cablaj este adaptată curentului măsurat.
Bazate pe principiul de operare în buclă închisă, traductoarele LAH oferă caracteristici electrice excepţionale: banda de frecvenţe de la 0 la 200KHz, timpul de răspuns la 90% sub 500ns, precizia mai bună de 0,25% pentru LAH 50/ 100-P şi 0,3% pentru LAH25-NP.
Deşi au dimensiuni reduse, traductoarele LAH respectă spaţiul impus între circuitele primar şi secundar, fiind în acord cu standardul EN 50178.
O caracteristică aparte a seriei LAH este posibilitatea de a măsura curenţi diferenţiali. Traductoarele utilizate în acest scop sunt livrate cu o fereastră pentru înserarea celui de-al doilea circuit primar.
În plus, utilizând numai două traductoare se pot măsura curenţi trifazici

Datorită uniformităţii pentru variantele diferite, traductoarele LAH sunt oferite la un raport preţ/performanţă avantajos.

Traductoarele de curent bazate pe ASIC

Traductoarele din seria LTS sunt de tipul în buclă închisă (cu compresare) şi reprezintă primele produse ale firmei LEM bazate pe circuite tip ASIC (Application Specific Integrated Circuit).

Avantajele tehnice introduse de seria LTS sunt:
alimentarea de la sursă unipolară de tensiune (+5V);
posibilitatea de conectare simplă cu circuite tip DSP sau microprocesor.
Avantajele economice rezidă atât în dimensiunile reduse, cât şi în costul redus al traductoarelor din această serie.

Alte caracteristici generale ale seriei LTS … – NP sunt:
rezistenţa de măsură încorporată;
gamă multiplă de măsură, domeniu de măsură extins.
Seria LTS … – NP cuprinde tipurile: LTS6-NP, LTS 15-NP, LTS 25-NP.
Pentru exemplificare prezentăm principalele caracteristici ale traductorului LTS 25-NP:
curent primar nominal IPN: ±25A, ±12A sau ±8A (configurabil);
domeniu de măsură: 3 x IPN;
tensiune de ieşire: 2,5V pentru IPN = 0;
2,5V ±0,625V pentru ±IPN;
precizie la 25OC: ±0,2%;
precizie globală la 25OC (inclusiv rezistenţa de măsură): ±0,7%;
liniaritate: < 0,1%; timp de răspuns: < 200nsec.; banda de frecvenţe: 0 … 200KHz;
• temperatura de lucru: -10… +85OC;
• masa: 10g.