Convertor A/D

by donpedro

În mod normal, pentru a converti semnalele analogice în format digital, un convertor A/D necesită interfaţare cu un microprocesor. Acest lucru impune echipament hardware şi software adecvat rezultând astfel creşterea complexităţii aplicaţiilor şi de aici cheltuieli suplimentare.

Circuitul convertorului A/D prezentat în figură este configurat în jurul convertorului ADC0808 evitându-se folosirea unui microprocesor. ADC0808 este un convertor A/D pe 8 biţi ce are liniile de date D0-D7. Funcţionează pe principiul aproximaţiei succesive. Are 8 canale de intrare analogice fiecare putând fi selectat prin liniile de adresare A, B, şi C. În cazul prezentat intrarea IN0 este selectată prin punerea la masă a liniilor A, B, şi C. În mod obişnuit semnalele de control EOC (end of conversion), SC (start conversion), ALE (address latch enable) şi OE (output enable) sunt prelucrate prin intermediul unui microprocesor. Însă, circuitul prezentat este realizat astfel încât să funcţioneze continuu fără a folosi un microprocesor. Semnalele de control de intrare OE şi ALE sunt active sus şi sunt legate la +5Vcc. Semnalul de control de intare SC activ jos devenind 0 iniţiază conversia pe frontul descrescător al impulsului, în timp ce semnalul de ieşire devine 1 după încheierea procesului de conversie. Ieşirea EOC este legată la intrarea SC, unde frontul descrescător al ieşirii EOC acţionează ca intrare SC pentru a comanda începerea conversiei. Odată conversia începută, EOC devine 1. La următorul impuls al ceasului EOC devine iarăşi 0 şi prin urmare SC poate comanda o nouă conversie. Astfel, convertorul furnizează continuu semnale de ieşire digitale pe 8 biţi în concordanţă cu valoarea instantanee a semnalului de intrare analogic. Valoarea maximă a tensiunii de intrare analogică nu trebuie să depăşească nivelul de referinţă +5V. Convertorul ADC0808 necesită un semnal de ceas cu o valoare tipică de 550kHz ce poate fi cu uşurinţă obţinută dintr-un oscilator astabil construit cu porţi inversoare 7404. Pentru a vizualiza semnalul de ieşire au fost folosite cele 8 LED-uri, fiecare fiind conectată la o linie de ieşire. Deoarece, ADC funcţionează în mod continuu, acesta afişează semnalul de ieşire de îndată ce este aplicat semnalul de pe intrare.