SURSE ALIMENTARE – ÎNTREBĂRI FRECVENTE

by donpedro

Cuvinte cheie: alegere, pornire, tensiune de intrare, conectarea serie sau paralel, performanţe, conexiuni, încărcare baterie, preţ, surse MeanWell®

1. Ce sursă aleg? Sursele de alimentare pot fi: surse de tensiune constantă (curentul la ieşire fiind variabil) sau surse de curent constant (tensiunea la ieşire fiind variabilă). Alegerea tipului de sursă se face în funcţie de aplicaţie (tipul consumatorului) şi funcţie de puterea totală necesară. (a) Pentru a creşte diponibilitatea sursei şi implicit a întregului sistem, se va alege o sursă care să dea cu 30% mai multă putere decât maximul necesar. (b) Specificaţia de putere disponibilă la ieşire este dată în dependenţă de temperatura ambiantă. Obligatoriu se va studia graficul care arată aceasta dependenţă şi se prevăd dispozitive de răcire forţată. (c) sursa se montează în poziţia care asigură răcirea maximă prin circulaţia naturală a aerului (convecţie).

MS-150: Sursă modulară, 150W, intrare 85…264VAC, 120…370VDC, ieşire 11 nivele 2…48VDC, PFC, protecţii, limitare curent shutdown, remote control, remote sense, funcţia paralel, răcire prin ventilator, eficienţă min.82%, mediu -20…+50°C, 100% burn-in test.

ULP-150: Sursă LED, 150W, intrare 90…295VAC, 127…417VDC, ieşire 5 nivele 12…48VDC, PFC, protecţii, limitare curent hiccup, răcire prin convecţie, eficienţă min.91.5%, mediu -30…+70°C.

Diferenţa de temperatură între poziţiile orizontală sau verticală poate ajunge la 5°C. Dacă sursa are ventilator inclus pentru răcirea forţată, nu are importanţă poziţia de montare, iar puterea poate fi cu 20% mai mare decât la răcirea prin convecţie. Viteza ventilatorului variază cu temperatura.
(d) Sursa trebuie să aibă protecţiile elementare: la supratensiuni, la suprasarcină (scurtcircuit), la supraîncălzire. (e) Funcţii legate de aplicaţie: semnalizări de bună funcţionare, control de la distanţă, compensarea căderilor de tensiune pe fire (remote sensing), ieşiri multiple, tensiune fixă sau reglabilă, funcţia de urmărire (tracking), eficienţa. (f) Funcţii speciale: sursa trebuie să aibă PFC – corecţia factorului de putere (pentru a satisface ENERGY STAR ®5.0, respectiv în Europa, prin IEC 555-2 / EN 60555-2 se impune ca circuitul care asigură corecţia factorului de putere să fie încorporat în produsele de consum); UPS -funcţionarea fără întrerupere – asigurată prin comutarea pe sursă redundantă sau pe baterie reîncărcabilă.

MeanWell® are serii de surse standard care acoperă toată gama de aplicaţii şi puteri, dar produce la cerere, surse pentru orice aplicaţie.

2. De ce la pornire se absoarbe un curent mare? Se specifică la fiecare sursă curentul de pornire (inrush current) care poate fi, 1/100…1/50 secunde, foarte mare (20…60A). Acesta nu distruge sursa (chiar dacă se aude un zgomot), dar poate deconecta alimentarea de la reţeaua AC dacă siguranţa de protecţie e subdimensionată, mai ales în cazul în care se pornesc simultan mai multe surse. Se recomandă pornirea pe rând a surselor şi eventual folosirea funcţiei remote control.

LPP-150: Sursă open frame, 150W, intrare 90…264VAC, ieşire 9 nivele 3.3…48VDC, PFC, protecţii, limitare curent hiccup, răcire prin convecţie, eficienţă min.69% (3.3VDC)…max83%(48VDC), mediu -20…+70°C, 100% burn-in test.

SPV-150: Sursă programabilă 20…110% prin 1…5.5VDC, 150W, intrare 88…264VAC, 124…370VDC, ieşire 3 nivele 12…48VDC, PFC, protecţii, limitare la curent constant, răcire prin convecţie, eficienţă min.82%, mediu -20…+65°C.

