CEA MAI BUNĂ SOLUŢIE PENTRU RECEPŢIE SATELIT

by donpedro

PESTE 300 CANALE TV ŞI RADIO TRANSMISE PRINTR-UN SINGUR CABLU TV

INTRODUCERE

Aşa cum am mai prezentat şi în numerele trecute ale revistei, banda de frecvenţv folositv pentru frecvenţa intermediarv la recepţia din satelit este 950 – 2150Mhz. Receptorul de satelit proceseazv semnalul din aceastv bandv. De asemenea, reamintim faptul cv în transmisiile actuale se utilizeazv aproape preponderent benzile 10,700 – 11,750Ghz şi 11,700 – 12,750Ghz folosind polaritvţile liniare H (orizontal) şi V (vertical). În acest fel se definesc 4 subbenzi pe care LNB-ul le converteşte în banda 950 – 2150Mhz cunoscutv sub numele de banda FI de satelit. Pentru a putea selecta una din aceste subbenzi, receptorul de satelit transmite semnale de comandv cvtre LNB astfel:
pentru tensiunea 14Vcc este selectatv polaritatea V, respectiv 18Vcc pentru polaritatea H;
prezenţa unui semnal de 22Khz comutv recepţia în subbanda 11,700 – 12,750Ghz; în cazul lipsei acestui semnal se recepţioneazv subbanda 10,700 – 11,750Mhz.
Ce este de fvcut dacv fiecare abonat doreşte sv urmvreascv programe independent de ceilalţi utilizatori, iar canalele TV sau radio dorite sunt în subbenzi diferite ale aceluiaşi satelit sau pe sateliţi diferiţi? În acest caz soluţia posibilv este cu comutatoare multiswitch care permit transmiterea printr-un singur cablu coaxial cvtre utilizator o singurv subbandv 950 – 2150Mhz permiţând recepţia canalelor TV şi radio din aceasta. De asemenea, comutatorului multiswitch i se pot transmite comenzi dinspre utilizator de la receptorul de satelit care poate comanda selecţia sateliţilor şi a subbenzilor. Acest sistem are dezavantajul cv numvrul de utilizatori este limitat la maximum 16 sau 32, iar reţeaua este construitv în aşa fel încât fiecvrui abonat îi revine un cablu care pleacv doar spre el. Deci practic din punctul în care se aflv staţia multiswitch porneşte în stea reţeaua de distribuţie. Din cauza faptului cv este foarte dificil de realizat o astfel de reţea numvrul maxim de utilizatori este limitat.

În aceste condiţii s-a cvutat gvsirea unei soluţii pentru reţele de distribuţie care au configuraţie de cascadv cu un numvr cât mai redus de cabluri şi care sv transmitv un numvr cât mai mare de canale TV şi radio. Astfel s-a proiectat sistemul IF.
Procesorul IF este de fapt un convertor care permite conversia unui canal din banda FI satelit tot în aceastv bandv. În acest fel pot fi convertite diverse canale care sunt recepţionate în cele 4 subbenzi sau canale de pe diverşi sateliţi într-o singurv bandv IF. Având în vedere cv banda FI 950 – 2150Mhz este de 1200Mhz rezultv cv banda permite alinierea a pânv la 40 canale (transpondere) care sunt suficiente pentru recepţionarea în totalitate a canalelor de interes într-o ţarv. Menţionvm cv pe un transponder digital pot fi emise pânv la 10 posturi TV şi suplimentar posturi de radio deci numvrul de programe care pot fi transmise este de aproximativ 400 ceea ce este mai mult decât suficient.

IF PROCESSING
Sistemul IF folosit în instalaţiile de recepţie digitalv de la satelit este special proiectat pentru instalaţii comunitare. Acesta este cel mai eficient sistem pentru reţele medii (pânv la 150 utilizatori) sau pentru instalaţii de mari dimensiuni (pânv la 1500 utilizatori). Sistemul IF PROCESSING reprezintv o soluţie de calitate mai bunv decât sistemele multiswitch deoarece este dotat cu sisteme de control automat al frecvenţei şi reglaj automat al nivelului de semnal.

Figura 1

Şi lucrul cel mai important, pentru sisteme comunitare având peste 30 utilizatori preţul este mult mai redus, iar reţeaua de distribuţie mult mai uşor de realizat decât în cazul sistemelor multiswitch.
Aşa cum am spus, cu acest sistem este posibil sv se transmitv un numvr de maximum 30 transpondere folosind doar un cablu coaxial. De asemenea, sistemul permite însumarea semnalului FI satelit cu canale TV recepţionate terestru sau canale TV modulate în banda 47 – 862Mhz crescând astfel şi mai mult numvrul de canale transmise prin acelaşi cablu TV. Pentru cv se foloseşte un singur cablu coaxial este foarte uşor de a îmbunvtvţii o instalaţie veche schimbând doar cablul coaxial, splitterele, distribuitoarele, prizele de abonat şi amplificatoarele de distribuţie. Acest tip de sistem este cel mai rvspândit în instalaţiile digitale comunitare din Europa de vest.
În figura 1 este prezentatv structura unui astfel de sistem care are configuraţie cascadv. Semnalul recepţionat de la satelit este prelucrat şi transmis în reţea printr-un singur cablu coaxial fiecare utilizator putându-se conecta cu un receptor TV, tuner radio şi recepor satelit.

Figura 2

SISTEMUL ALCAD UC-202 (212)
Procesorul UC-202 permite implementarea acestui tip de sistem în reţelele de distribuţie. Este foarte uşor de programat introducând datele: frecvenţa de intrare, frecvenţa de ieşire, banda de trecere. Fiecare modul UC-202 poate procesa 2 transpondere care sunt situate în aceiaşi subbandv de frecvenţv. În cazul în care fiecare transponder este recepţionat în subbenzi diferite sau provine de la sateliţi diferiţi, modulul UC-212 este prevvzut cu 2 intrvri independente.

