AUTOMAT ILUMINARE SCARĂ

by donpedro

Placă circuit imprimat – partea cu piese

CARACTERISTICI
alimentare directă de la reţeaua electrică;
comandă prin triac;
calare pe faza reţelei;
selecţia timpului de temporizare prin 3 jumperi;
5 trepte de temporizare: (30s; 60s; 120s; 150s; 180s; 210s; 240s);
dublare temporară a duratei de temporizare;
intrare în mod de funcţionare tip bistabil;
avertizare la stingere.

FUNCŢIONARE

Placă cu circuit imprimat – partea cu cupru

Montajul se bazează pe microcontrolerul PIC12C508 (Microchip). Tensiunea de alimentare a montajului este derivată din cea de reţea şi stabilizată la 5 volţi. Apăsarea butonului de acţionare conduce la amorsarea triacului pe o perioadă determinată prin J0J1.

Conectarea montajului

În timpul funcţionării dacă se va mai apăsa butonul de acţionare se reiniţializează durata de temporizare prestabilită. O apăsare dublă, la pornire, conduce la dublarea timpului de aprindere. Cu zece secunde înainte de terminarea timpului de temporizare MCU avertizează printr-o secvenţă de clipire (cu reducerea intensităţii luminoase). Dacă se doreşte blocarea automatului în stare pornită va trebui să se ţină apăsat butonul de acţionare cel puţin 5 secunde.

Revenirea la modul de funcţionare normal se realizează printr-o nouă apăsare pe buton. Pentru urmărirea calării pe faza reţelei este necesar să se utilizeze un circuit de ajustare extern, datorită faptului că portul de intrare sub 2,2V trece în 0 logic apărând un decalaj faţă de situaţia reală.
ATENŢIE
Întrucât montajul funcţionează alimentat direct de la reţeaua electrică de 220V există pericol de electrocutare în cazul unei conectări greşite. Se vor respecta NTS.

SCHEMA ELECTRONICĂ

Autor: Colceriu Ştefan

Pentru detalii suplimentare mă puteţi contacta la:
Colceriu Ştefan
Aleea Carpaţi Bl.1 Ap.4, Tg. Mureş, cod 4300
Tel.: 0265-214.892
colceriu@yahoo.com