APLICAREA MARCAJULUI CE

by donpedro

Compatibilitate electromagnetică – Măsurarea perturbaţiilor radiate conform standardului EN 55022 în laboratoare de încercări acreditate conform ISO/CEI 17025:2005

Aplicarea marcajului CE pe echipamentele electrice sau electronice introduse pe piaţă în ţările membre ale Uniunii Europene este obligatorie. Marcajul CE certifică faptul că produsul respectă cerinţele de siguranţă şi sănătate ale consumatorului precum şi condiţiile de mediu. Prin afişarea marcajului CE pe un echipament, producătorul îşi asumă, pe proprie răspundere, conformitatea cu cerinţele europene.
Înainte de aplicarea marcajului, producătorul este obligat să verifice conformitatea echipamentului cu cerinţele standardelor aplicabile, prin supunerea acestuia la o serie de încercări şi măsurători. Importatorii şi distribuitorii de echipamente produse în afara spaţiului economic european trebuie să se asigure că producătorul dispune de toate documentele necesare aplicării marcajului de conformitate CE. În cazul absenţei acestor documente, le revine sarcina obţinerii lor. Chiar şi în cazul

“Declaraţiei pe proprie răspundere”, producătorul echipamentului trebuie să parcurgă o serie de etape, printre care sunt incluse “Identificarea standardelor aplicabile” şi “Testarea unui eşantion de produs”.
Încercările de compatibilitate electromagnetică sunt obligatorii în vederea certificării oricărui echipament sau produs care urmează a fi introdus pe piaţa din UE. În cadrul acestor încercări, pentru toate tipurile de echipamente, un rol foarte important îl au măsurătorile de perturbaţii radiate. Aceste măsurători nu se pot efectua în spaţiul liber din cauza numeroaselor surse de emisii electromagnetice perturbatoare: staţii de transmisie radio-TV, echipamentele radio pentru telefonia mobilă şi multe altele. Amplasamentele de încercare trebuie să fie validate prin efectuarea măsurătorilor de atenuare a amplasamentului pentru polarizare verticală şi orizontală a câmpurilor în domeniul de frecvenţe de la 30 MHz până la 1.000 MHz. Un amplasament de încercare este considerat acceptabil dacă valorile obţinute la măsurătorile de atenuare orizontală şi verticală sunt egale cu atenuarea teoretică a unui amplasament ideal ±4 dB (conform standardului CISPS 16-1).
CERTeLab – Laboratorul de încercări pentru certificarea conformităţii produselor este acreditat de către RENAR Bucureşti, în conformitate cu standardul internaţional SR EN ISO/CEI 17025:2005 (certificat seria LI 805/2011), pentru efectuarea de încercări de compatibilitate electromagnetică.
Laboratorul funcţionează în campusul Universităţii “Ştefan cel Mare” din Suceava şi are în dotare o cameră semi-anecoică TDK 3M CISPR. Dimensiunile exterioare ale camerei sunt de 8.100 × 5.500 × 6.500mm iar distanţa de test este de 3m. Camera semi-anecoică este realizată din tablă de oţel, pereţii fiind căptuşiţi cu 2 nivele de plăci de ferită de tip IB-011 şi parţial căptuşiţi cu absorbanţi TDK de tip IP-045C. Domeniul de frecvenţe în care se pot face măsurători este cuprins între 30MHz şi 18GHz şi corespunde standardelor de emisii radiate ANSI C 63.4, EN 50147-2, CISPR 22 respectiv standardului de imunitate la emisii radiate IEC 1000-4-3. Camera a fost furnizată de TDK RF Solutions şi a fost certificată de specialişti recunoscuţi la nivel mondial de la Austrian Research Centers GmbH – ARC, Seibersdorf Labor GmbH.
Nivelul de atenuare al camerei, măsurat la punerea în funcţiune a laboratorului este prezentat în figura 1:

Figura 1: Nivelul de atenuare al camerei semi-anecoice TDK 3M CISPR

În cadrul laboratorului CERTeLab putem efectua măsurători de perturbaţii radiate pentru toate categoriile de echipamente de tehnologia informaţiei, echipamente electrice şi electronice utilizate în medii rezidenţiale, comerciale şi uşor industriale, echipamente electrice şi electronice utilizate în medii industriale, echipamente de transmisie de bandă largă în 2,4GHz, echipamente pentru reţele de telecomunicaţii, dispozitive Bluetooth, dispozitive de mică distanţă SRD şi dispozitive RFID (lista completă a încercărilor este prezentată pe pagina web).
Acordăm sprijin producătorilor şi importatorilor de echipamente electrice şi electronice prin oferirea de consultanţă tehnică gratuită, suport pentru modificări ale produselor testate – în cazul în care măsurătorile nu se încadrează în limitele din standarde, inclusiv prin efectuarea de teste de pre-conformitate la preţuri extrem de competitive.

În perioada 2 mai – 17 iunie 2011, pentru încercările de perturbaţii radiate efectuate în laboratorul nostru, beneficiaţi de o reducere de 50 % din tariful de listă.

În laboratorul CERTeLab se pot efectua măsurători şi încercări – în regim acreditat, pentru dispozitive electrice şi electronice care au dimensiuni exterioare maxime de 800 (L) × 800 (W) × 1.200 (H)mm şi o greutate maximă de 500kg, în conformitate cu standardele:
• EN 55022: perturbaţii radiate (80MHz – 18GHz) şi perturbaţii conduse la porturile de alimentare de la reţea;
• EN 61000-4-2: imunitate la descărcări electrostatice ESD;
• EN 61000-4-3: imunitate la perturbaţii radiate RF;
• EN 61000-4-11: imunitate la scăderi de tensiune, întreruperi de scurtă durată şi variaţii de tensiune.

Configuraţii de test particulare pot fi realizate la cerere.

Contact
Laboratorul de Compatibilitate Electromagnetică
Universitatea Ştefan cel Mare Suceava
Strada Universităţii, nr. 13, Corp G
Suceava, 720229, România
Tel.: 0745 594 640 (08-20)
Tel.: 0230 522 978 int. 160 (L-V între 08-16)
Fax: 0230 524 801
E-mail: contact@emclab.ro
www.emclab.eu
www.emclab.ro
www.emclab.info

Adaugă un comentariu