Figura 3

Sistemul este limitat la 30 transpondere deoarece fiecare transponder digital necesitv un ecart de bandv de 40Mhz (pentru o lvţime de bandv de 36Mhz a transponderului de satelit), iar banda FI de satelit este cuprinsv în domeniul 950 – 2150Mhz. Aceste 30 transpondere pot fi procesate de 15 module UC-202 (212). Amplificarea generalv este asiguratv de amplificatorul PA-005 care este prevvzut şi cu intrare TV ce permite însumarea cu semnalul provenit de la altv staţie fie pentru recepţie terestrv sau modulatoare în banda 47 – 862Mhz.

În figura 2 este prezentat modul de împachetare a transponderelor provenite de la 4 antene de satelit. Spre abonaţi sunt transmise atât banda TV 47 – 862Mhz cât şi banda FI satelit 950 – 2150Mhz.

Figura 4

În figura 3 este prezentatv o staţie 912-UC care conţine 15 module şi care proceseazv semnal de la 4 antene satelit.
În figura 4 este prezentatv o staţie complexv care permite recepţionarea atât a unui numvr de transpondere satelit, recepţie satelit şi modulare a unor canale în banda TV cât şi canale recepţionate terestru.
Parametrii tehnici principali ai sistemului sunt prezentaţi în tabelul 1.

Tabel 1

UTILIZATORII
Utilizatorii care sunt conectaţi la un astfel de sistem vor avea ca terminal de recepţie un receptor TV, tuner radio şi receptor de satelit conectate la o prizv de abonat special proiectatv în acest scop.
Pentru programarea receptoarelor de satelit existv 2 opţiuni:
• pentru cele care au opţiunea SCAN SMATV, pot scana automat întreaga bandv FI satelit şi memora toate posturile TV şi radio care sunt transmise.
• pentru receptoarele care nu au aceastv opţiune memorarea se va face manual introducând pentru fiecare transponder parametrii de recepţie: frecvenţa de recepţie (reprezintv frecvenţa de ieşire a modulelor UC-202,212). La cvutare, în acest caz, trebuie ţinut cont de faptul cv frecvenţele indicate de afişajul receptorului sunt frecvenţele de recepţie de la satelit şi nu frecvenţele reale de recepţie ale benzii FI. Pentru a opera în mod corect este necesar ca la frecvenţa de ieşire FI sv se adauge valoarea oscilatorului local (L.O.) al LNB-lui. Aceastv valoare este de 9750Mhz pentru banda de jos şi 10600Mhz pentru banda de sus.
Exemplu:
Dacv frecvenţa de ieşire a procesorului UC-202 este 1340Mhz, frecvenţa de programare a receptorului (IRD) este:
1340Mhz + 9750Mhz = 11090Mhz (power LNB=OFF, 22Khz=OFF).
Unele receptoare pot fi programate pentru a avea oscilatorul local (L.O.) pentru 10000Mhz. Selectând aceastv valoare este foarte simplu a se obţine frecvenţa de acord a receptorului:
1340Mhz + 10000Mhz = 13340Mhz (power LNB=OFF, 22Khz=OFF).

EXEMPLU DE STAŢIE COMUNITARV
În continuare vv vom prezenta ca exemplu o instalaţie capabilv sv recepţioneze 5 canale TV terestru (TVR 1, TVR2, ANTENA 1, PRO TV, PRIMA), posturile radio locale în banda FM 87,5 – 108Mhz şi 30 transpondere TV de pe 5 sateliţi. Pentru partea de terestru s-a folosit o staţie ALCAD 905 ZG care a fost prezentatv în detaliu într-un numvr anterior.

Pentru satelit s-a optat pentru transponderele care conţin canalele de interes şi doar cele care sunt transmise liber (FTA). O singurv excepţie este postul B1 TV care transmite programul parţial codat.Pentru recepţie sunt folosite 5 antene de satelit având diametru de 1,5 metri în afarv de antena necesarv recepţiei satelitului ASTRA 19,2 Est pentru care este necesarv o antenv de 1,8 metri.
În tabelul 2* sunt prezentate canalele TV şi radio recepţionate (185 canale TV şi 210 radio), parametrii de recepţie, parametrii de programare a modulelor staţiei UC-202 (212), tipul acestora.

Este important pentru programarea receptoarelor de satelit cunoşterea frecvenţei de ieşire a modulelor staţiei. Acestea au fost programate în ordine crescvtoare având un ecart de 40Mhz. Trebuie menţionat faptul cv modulele staţiei permit programarea pentru ecart de 40Mhz pentru banda de 36Mhz respectiv 36Mhz pentru banda de 27Mhz. În acest fel este posibil pentru transpondere care au SR=22000Ms sau mai mic sv putem alinia transponderele la un ecart mai mic. În acest fel numvrul de transpondere poate sv creascv. În cazul de faţv s-a pvstrat un ecart de 40Mhz indiferent de lvţimea de bandv a transponderului.
Costul informativ pentru un astfel de sistem este de aproximativ 45 euro/abonat pentru un numvr de 200 utilizatori.

(*) Nota redacţiei: Datoritv spaţiului prea mare ocupat de Tabelul 2, acesta va fi prezentat în numvrul viitor.

Ing. Adrian Andrei
Antech 98 s.r.l.
Distribuitor exclusiv pentru România
Tel/fax : 01-331.34.04
Mobil: 0744-140.112
e-mail: aandrei@mailbox.ro
www.alcad.net

S-ar putea să vă placă și

Adaugă un comentariu