3. De ce sursa nu porneşte la unele sarcini? Motoarele electrice, becuri de iluminat şi sarcini capacitive mari cer curenţi de pornire de 2…5 ori mai mari decât cei de regim normal şi pot face ca protecţia la ieşirea sursei să acţioneze pentru a limita curentul debitat. Se recomandă sursele la care protecţia se face prin limitarea la curent constant, chiar la valoarea maximă cerută de pornirea acestor dispozitive. MeanWell® specifică tipul de protecţie prin limitarea curentului la ieşire (constant sau hiccup- mode).

Caracteristica unei surse de tensiune constantă/curent constant

4. De ce tensiunea de intrare se specifică: AC, DC respectiv AC sau DC la unele modele?
Se ştie că √2Vac≈Vdc. Dacă se menţionează că alimentarea se poate face AC sau DC se conectează borna pozitivă la AC/Line şi borna negativă la AC/Neutral. Dacă sursa are un comutator de selecţie a alimentării, atunci se respectă tipul alimentării şi nivelul la intrare (ex. 85… 132VAC /176…264 prin switch; 250…370VDC).

5. Se pot conecta sursele de tensiune în serie? Da, cu condiţia ca nivelul maxim de curent cerut la ieşire să fie egal cu minimul asigurat de oricare din surse. Se recomandă conectarea în paralel, la ieşirea fiecărei surse, a unei diode care să prevină posibile distrugeri ale capacitoarelor interne. Tensiune obţinută prin înseriere nu trebuie să depăşească tensiune de izolaţie a firelor de legătură şi nici tensiune de izolaţie între bornele +,- şi borna Ground.

6. Se pot conecta sursele de tensiune în paralel? Da, cu condiţia să aibă înseriată la ieşire fiecare câte o diodă care să prevină ca o sursă să devină sarcină pentru alta, neavând tensiunile perfect egale. Se asigură astfel funţionarea fără întrerupere a sistemului în cazul defectării unei surse. La unele surse MeanWell® se menţionează că pot funcţiona conectate în paralel cu altele de acelaşi tip. Firele de legătură vor avea aceeaşi lungime şi să aibă secţiunea corespunzătoare la curentul maxim.

7. Sunt importanţi parametrii: nivel de stabilizare, zgomot (noise), riplu (ripple), vârfuri de tensiune, de curent sau de energie (spikes)? Pentru aplicaţii de precizie, cu performanţe impuse, sunt necesare limite la aceşti parametri. Zgomotul este inerent în circuitele electronice datorită temperaturii. Riplul se datorează elementelor de redresare, iar vârfurile de tensiune elementelor de comutare din sursă.

8. Ce efect are rezistenţa de contact a firelor? Aceasta poate fi de ordinul mΩ până la Ω în cazul firelor neconectate ferm sau oxidate la bornele sursei. Pe aceste rezistenţe de contact imperfect–(Rc), pe lângă scăderea tensiunii la sarcină, se va degaja căldură: Q= Rc × I2 × timp, care va înrăutăţi contactul sau poate genera foc.

9. Se poate încărca o baterie de la o sursă de tensiune? Da, folosind o sursă care are protecţia de suprasarcină cu limitarea la curent constant sau limitarea puterii (fold-back).

10. De ce variază preţul? Preţul depinde de renumele fabricantului, de modelul constructiv, certificări, domeniul de aplicaţie, mediul de lucru şi protecţii incluse, fiabilitate şi durata de viaţă, calitatea componentelor, numărul de funcţii, tipul de răcire, testarea la sarcină maximă în condiţii de mediu la limită (burn-in test).
Alegeţi sursa de la un producător consacrat, lider în domeniu: MeanWell®.
www.meanwell.com

Toate sursele MeanWell se încadrează în cerinţele Standardelor Europene de Siguranţă în utilizare şi de Compatibilitate Electromagnetică (EMC). S-au prezentat diferite variante de surse MeanWell® cu aceeaşi putere: 150W.

Autor:
Ing. Emil Floroiu
ECAS ELECTRO
emil.floroiu@ecas.ro
www.ecas.ro

Adaugă un comentariu