Noile tehnologii OrCAD PCB

by donpedro

Linia de produse OrCAD® a fost completată recent cu noi module, pentru accelerarea procesului integrat de proiectare a plăcilor cu circuite imprimate (PCB), care asigură o mărire semnificativă a productivităţii şi eficienţei proiectării. Noile produse OrCAD sunt următoarele:
• OrCAD Engineering Data Management (EDM) – un mediu cuprinzător de colaborare şi administrare pentru OrCAD Capture;
• OrCAD Library Builder – un mediu automatizat pentru crearea/generarea rapidă a componentelor;
• OrCAD Documentation Editor – un mediu inteligent şi automatizat pentru întocmirea documentaţiei PCB.

de Marian Vlădescu

OrCAD EDM permite cola­borarea şi coordonarea efici­entă pentru proiectarea sche­melor între mai multe echipe de ingineri, în cadrul mediului OrCAD Capture. Combinând o interfaţă interactivă, intuitivă şi uşor de utilizat, cu capabi­lităţile de proiectare şi admi­nis­trare a datelor, pentru a asigura controlul asupra inte­grității datelor şi a stadiului proiectului pe durata întregului proces de proiectare a sche­mei, EDM le permite ingine­rilor proiectanți să lucreze eficient împreună, într-un grup, indiferent de localizarea geo­grafică, obţinându-se astfel o productivitate și o eficienţă în echipă mai bune, precum şi reducerea timpului până la lansarea pe piață/comerciali­za­rea produsului.

OrCAD Library Builder oferă un mediu integrat unic pentru crearea rapidă a unei biblio­teci de componente OrCAD, colectând informațiile despre componente din cataloagele şi/sau fişierele cu specificaţii ale dispozitivelor în format PDF disponibile on-line, prin utilizarea unei soluții cu corectare automată în funcție de situație. Tehnologia auto­mată şi interactivă micşo­rează semnificativ timpul necesar creării componentelor, cu până la 70% pentru componentele complexe, în timp ce tehno­logia avansată de extragere a datelor din fişierele PDF elimină nenumăratele ore necesare creării componentelor prin introducerea manuală a datelor extrase din tabelele cu terminale/pini şi scheme, pentru crearea componentelor.
Tehnologia disponibilă în cadrul noului produs OrCAD Library Builder permite reducerea semnificativă a timpului necesar creării şi actualizării bibliotecilor de simboluri şi capsule ale componentelor. Chiar şi o greşeală extrem de mică, de exemplu un singur terminal/pin omis, ar putea avea drept consecință costuri suplimentare semnificative, precum şi un impact major asupra succesului proiectului, datorat întârzierii în finalizarea acestuia.

OrCAD Documentation Editor oferă un mediu inteligent, interactiv, pen­tru realizarea docu­men­taţiilor PCB, care îmbună­tă­ţeşte şi simplifică procesul de documentare PCB prin utilizarea auto­matizarii şi tehnologiilor avansate, simplificând întregul proces, de la proiectare la distribuire şi utilizare.
Aceasta scurtează timpul necesar proiec­tării plăcilor cu circuite imprimate prin reducerea timpului de documentare cu până la 60-80%.

Odată cu sporirea complexităţii proiectelor şi micşorarea termenelor de livrare a produselor, procesul de documentare a ajuns să fie considerat prea îndelungat, greoi şi predispus la greşeli. Timpul mediu afectat documentării poate ajunge la 20% din întregul proces de proiectare, iar lansarea acestor noi produse OrCAD ajută la reduce­rea acestui timp prin automatizare şi asigurarea unui mediu de lucru în echipă mai bun, astfel încât utilizatorii/proiectanții să fie mai bine pregătiţi în faţa provocărilor actuale ale proiectării PCB.

Pentru mai multe informaţii despre aceste noi tehnologii OrCAD, puteți accesa următorul link: www.orcad.ro

S-ar putea să vă placă și