GPS Locator

by donpedro

Aplicaţiile care pot fi realizate cu GPS-Locator-ul sunt multiple. Monitorizarea parcului auto, analiza şi controlul traseelor efectuate, găsirea vehicolelor în caz de furt, servicii de dispecerizare şi supraveghere sunt doar câteva. GPS-Locatorul foloseşte Poziţionarea Globală prin Satelit (GPS) pentru determinarea poziţiei terestre (latitudine, longitudine, altitudine) precum şi a vitezei, direcţiei, datei şi orei exacte. Construit iniţial exclusiv în scopuri militare şi fiind deservit de peste 30 de sateliţi sistemul GPS este disponibil acum gratuity utilizatorilor civili oriunde pe suprafaţa pământului cu erori acceptabile scopului civil

Produsul oferă:
determinarea cu precizie a poziţiei geografice folosind sateliţii GPS;
înregistrează aceste poziţii în memoria proprie aceste înregistrări se numesc Datalogger;
localizează poziţia pe hartă şi generează descrierea acesteia sub formă textuală;
acţionează pe baza condiţiilor stabilite de utilizator oriunde pe suprafaţa pământului;
poate fi setat şi interogat folosind reţeaua de telefonie mobilă;
capabilitate de accesare via Internet (programată pentru Q4 2002).

Comunicarea cu echipamentul se poate face fie prin reţeaua GSM (Global System for Mobile Communications) fie prin portul serial (interfaţă RS232).

În reţeaua GSM sunt folosite SMS-uri (Short Message Service) pentru comunicare, GPS-Locator-ul având un modem GSM integrat în acest scop. La cerere pot fi create modele la care transmiterea datelor să se facă pe o reţea de comunicaţie proprie utilizatorului (de exemplu radio). Pentrul sfârşitul anului 2002 se preconizează şi accesarea echipamentului prin Internet.

GPS-Locator este un echipament compact (144x125x65 mm) care include electronica şi bateria de back-up. Pentru funcţionarea acestuia trebuie introdusă cartela SIM proprie reţelei GSM folosite, conectate antenele GPS şi GSM şi asigurată alimentarea. Toate setările pot fi făcute după montarea echipamentului în vehicol fie de la distanţă cu ajutorul unui telefon mobil fie prin conectarea la un calculator. Descărcarea datalogger-ului se face cu ajutorul unui calculator.

Date specifice:
Precizia de poziţionare: 4 metri
Numărul maxim de sateliţi: 12
Capacitate memorare: între 60.000 şi 250.000
poziţii
Capacitate hartă proprie: 20.000 localităţi
Semnale proprii intrare/ieşire: 2 linii de intrare
(considerate semnalizând avarii)
2 linii de ieşire (pe releu)
4 semnale analogice de intrare
Temperatura de operare: -20…+55 grade C
Tensiunea de alimentare: 9 – 30Vcc
Independenţa de funcţionare fără alimentare exterioară:
max 10 zile

GPS-Locator-ul poate oferi două tipuri de date: fie înregistrarea poziţiilor pe unde a trecut (Datalogger) fie date legate de momentul interogării.
Datalogger-ul conţine înregistrări cu toate informaţiile referitoare la poziţionare (latitudine, longitudine), parametrii de trafic (viteză, direcţie), data şi ora înregistrării precum şi starea semnalelor de intrare pentru momentul la care s-a făcut înregistrarea. Intervalele la care se fac înregistrările sunt setabile. Capacitatea datalogger-ului este suficientă pentru a reţine poziţiile din fiecare minut pe o durata de 40 zile (minim) sau traseul făcut în perioada unui an (minim) pentru o înregistrare la fiecare 10 minute. Datorită dimensiunii acestor înregistrări este preferabilă transferarea acestor date la “garaj” direct către PC.

Furnizarea poziţiei instantanee se realizează prin mesaje SMS trimise de către GPS-Locator către cel care solicită aceasta. Sunt trei moduri de a primi date prin SMS-uri numite mod condensat, mod detaliat şi mod localizator.
În mod condensat GPS-Locator-ul trimite un SMS care conţine ultimele 5 poziţionări făcute la intervale de timp prestabilite. Acest mod de lucru este util în cazul folosirii unui program de dispecerizare, datele fiind codate.
În mod detaliat se primesc informaţii legate de poziţia geografică în formatul unei înregistrări precum şi zona în care se află. În mod localizator mesajul SMS descrie textual locul de pe harta conţinută de GPS-Locator.
Pe lângă harta digitală pot fi introduse zone în memoria GPS-Locator-ului prin precizarea punctelor de contur (latitudine şi longitudine) şi a numelui zonei (exemplu: Client 1). Actual, sunt implementate hărţi digitale pentru România şi Europa, implementarea hărţilor digitale pentru oraşele mari permite generarea unei localizări care precizează oraşul şi locul pe stradă sau străzile învecinate. La cerere pot fi implementate hărţi digitale pe baza datelor aduse de client.

GPS-Locator-ul poate genera din proprie iniţiativă mesaje SMS sau apeluri către anumite numere de telefon la apariţia unui eveniment. Textele mesajelor astfel trimise pot fi setate. Acest lucru poate fi programat să se întâmple la anumite intervale de timp, la fiecare parcurgere a unei distanţe, la intrarea sau ieşirea dintr-o zonă cunoscută, la schimbarea anumitor stări ale semnalelor de intrare, la pornirea vehicolului pe care este instalat GPS-Locator-ul.

GPS-Locator-ul poate prelua comenzi de la distanţă pentru deschiderea sau închiderea contactelor celor două relee. Poate fi folosit la oprirea maşinii în mers în caz de furt. Setările GPS-Locator-ului şi modul său detaliat de lucru se găsesc în Manualul de utilizare.

GPS-Locator-ul este conceput pentru a produce costuri minime în exploatare. În afară de
preţul echipamentului şi costurile datorate firmelor de telefonie mobilă GSM pentru SMS-urile transmise (abonament sau cartele care suportă trimiterea de SMS-uri) nu există alte costuri.
Astfel setările se pot face de la distanţă, instalarea nu presupune folosirea de personal calificat, aflarea unei informaţii costă doar cât un SMS (de ordinul cenţilor). Interogarea unui echipament presupune doar apelarea acestuia, echipamentul recunoaşte numărul telefonului de la care primeşte apelul, nu răspunde apelului pentru a economisi un impuls şi generează mesajul dorit. Echipamentele sunt construite să poată funcţiona şi independent la întreruperea sursei de energie exterioară, astfel echipamentul poate fi localizat şi găsit chiar dacă nu mai este alimentat din exterior.
La cererea utilizatorului pot fi adăugate şi alte funcţiuni astfel încât să corespundă aplicaţiei
dorite. Pentru reproiectarea la cerere vă rugăm să ne contactaţi în mod direct.
GPS-Locator-ul poate fi integrat şi folosit împreună cu software dedicat traficului rutier.

DATRONIC-NCIP S.R.L.
Str. C. Porumbescu nr. 79
Tel./Fax: 056-292774
E-mail: office@electronic.ro
www.electronic.ro