Controlul motoarelor electrice cu microcontrolere ST – partea I

by donpedro

În ultimii ani s-a manifestat o intensificare uriaşă a cererii pe piaţa mondială a motoarelor electrice. Astfel, dacă în 1995 s-au vândut aproximativ 4 miliarde de motoare, această cifră aproape că s-a dublat până în 2002. S-a majorat în acelaşi ritm şi cererea pentru motoarele mai moderne, fără perii, al căror control

eficient neapărat presupune utilizarea unui microcontroler.
ST Microelectronics are soluţii complete pentru comanda tuturor tipurilor de motoare, de la cele simple până la cele mai sofisticate. Aceste soluţii sunt accesibile gratuit pe Internet, sub forma de “Application Notes”, la adresa portalului ST Motor Control:

http://www.st.com/stonline/products/support/motor/index.htm.

Tabelul 1 Cele mai importante tipuri de motoare electrice, care pot fi comandate cu microcontrolere

Principalele avantaje ale familiilor ST62/72 în comanda motoarelor
universale
:
comanda directă a triacurilor şi detectarea directă a trecerii prin zero;
cel mai scăzut cost posibil al sistemului, cu ST62 şi câteva componente externe;
se poate folosi o sursă rezistivă de cost foarte redus, mulţumită consumului scăzut şi imunităţii ridicate faţă de zgomote;
detector de scădere a tensiunii şi oscilator de siguranţă încorporate;
comandă foarte precisă a turaţiei, cu ajutorul timerului de 16 biţi al ST72;
formare uşoară a familiilor de produse şi modele, mulţumită compatibilităţii membrilor familiei ST72 de 8-60k Flash/ROM.
Aceste avantaje sunt demonstrate cu ajutorul kitului “Universal Motor Control Demo Kit” cu ST6200, şi a varietăţii de Application Notes de pe pagina web a ST.

Motoarele trifazate, fără perii, comandate prin invertoare, sunt din ce în ce mai răspândite în aplicaţiile mai exigente de astăzi.
Acestea oferă avantaje serioase faţă de motoarele universale şi cele inductive monofazate (Tabelul 2).

Motorul inductiv trifazat are statorul bobinat în aşa fel, încât dacă este alimentat cu o formă de undă corespunzătoare, să poată genera un flux rotativ. Viteza acestei rotaţii este comandată de frecvenţa tensiunii de alimentare şi de numărul de poli (2 poli în figură).

Rotorul are înfăşurările în scurtcircuit. Turaţia sa este întotdeauna mai mică decât frecvenţa din stator. Astfel, în aceste înfăşurări se induce un câmp magnetic, cu direcţie opusă faţă de cel din stator. Interacţiunea dintre cele două câmpuri determină un moment rotativ: rotorul se deplasează cu o viteză ceva mai mică, în direcţia în care cele două fluxuri magnetice ar fi aliniate. Motorul este asincron, deoarece dacă s-ar ajunge la sincronism, nu ar mai avea loc inducţia electromagnetică în rotor.
– va urma –

Andrei Szabó
Mai multe informaţii:
www.st.com
www.stmcu.com
www.vitacom.ro
st@vitacom.ro

Adaugă un comentariu