Ce ar trebui să știți despre RoHS 3?

by donpedro

Formula chimică structurală și structura moleculară a dibutil ftalatului (DBP)Sursă: PRBX/Orange Deer studio

Toate categoriile de echipamente electrice și electronice sunt afectate cu excepția dispozitivelor medicale și a echipamentelor de monitorizare și control, pentru care restricțiile se vor aplica mai târziu, din 22 iulie 2021, pentru a ține cont de ciclurile lor mai lungi de inovare. “Revizia 3” adaugă patru substanțe restricționate, listate sub ftalat, la lista originală de șase (vedeți tabelul 1).
În 2010, unii ftalați erau pe lista de candidați REACH sau listați în Anexa XIV REACH ca subiect al procesului de autorizare. Aceștia erau, de asemenea, incluși în propunerile Comisiei Europene pentru reformarea Directivei EU cu privire la restricția substanțelor periculoase (RoHS) în echipamente electrice și electronice, ca substanțe prioritare de a fi restricționate potențial, ceea ce se întâmplă cum, opt ani mai târziu.
De la listarea originală în REACH și în lista de candidați a substanțelor de foarte mare preocupare pentru autorizare (SVHC – Substances of Very High Concern), au fost cercetate în laboratoarele internaționale riscul și toxicitatea celor patru substanțe: Bis (2-etilhexil) ftalat (DEHP); Benzil butil ftalat (BBP); Dibutil ftalat (DBP) și Diisobutil ftalat (DIBP).
Rezultatul a mai mult de 10 ani de teste și investigații arată o posibilitate foarte ridicată ca efectul expu­nerii la ftalați poate afecta reproducția umană, dezvoltarea și riscul de cancer. Aceste rezultate au motivat Comisia Europeană să treacă cei patru ftalați de la “observație” la “restricție și interdicție”.

Tabel 1: De la RoHS 1 la RoHS 3

Ftalații sunt un grup de substanțe chimice utilizate pentru a face mai fin și pentru a crește flexibilitatea plasticului și vinilului. Ei sunt în mod uzual utilizați în toate industriile de la împachetarea alimentelor la cabluri, în benzi izolatoare sau în unele rășini, pe scurt sunt aproape peste tot (vedeți tabelul 2).
Aceasta este încă o nouă provocare pentru industria electronică, astfel încât, după reducerea cantității de plumb, mercur, cadmiu, crom hexavalent, eteri difenil polibromurat și bifenil polibromurat, este acum însărcinată cu reducerea cantității celor patru ftalați listați la mai puțin de 1000 ppm în greutatea de material omogen.

Tabel 2: Cei patru ftalați interziși sunt larg utilizați în toate industriile

Gata de conformitate
După cum a fost cazul celor șase substanțe anterior restricționate în RoHS prima ediție și RoHS a doua ediție, datorită largii utilizări a ftalaților în echipamentele electronice – inclusiv în sursele de alimen­tare – proiectanții trebuie să lucreze în cooperare apropiată cu furnizorii, pentru a înlocui asemenea materiale cu componente și elemente “fără ftalați”.
Datorită faptului că unele industrii (de exemplu cea medicală) fiind mai sensibile la riscul afectării oamenilor (pacienților) de către ftalați, încă din 2010 au existat informări, iar furnizorii au fost pregătiți în legătură cu noile reguli, anticipând astfel cerința pentru componente cu mai puțin de 1000 ppm din substanțele listate în REACH și SVHC. Astăzi, un număr de companii oferă substituenți conformi RoHS 3, dar există o uriașă întârziere în lanțul de furnizare, care va necesita o muncă destul de intensă pentru a asigura că toate produsele furnizate după 22 iulie sunt conforme, ceea ce pentru produsele noi poate să nu fie o problemă majoră, dar poate fi pentru produsele aflate în stoc în întreaga lume.

