Sistemul de telecomunicaţii mobile universale, UMTS

by donpedro

4. Servicii oferite de sistemul de telecomunicaţii mobile universale, UMTS

Scopul oricărui sistem de comunicaţii, fix sau mobil, este de a oferi utilizatorilor servicii de care aceştia să beneficieze în condiţii bine stabilite.
Serviciile oferite utilizatorilor de către sistemul UMTS se pot clasifica după mai multe criterii.
În funcţie de tipul de conţinut, serviciile reţelelor de comunicaţii mobile pot fi clasificate în:
informaţii şi amuzament uzuale;
mesagerie multimedia;
acces mobil Intranet/Extranet;
acces mobil Internet;
servicii bazate pe localizarea utilizatorului;
voce îmbogăţită.

UMTS va oferi mai multe categorii de servicii:
– multimedia înalt interactiv (videoconferinţe, lucru în colectiv şi teleprezenţă);
– multimedia de viteză mare (acces rapid LAN şi Internet/Intranet, videoclipuri la cerere, cumpărături în direct etc.);
– multimedia de viteză medie (acces LAN şi Internet/Intranet, jocuri interactive, mesaje radiodifuzate şi informaţii publice complexe, jocuri interactive etc.);
– date comutate (acces LAN de viteză redusă, acces Internet/Intranet, fax etc.);
– mesagerie simplă (serviciu de mesaje scurte, e – mail, radiodifuzare şi mesagerie de informaţii publice, comenzi / plăţi pentru comerţul electronic simplu etc.);
– transmisii vocale (comunicare bilaterală, conferinţe, poştă vocală etc).

Tabel 1 Caracteristicile serviciilor UTMS

Observaţie: Lărgimea de bandă a serviciului este produsul dintre viteza netă de transmisie pe utilizator, factorul de codare şi factorul de asimetrie.
Caracteristicile tehnice de bază ale categoriilor de servicii UMTS sunt prezentate în tabelul 1.
Dintre aceste categorii de servicii, mesageria simplă, serviciile vocale şi transmisiile de date comutate reprezintă o prelungire logică a pieţei de comunicaţii mobile de generaţia a doua, iar serviciile tip multimedia, de viteză medie şi mare precum şi multimedia înalt interactiv, se adresează noii pieţe de multimedia mobil, care trebuie să conlucreze cu serviciile similare oferite pe reţelele fixe. Se observă că doar serviciile multimedia de mare viteză nu pot fi realizate de sistemele din generaţia 2+, serviciile multimedia de medie viteză vor putea fi realizate de sistemele 2+ doar în cazul aplicării procedurii EDGE, iar serviciile multimedia înalt interactive vor putea fi susţinute cu anumite precauţii de sistemele 2+.

Din punctul de vedere al utilizatorului, serviciile oferite de UMTS sunt din domeniile:
Informaţii. Servicii de informaţii publice ca:
– navigaţie în WWW;
– cumpărături interactive;
– echivalente on-line pentru presa tipărită;
– traduceri on-line;
– servicii de radiodifuzare locale;
– facilităţi de căutare inteligentă şi de filtrare.
Educaţie:
– şcoală virtuală;
– laboratoare ştiinţifice on-line;
– biblioteci on-line;
– laboratoare lingvistice on-line;
– educaţie.
Distracţii şi amuzament:
– programe audio la cerere;
– jocuri la cerere;
– videoclipuri;
– prezentarea de imagini virtuale.
Servicii comunitare:
– servicii de urgenţă;
– servicii guvernamentale.
Informaţii de afaceri:
– birouri mobile;
– afaceri prin Tv;
– grupuri de lucru virtuale.
Servicii de comunicare între utilizatori ca:
– videotelefonie;
– videoconferinţe;
– recunoaşterea vocii şi răspuns;
– localizarea personală.
Servicii financiare şi de afaceri:
– activitate bancară virtuală;
– plăţi on-line;
– cărţi de credit şi cartele SIM universale.
Telematică pentru transporturi rutiere.
Servicii speciale:
– telemedicină;
– servicii de monitorizare pentru securitate;
– linii de prim ajutor;
– sfaturi, expertize;
– administraţie personală.

Figura 3 Aplicaţii convergente către UMTS

Convergenţa către UMTS a serviciilor reiese şi din figura 3. Convergenţa către UMTS conduce şi la micşorarea timpilor de transmisie pentru serviciile realizate, timp de transmisie care este funcţie de sistemul în care se realizează serviciul (figura 4.)

Figura 4 Timpii de transmisie pentru diferite servicii şi sisteme

Ing. Cristina – Gabriela Gheorghe
I.N.S.C.C.
e-mail: cristina@co.cnscc.ro

S-ar putea să vă placă și