Soluţii de detecţie de la COMPEC: senzori de vibraţie şi senzori magnetici pentru cilindri pneumatici

by donpedro

De-a lungul timpului, specialiştii Aurocon COMPEC v-au pus la dispoziţie articole detaliate ce au avut în vedere prezentarea gamei de senzori din portofoliul SICK şi mai ales a aplicaţiilor acestora în diferitele ramuri ale industriei. Pentru a extinde gama de soluţii de detecţie, Aurocon COMPEC vă propune în anul 2012 o incursiune în gama de senzori din oferta RS Components, însoţită bineînţeles de portofoliul de senzori bine cunoscut al companiei SICK.

Senzori magnetici pentru cilindri pneumatici
Detectarea, măsurarea, poziţionarea şi controlul calităţii – toate, sarcini cruciale în automatizările industriale. Senzorii magnetici pentru cilindri pneumatici de la SICK sunt proiectaţi pentru detecţia rapidă şi mai precisă a poziţiei pistoanelor cilindrilor pneumatici. Acestea conferă o gamă mai mare de aplicaţii pentru cilindri pneumatici, asigurând un nou potenţial pentru utilajele din unităţile de producţie. Fie că este vorba de senzori de poziţionare cu ieşire analogică (seria MPS), senzori compacţi (MZT8) sau standard (MZT6) pentru cilindri cu canelură tip C, senzori cu două puncte de comutaţie ajustabile (MZ2Q), fie senzori pentru cilindri pneumatici cu canelură tip T, senzorii magnetici de la SICK sunt dotaţi cu caracteristici tehnice superioare, fiind pretabili pentru toate aplicaţiile în care sunt implicaţi cilindri pneumatici.

Senzori de vibraţie
Din oferta RS Components, vă supunem atenţiei o gamă des întâlnită în industrie şi anume senzorii de mişcare/vibraţie. Aceşti senzori de vibraţie sunt foarte similari celor folosiţi pentru sesizarea înclinaţiilor şi detecţia unghiurilor. Senzorul se va afla într-o anumită condiţie de comutaţie la un moment dat de timp (contact normal închis sau contact normal deschis). Când senzorul sesizează mişcare, starea de comutaţie a acestuia va suferi schimbări continue tot atâta timp cât există respectiva mişcare. Ca aplicaţii generale enumerăm: dispozitive anti-furt, alarme destinate detecţiei lipsei de mişcare (mai ales în domeniul militar), echipamente inteligente care opresc alimentarea cu energie electrică când nu sunt folosite (industria electronică în acest caz este beneficiara majoră, mai ales în zona electronicelor portabile).

Aplicaţie: procesarea semnalelor unui comutator cu bilă
Prin intermediul unui senzor de mişcare/vibraţie se poate procesa semnalul provenit de la un comutator cu bilă. Conform schemei de mai jos, un microprocesor de semnal evaluează semnalele provenite de la un senzor ce detectează mişcarea bilei, oferind un semnal de ieşire în funcţie de starea comutatorului.
Fiecare semnal provenit de la comutatorul cu bilă/senzorul de vibraţie trebuie să incrementeze un contor care la rândul său trebuie să se decrementeze la un interval de timp constant. Acest fenomen asigură că după o anumită perioadă de inactivitate a comutatorului cu bilă, contorul să se reseteze la zero. În cazul unei mişcări sau vibraţii ale bilei, valoarea contorului va depăşi o valoare de sensibilitate presetată de către utilizator. Dacă nivelul de sensibilitate nu este atins, se va considera că bila nu s-a mişcat sau nu a vibrat.

Aplicaţie: detecţia sfârşitului de cursă a pistonului unui cilindru pneumatic
O fabrică producătoare de maşini de matriţare pentru produsele de ciocolată sau cu cremă, precum şi utilaje destinate împărţirii/tăierii bomboanelor, a fost în căutarea unui senzor compact cu două puncte de detecţie a pistonului ajustabile într-o singură carcasă, fiind vorba de cilindri pneumatici cu cursă mică a pistonului. Prin detecţia poziţiei de start şi stop a curselor pistonului s-a intenţionat obţinerea unui nivel crescut de fiabilitate şi disponibilitate a sistemului automat de producţie. Sarcina a fost îndeplinită cu succes prin apelarea la senzorului magnetic MZ2Q ce are două puncte de comutaţie/detecţie a pistonului magnetic şi care este atât de compact încât poate fi instalat cu succes în orice caneluri, de tip T sau C, ale cilindrilor pneumatici, oferind chiar posibilitatea fixării în canelura de deasupra. Designul miniatural a fost posibil prin separarea elementului de detecţie propriu-zis de partea de procesare electronică a semnalului, aceasta din urmă fiind instalată separat pe cablul de conexiuni. Ca rezultat, este foarte facilă ajustarea fină a pragurilor de detecţie chiar dacă senzorul este deja instalat în canelura cilindrului pneumatic.
Prin folosirea unui singur senzor MZ2Q care oferă două praguri de detecţie ajustabile, s-a aproximat că s-au scăzut costurile cu circa 30%. Toate acestea cu păstrarea productivităţii şi reducerea timpilor morţi ai instalaţiilor automatizate.

Aplicaţie: detecţia sfârşitului de cursă a unui piston
În orice aplicaţie în care trebuie folosiţi cilindri pneumatici, senzorii MZT6 de la SICK oferă precizie maximă a comutaţiei datorită folosirii unui circuit integrat realizat in-house ASIC. Senzorul poate fi inserat în canelura cilindrului pneumatic de deasupra, nefiind nevoie de dezinstalarea cilindrului pneumatic. Senzorul MZT6 este pretabil pentru toţi cilindri pneumatici cu canelură de tip T, asigurând totodată şi clase de protecţie IP68 sau IP69K. De notat prezenţa LED-ului special destinat pentru a indica detecţia pistonului.

Aplicaţie: precizie prin detecţia poziţiei pistonului
În cazul unui utilaj folosit la procesarea barelor de metal folosite în industria auto. Maşinile trebuie să preia barele, să le verifice lungimea şi să le taie dacă depăşesc toleranţele cotelor, urmând ca apoi să le paseze unui alt utilaj de procesare.
Senzorii RZT6 monitorizează poziţia pistoanelor diferiţilor cilindri pneumatici folosiţi la evaluarea lungimii şi la procesare. Senzorii inductivi IME18 detectează absenţa sau acumularea de bare metalie în zona de procesare. Soluţia a fost extinsă şi la alte utilaje destinate procesării componentelor auto din plastic, senzorii magnetici tip reed RZT6 oferind funcţionare fiabilă şi cu ieşiri pe releu, nu numai ieşiri digitale.

Distribuitor autorizat SICK: AUROCON COMPEC srl
www.compec.ro

Adaugă un comentariu