Intel extinde disponibilitatea procesoarelor Intel® Quark™ pentru IoT pentru a obţine dispozitive inteligente de conectare în reţea

by donpedro

Intel a anunţat suplimentarea mărcii Intel® Quark™ cu un nou procesor ce oferă joasă putere pentru Internetul Lucrurilor. Noile microcontrolere Intel® Quark™ D1000, Intel® Quark™ D2000 şi Intel® Quark™ SE pentru IoT extind calea produselor Intel către limitele Internetului Lucrurilor (IoT), permiţând arhitecturi consistente de la lucruri în cloud, cu un portofoliu larg de produse Intel de la procesoare Intel® Quark™ la Intel® Xeon®. 

Procesoarele Intel Quark

Intel_EA1015_Logo-4Procesoarele Intel Quark pentru IoT oferă calcul flexibil, de joasă putere pentru o varietate mare de aplicaţii cu factor de formă scăzut, aducând conectivitatea economică, integrarea şi compatibilitatea pentru noul val de dispozitive inteligente.
• Microcontrolerul Intel Quark D1000 are carac­teris­tici de management energetic amănun­ţite ce permit senzorilor alimentaţi de la baterie sau de la linia de putere să ofere procesare sigură şi inteligentă pentru aplicaţii cu sau fără fir din lumea reală.
• Microcontrolerul Intel Quark D2000 include pro­cesare puternică într-o structură conştientă de consumul energetic, oferind dezvoltatorilor o platformă pentru a construi dispozitive de acces în reţele complet compatibile cu alte produse Intel. Suplimentar, furnizorii de soluţii pot implementa software compatibil în cadrul soluţiei pentru a conecta împreună diferite componente.
• Microcontrolerele Intel Quark D2000 şi SE sunt caracterizate de o arhitectură cu set complet de instrucţiuni Intel x86 pentru compatibilitate şi scala­bilitate, oferind performanţe de joasă putere ce pot fi scalate pe o întreagă soluţie pentru implementare de la un capăt la altul.
• Microcontrolerul Intel Quark SE pentru IoT include un senzor integrat ce ţine consumul energetic la un minim prin procesarea şi manipularea inteligentă a datelor de la senzorii externi. Microcontrolerul Intel Quark SE este caracterizat de asemenea de tehnologie de potrivire a modelelor, adică poate recunoaşte modele în datele de la senzori, oferind perspective acţionabile şi de timp real.
• Procesoarele Intel Quark pentru IoT dispun de caracteristici de siguranţă pentru protecţie la intruziuni dăunătoare ce pot compromite reţelele.
• Procesoarele Intel Quark pentru IoT oferă un domeniu de temperatură de operare extins cu game de la -40°C la +85°C – ideal pentru aplicaţii IoT cu factor de formă mic.
• Intel® System Studio pentru microcontrolere oferă dezvoltatorilor de software pentru IoT puterea de a crea rapid dispozitive inteligente cu ajutorul procesoarelor Intel Quark. Această suită bazată pe Eclipse* dispune de unelte dovedite pentru construcţia, depanarea şi analizarea de software utilizând scheme logice familiare – de la dezvoltare sistem la aplicaţii IoT.

Înzestrarea viitorului IoT

Intel lucrează la dezvoltarea de noi procesoare care să beneficieze de circuitele semiconductoare pentru a răspunde noului val de dispozitive IoT. Microcontrolerul Intel Quark SE pentru IoT va fi caracterizat de o memorie asociativă bazată pe hardware, foarte eficientă permiţând inteligenţă bazată mai mult pe context decât pe un program pre-existent. Tehnologia poate lua orice tip de date, să compare noile date cu cele existente cu care a fost pregătit, şi să identifice potrivirea cea mai apropiată pentru un scenariu dat. Microcontrolerul Intel Quark SE pentru IoT va oferi o analiză adaptivă ce poate învăţa şi rafina informaţiile în timp, utilizând unelte standardizate în vederea unei dezvoltări mai simple şi a unui timp mai scurt până la lansarea pe piaţă.

Soluţii IoT cu Intel Quark în acţiune

• Honeywell* a prezentat o soluţie de conectare a echipamentului unui muncitor pentru siguranţă industrială. Utilizând caracteristicile purtabile inteligente ale tehnologiei Intel® Quark™, soluţia industrială propusă poate ajuta la monitorizarea mediului pentru muncitorii aflaţi în misiuni critice, precum mineri, pompieri sau alte persoane implicate în intervenţii în situaţii de urgenţă.
• Yanzi* a anunţat colaborarea cu Intel pentru a dezvolta o soluţie IoT sigură şi scalabilă ce poate conduce la îmbunătăţirea mediului de lucru, la creşterea productivităţii şi la creşterea valorii globale a activelor clădirii prin utilizarea tehnologiei Intel Quark şi a analizei în timp real pentru o mai bună înţelegere generală, de la utilizarea iluminării la calitatea aerului din interior, la utilizarea spaţiului şi chiar a nivelului de zgomot dintr-o clădire de birouri.
• Dispozitivul avansat de localizare de la Child Angel*, ce beneficiază de tehnologie Intel Quark şi utilizează modem-ul Intel® XMM™ 6255, implemen­tează inteligenţă într-o brăţară de copil, permiţându-le copiilor o mai mare libertate, dar oferind un nou nivel de grijă prin localizare, detecţie date biometrice şi analiză în timp real.

Microcontrolerul Intel Quark D1000 este disponibil deja, în vreme ce Intel Quark D2000 va fi disponibil la sfârşitul anului. Intel Quark SE SoC pentru IoT va fi disponibil în prima jumătate a anului 2016.

Intel, Quark, Xeon, XMM şi logo-ul Intel sunt mărci înregistrate ale Intel Corporation în Statele Unite ale Americii şi în alte ţări.
*Alte nume şi mărci sunt proprietatea deţinătorilor lor.


Intel_EA1015_Logo-2Avnet Memec | Silica

Calea Floreasca nr. 175, Et. 8,
Sector 1, București

Tel.: 0723 259 997
0372 986 752

www.avnet-memec.eu | www.silica.com

S-ar putea să vă placă și

Adaugă un comentariu