Cum pot AFLA dacă produsele mele sunt conforme?
De când Directiva Europeană 2015/863 a fost lansată pe 31 martie 2015, proiectanții au lucrat împreună cu furnizorii pentru a garanta că toate noile produse se pre-conformează cu regulamentele ce urmează, dar în unele cazuri a fost dificilă înlocuirea unor componente (de exemplu benzile izolatoare pentru transformatoarele de înaltă tensiune), întârziind astfel conformitatea unor produse. Pe durata a trei ani, furnizorii vor trebui să implementeze diferite procese și substanțe pentru a înlocui ftalații interziși, dar au rămas, însă, câteva întrebări cu privire la elementele și componentele speciale.
Totuși, dacă pentru noile produse, nivelul de ftalați interziși este redus la mai puțin de 1000 ppm, pro­blemele rămân pentru produsele aflate în stoc.
Pentru a fi pe partea de siguranță, unele companii au luat decizia de a realiza testarea unor probe cu analizor XRF (X-Ray Fluorescence – fluorescență cu raze X) și dacă acest lucru nu este considerat suficient, să utilizeze metode de testare FTIR (Fourier Transform Infra-red Spectroscopy – spectroscopie în infraroșu cu transformată Fourier) și uneori SEM (Scanning Electron Microscopes – microscoape electronice cu scanare de înaltă rezoluție).
Costul unor asemenea analize ar putea fi totuși substanțial, în contextul condițiilor de piață de astăzi, dar efectul lipsei componentelor sau a eliminării produselor fără a ști dacă nivelul celor patru ftalați este sub sau peste pragul de 1000 ppm, poate costa chiar și mai mulți bani.

Ce se poate spune despre reparații și întreținere?
Așa cum este specificat în Directivă, restricția asupra DEHP, BBP, DBP și DIBP nu se va aplica pentru cablurile sau componentele de rezervă pentru reparații, reutilizare, actualizare a funcționalității sau pentru upgrade-ul capacității echipamentelor electrice și electronice lansate pe piață înainte de 22 iulie 2019. Similar, se pune problema și pentru dispozitivele medicale, inclusiv dispozitivele medi­cale in vitro și pentru instrumentele de moni­torizare și control, inclusiv industriale, lansate pe piață înainte de 22 iulie 2021.

Deci, ce urmează?!
“REACH își propune să îmbunătățească protecția sănătății umane și a mediului prin identificarea mai bună și din timp a proprietăților intrinseci ale substanțelor chimice.” Aceasta înseamnă că cerce­tarea în ceea ce privește toxicologia și impactul său asupra sănătății și mediului va continua, cu scopul de a identifica riscurile.
De aceea, Agenția Chimică Europeană a lucrat la planul “Roadmap for SVHC identification and implementation of REACH Risk Management measures from now to 2020”, ceea ce arată angajamentul ca toate substanțele relevate, cunoscute curent ca fiind îngrijorătoare (SVHC) să fie incluse pe listă până în 2020. Obiectivul planului SVHC este de a observa și identifica noi substanțe ce pot stârni îngrijorare, de a analiza opțiunile de management al riscurilor (RMO) potrivite pentru cazurile particu­lare ale acestora.
În mediile de afaceri de astăzi, inginerii electroniști trebui să monitorizeze în permanență evoluția REACH și SVHC. Odată cu creșterea îngrijorării cu privire la sănătate și mediu, ne putem aștepta ca mai multe substanțe să fie adăugate pe lista RoHS, ceea ce în unele cazuri ar putea fi extrem de provocator.
Precum în multe alte situații, cunoașterea industriei dvs., a fi inovativ și a investi în noile tehnologii reprezintă probabil singura cale.

Bibliografie
Powerbox (PRBX): www.prbx.com
Directive 2015/863: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.137.01.0010.01.ENG
SVHC Roadmap to 2020 implementation: https://echa.europa.eu/svhc-roadmap-to-2020-implementation
Candidate List of substances of very high concern for authorization: https://echa.europa.eu/candidate-list-table

Autor: Patrick Le Fèvre, Director Marketing & Communication

Powerbox – A Cosel Group Company| www.prbx.com

S-ar putea să vă placă și

Adaugă un comentariu