Identificarea zonelor fierbinţi în vederea întreţinerii echipamentelor din domeniul electric folosind camere de termoviziune

by donpedro

Prezentul articol descrie importanţa inspecţiilor din punct de vedere termic în cadrul sistemelor electrice şi prezintă totodată avantajele utilizării unei camere de termoviziune în identificarea rapidă a zonelor fierbinţi, zone care ar putea indica eventuale probleme tehnice. Camera de termoviziune ThermoView Ti30 fabricată de către firma Raytek – Fluke Company este unul dintre echipamentele care pot fi utilizate în acest scop şi este disponibilă şi pe piaţa românească.

Cunoaşteţi temperatura la care echipamentul dumneavoastră funcţionează?
Zonele încinse nu sunt întotdeauna vizibile şi de aceea există şansa ca exact atunci când vă aşteptaţi mai puţin să aibă un impact negativ în sistemele electrice de care dumneavoastră şi clienţii dumneavoastră depindeţi. Temperatura joacă un rol foarte important în buna funcţionare a echipamentelor electrice. De multe ori supraîncălzirea acestora reprezintă o problemă de bază şi dacă nu este detectată la momentul potrivit ea poate duce la oprirea sau defectarea echipamentului, sau chiar şi la accidentarea personalului. Inspecţiile de rutină privind temperatura de funcţionare a echipamentelor permit o mai bună cunoaştere a problemelor existente sau a problemelor ce pot apărea pe parcurs, dar şi o bună organizare a reviziilor tehnice astfel încât să se prevină întreruperea funcţionării instalaţiilor. Prin găsirea sursei de probleme tehnicianul economiseşte timp atât pentru inspecţie, cât şi pentru eventualele reparaţii necesare. Măsurarea repetată a temperaturii în aceeaşi zonă pentru unele echipamente la anumite intervale de timp poate indica dacă reparaţia a fost bine efectuată şi totodată poate anticipa viitoarele reparaţii necesare.
În momentul de faţă există pe piaţă un număr mare de instrumente ce utilizează principiul măsurării temperaturii fără contact cu infraroşu, instrumente folosite pentru diferite inspecţii rapide, sigure şi precise în sistemele electrice. Includem aici şi camerele de termoviziune care pe lângă posibilitatea măsurării temperaturii asigură şi o documentare vizuală a zonelor fierbinţi. Folosind camera de termoviziune pentru scanarea rapidă a componentelor electrice, tehnicianul poate identifica rapid şi uşor variaţiile de temperatură şi bineînţeles poate vedea dacă acestea se situează în limitele acceptate.
Raytek, lider mondial în domeniul termometrelor fără contact, oferă modelul ThermoView Ti30, o soluţie completă pentru afişarea imaginilor IR şi cu un preţ foarte atractiv – incluzând aici o cameră de termoviziune foarte uşor de utilizat, un software pentru analiza şi documentarea inspecţiilor, precum şi un curs de specializare în acest domeniu – toate acestea proiectate special pentru identificarea rapidă, sigură şi precisă a zonelor fierbinţi din aplicaţiile de întreţinere a echipamentelor electrice.

Ce face această cameră?
Camera de termoviziune ThermoView Ti30 detectează diferitele niveluri de radiaţie corespunzătoare diferitelor componente ale echipamentelor electrice şi mecanice. Utilizând această cameră de termoviziune se pot “vedea” radiaţiile emise de către un obiect precum o imagine termală, măsurând în acelaşi timp şi temperatura obiectului în cauză. Ochiul uman nu poate detecta energia din domeniul spectral infraroşu şi de aceea nu se pot detecta zonele încinse. Chiar şi corpurile reci emit o energie în infraroşu, energie care poate fi “văzută” şi înregistrată de camerele de termoviziune. Comparând în timp imaginile obţinute cu camera de termoviziune se pot detecta şi analiza foarte uşor schimbările de temperatură care afectează echipamentele de lucru, prevenind astfel întreruperea funcţionării lor. Cu această cameră de termoviziune se pot înregistra atât măsurătorile de temperatură cât şi imaginile corpurilor supuse inspecţiei, toate acestea fiind stocate într-o memorie internă şi putând fi descărcate ulterior pentru analiză pe un PC folosind software-ul Inside IR™ – inclus ca accesoriu.

Cum funcţionează?
Camera de termoviziune ThermoView Ti30 detectează radiaţia emisă de un corp şi afişează o imagine termală a acelei călduri detectate pe un afişaj cu cristale lichide. Ca punct de reper pentru zona măsurată există o cruce în mijlocul imaginii afişate care indică valoarea temperaturii din acel punct. Imaginea termală poate fi afişată cu trei scale de culori, şi acest lucru se poate face în timp real. Datorită preciziei sale ridicate, Ti30 poate detecta zonele încinse pentru circuitele electrice, echipamentele aflate în mişcare, precum şi pentru alte diferite procese industriale, fără a veni în contact direct cu obiectul măsurat.

