Aplicaţii de detecţie pentru diverse industrii

by donpedro

Înscriindu-se în trendul inovaţiilor tehnologice, SICK vine în întâmpinarea specialiştilor din domeniul industrial şi nu numai cu produse noi ce

folosesc cele mai recente tehnologii pentru a satisface cerinţele din ce în ce mai exigente ale aplicaţiilor de automatizare şi control. Fie că vorbim de senzori Vision inteligenţi, senzori fotoelectrici de proximitate sau sisteme de securitate industrială precum barierele optice şi scannerele, toate soluţiile sunt proiectate să adreseze un domeniu extins de industrii, îmbunătăţind productivitatea şi reducând intervalele de timp de inactivitate ale utilajelor.

Umplerea flexibilă şi etichetarea corectă a grăsimilor alimentare

Senzorii fotoelectrici şi senzorii vision de la SICK asigură detecţia fiabilă, diferenţierea şi imprimarea ambalajelor pe o linie de umplere cu grăsimi alimentare a recipientelor. Unt în tuburi circulare, grăsimi în cutii dreptunghiulare, uleiuri alimentare în sticle de diverse culori – datorită numărului mare de tipuri de ambalaje sunt necesare detecţia fiabilă, diferenţierea şi monitori­zarea acestora atunci când sunt umplute şi etichetate. A fost nevoie de o soluţie de detecţie fiabilă a ambalajelor neconforme pe durata procesului de umplere pentru a putea detecta cutiile care nu erau orientate conform. Mai mult, s-a impus integrarea unui senzor potrivit pentru a fi integrat în secţiunea conveiorului a zonei de preluare, pentru a monitoriza fiabil aglomerările ambalajelor de pe banda de transport. După anali­za­rea cerinţelor s-a putut propune şi implementa o soluţie cu senzori Vision Inspector şi cu senzorii fotoelectrici cu rază linie din serie WTB12-3. După ce trec prin staţia de um­plere cu margarină, tubu­rile sunt alimentate într-o zonă de codare cu o orientare spaţială predefinită, pentru ca eticheta cu informaţiile de lot, preţ şi termen de valabilitate să poată fi tipărite în câmpul/zona special destinată de pe tuburi. Senzorii Vision care sunt anterior învăţaţi cu pachetele, detectează tuburi incorecte şi cele orientate incorect. Când se trece la un nou tip de ambalaj, senzorii Vision sunt automat învăţaţi în câteva secunde să aibă ca referinţă informaţiile despre noul tip de ambalaj. Pentru monitorizarea aglomerării pe bandă, senzorii fotoelectrici linie pot recunoaşte până la trei interstiţii şi de aceea detectează toate ambalajele indiferent de poziţia acestora. Această detecţie permite controlul precis al greifărului destinat manipulării ambalajelor.

Verificarea tipăririi corecte şi vizibile a termenelor de expirare

Pe o linie de îmbuteliere trebuie verificate etichetele cu termenele de livrare pentru diferite forme şi culori pe sticle. Senzorii Vision îndeplinesc sarcina la viteza mare de rulare a liniei. Pe linia de îmbuteliere imprimarea termenelor de expirare se face cu un sistem cu raze laser, la viteze mari şi în timp real. Procesul trebuie verificat pentru fiecare sticlă în parte, fiind interzisă comercializarea sticlelor de bere fără un termen de livrare clar specificat. În plus faţă de viteza solicitată, varietatea de etichete prezintă o provocare, sistemul de detecţie trebuind să fie capabil să diferenţieze între diferite culori şi forme. Senzorul Inspector I40 capturează o imagine a etichetei de pe sticlă şi verifică dacă laserul a imprimat termenul de valabilitate corect. Sursa de lumină furnizată de sistemul tip cupolă asigură iluminarea uniformă şi omogenă a zonei de detecţie, eliminând reflexiile nedorite din cauza materialelor strălucitoare. Inspector poate fi conectat la un PLC prin intermediul unei interfeţe Ethernet şi poate transmite imagini prin FTP, permiţând memorarea de imagini de înaltă rezoluţie chiar şi în medii industriale. Mulţumită componentelor inteligente, precum filtrul de culoare pentru obiecte multicolore, modificările rapide nu pun probleme pentru senzor.

Măsurarea distanţei într-o fabrică de sticlă

În zona de conveioare suspendate ale unei fabrici de sticlă, zonă destinată transportului şi stocării de plăci de sticlă cu o suprafaţă maximă de 6000mm × 3120mm, a fost nevoie de o soluţie de detecţie care să determine diferitele poziţii ale maşinii de fiecare dată când este măsurată sticla.
Foile de sticlă sunt transportate vertical şi procesate ca atare în poziţie orizontală. Apoi sticla este transportată în zona de stocare pe şine de 50m lungime. Soluţia de detecţie constă în folosirea unor senzori de distanţă DME4000 care operează în mod reflector, pentru foile 7610K. Interfaţa RS-422 s-a ales datorită caracteristicilor speciale ale maşinii. Raza laser a senzorului de distanţă face posibilă ajustarea rapidă. DME4000 poate configura parametri de setare pentru fiecare poziţie a transportoarelor, ştiind de fiecare dată care este poziţia. S-au instalat adi­ţio­nal şi senzori fotoelectrici de proximitate WT250-P460 folosiţi pentru detecţia sticlei. Datorită specificului tehnologic al utilajului, sticla trebuie detectată prin reflexie directă. Pentru a putea detecta diferite tipuri de sticlă se foloseşte funcţia de suprimare electronică a influenţei fundalului.

Protecţia unei maşini de ambalat cu bariere optice montate în cascadă

Un integrator ce activează în domeniul fabricaţiei soluţiilor complet automa­tizate de manipulare şi ambalare a produselor a avut nevoie de o soluţie de protecţie pentru o maşină de acest gen folosită în industria alimentară. Pentru garantarea calităţii ambalării, pachetele sunt transportate printr-o bandă cu role cu o cadenţă de 30 de cutii/mm şi cu o viteză transversală de 2m/s. Luând în considerare riscul de vătămare a mâinilor de către împingătorul de pe bandă, a fost esenţială integrarea unui sistem de protecţie cu rezoluţie mare pentru a asigura protejarea totală a operatorilor maşinii.
S-au folosit cortinele optice din seria MiniTwin care aduc valoare adăugată operării maşinii de ambalat. MiniTwin permite menţinerea unei distanţe mini­me de securitate între cortina optica şi punctul periculos, asigurând astfel ergonomie maximă pentru operator. Datorită dimensiunilor reduse şi a posibilităţii de a monta în cascadă 3 cortine optice pentru a crea un câmp de protecţie sub formă de U, fără a crea zone neprotejate între cortine, MiniTwin sunt pretabile pentru protecţia mâinilor şi a degetelor. LED-urile adiţionale de pe ambele feţe ale cortinelor de securitate oferă operatorului indicarea optică a stării de întrerupere a cortinei.

Un singur scanner de coduri de bare pentru o multitudine de obiecte de detectat

O companie ce produce o multitudine de componente individuale (peste 12000 de repere) precum conexiuni pentru cabluri, unelte de presare şi tăiere, scule de mână, unelte de perforare şi maşinare, echipamente pentru testarea inserţiilor de cabluri şi de măsurare şi inspectare, depozitează toate produsele fabricate într-o zonă dedicată de stocare. Disponibilitatea fluxului de materiale este impetuos necesară pentru a asigură că aproximativ 2500 de repere ambalate în aproximativ 800 de pachete şi până la 1500 de cutii de stocare să poată fi instalate pentru comenzile zilnice. Pentru aceasta, a fost nevoie ca sistemul conveior să fie dotat cu cititoare de coduri de bare care nu numai să asigure opţiuni versatile de instalare cât şi fiabilitate crescută la scanare şi opţiuni extinse de diagnoză. Aceste cititoare au rolul de a informa procesatorul la orice oră cu privire la starea de funcţionare a sistemului, permiţând astfel adoptarea de măsuri proactive. S-a impus folosirea unui cititor de coduri de bare ce poate fi integrat în reţeaua de date a companiei şi care să fie complet configurabil, soluţia fiind scannerul CLV460. Opţiunile versatile pe care această soluţie le furnizează pentru adaptarea caracteristicilor de performanţă fac posibilă folosirea a 24 de puncte de scanare pe lungimea fluxului de materiale. Acest lucru permite configurarea optimă a scannerului pentru fiecare punct asigurând fiabilitate maximă. În modul de operare, scannerele afişează o serie de opţiuni de diagnoză proactivă.
Citirea curentă este afişată local direct la punctul de scanare în timp ce o unealtă software specială pentru web permite verificarea adiţională a parametrilor pentru toate scannerele de la distanţă. Astfel, personalul operator şi de mentenanţă sunt întotdeauna informaţi cu date actualizate asupra stării actuale de funcţionare a sistemului de citire coduri de bare, şi totul în timp real.

Autor: Mihai Priboianu
Aurocon Compec
Bd. Theodor Pallady, Nr. 287, Sector 3, Bucureşti

Tel: 021.304.62.33
Fax: 021.304.62.34

Distribuitor autorizat MURR: AUROCON COMPEC srl
www.compec.ro

S-ar putea să vă placă și