De ce este important să se efectueze aceste măsurători?
Detectarea, măsurarea şi analiza temperaturii echipamentelor electrice sau mecanice reprezintă o metodă foarte puţin costisitoare şi foarte precisă pentru detectarea problemelor existente, precum şi pentru prevenirea sau diminuarea efectelor negative din punct de vedere tehnologic şi financiar. Întreruperea funcţionării echipamentelor utilizate în cadrul proceselor de producţie poate duce la scăderea productivităţii, la creşterea costurilor de producţie, la utilizarea unor forţe de muncă inutile, la creşterea costurilor de întreţinere, la scăderea calităţii produselor şi în final este posibilă pierderea clienţilor. Existenţa continuă a problemelor tehnice în cadrul echipamentelor din unităţile de producţie poate conduce la scăderea valorii unităţii de producţie, la pierderea avantajului competitiv şi poate avea un impact negativ asupra profitabilităţii şi a posibilităţii atingerii obiectivelor propuse de către companii.

Utilizabilă atât în spaţii deschise cât şi în interior, foarte uşor de folosit, camera de termoviziune ThermoView Ti30 oferă toate facilităţile necesare pentru identificarea punctelor cu probleme potenţiale sau cu probleme existente, care ar putea conduce la opriri costisitoare ale instalaţiilor electrice. ThermoView Ti30 permite obţinerea simultană a imaginii termale precum şi a valorii temperaturii în fiecare punct instantaneu, permiţând utilizatorului identificarea celor mai mici diferenţe de temperatură dintr-o imagine. Uşoară şi simplu de utilizat, ThermoView Ti30 oferă o scanare rapidă, de mare precizie, într-un domeniu de temperaturi de la -10O la 250OC. Pentru a vizuliza foarte exact punctul în care se face măsurarea şi pentru a stabili distanţa optimă camera are o rază laser de poziţionare. Instrumentul este alimentat cu baterii “lon life” permiţându-i memorarea a 100 de imagini într-o inspecţie continuă pe teren. Utilizând staţia de alimentare livrată împreună cu Ti30, imaginile colectate în timpul inspecţiei pot fi descărcate foarte uşor pe un laptop sau pe calculator, prin apăsarea unui singur buton. Imaginile pot fi apoi editate şi etichetate utilizând software-ul de analiză şi raportare InsiderIR. Software-ul permite utilizatorului: schimbarea emisivităţii şi a valorii temperaturii reflectate, schimbarea setărilor de vizualizare. Imaginile pot fi folosite atât în diferite rapoarte cu informaţiile legate de temperatură şi locul în care s-a efectuat inspecţia cât şi exportate sau trimise prin email către alţi utilizatori ai camerelor de termoviziune Ti30, utilizatori care la rândul lor pot face alte modificări utilizând acelaşi software InsideIR. Suplimentar pentru determinarea temperaturii în fiecare punct, utilizatorul, cu ajutorul software-ului poate determina temperatura fiecărui pixel. Imaginile obţinute la inspecţiile anterioare – păstrate în baza de date a software-ului împreună cu localizarea, precum şi valorile de temperatură pot fi încărcate în camera ThermoView Ti30 pentru a fi utilizate ca un ghid rapid în verificarea echipamentelor cu valori critice – o facilitate neinclusă la alte camere de termoviziune din aceeasi categorie de preţ. Imaginile încărcate în cameră apar pe afişaj atunci când sunt reapelate.

Utilizatorului îi este semnalizat pe afişaj exact unde trebuie făcută inspecţia. Noua imagine va fi pur şi simplu memorată în locul imaginii încărcate. Această facilitate asigură utilizarea camerei într-un mod sistematic chiar de către un începător. Noua imagine poate fi apoi comparată cu cea anterioară făcută în acelaşi loc utilizând software-ul InsideIR. Pentru a obţine performanţe maxime în utilizarea camerei ThermoView Ti30 este necesară o minimă instruire. Astfel la achiziţionarea camerei de termoviziune clientul beneficiază de un curs de şcolarizare de 2 zile. Gândit în mod special pentru iniţierea în termoviziune, scopul acestui curs este acela de a instrui utilizatorii cum să organizeze o bună supraveghere a instalaţiilor electrice utilizând camera de termoviziune şi cum să obţină cele mai bune rezultate în urma inspecţiilor făcute.

RONEXPRIM
Str Cotiturii , nr 5, sector 1, Bucureşti
ronexprim@rolink.ro
Telefon 021 / 314 35 99, 8
www.aparate-masura-control.ro
Fax 021 / 313 62 44
www.ronexprim.com