Analizor scalar de reţele SNA

by donpedro

SNA este o aplicaţie software gratuită de la Agilent Technologies care permite ana­liza scalară a cuadripolilor folosind, ca în figura alăturată, un generator, un cuplor direcţional, un spliter, sonde de putere legate pe USB şi un laptop. Analizorul scalar de reţele permite măsu­rarea rapidă şi economică a parametrilor unui amplificator: câştig, compresia câşti­gului, izolarea şi pierderile de întoarcere şi SWR.

Câştigul
Câştigul amplificatorului este definit ca raportul dintre puterea de ieşire debitată în sarcină ZO şi puterea de intrare livrată de un generator cu impedanţa ZO (ZO fiind impedanţa caracteristică a sistemului, uzual 50Ω). În termeni logaritmici, câştigul este diferenţa în dB, între nivelele de putere de intrare şi de ieşire, exprimate în dBm.
Similar ca definiţie, pentru reţele pasive se foloseşte denumirea de atenuare (sau alternativ pierderi de inserţie).

Compresia câştigului
Amplificatorul, pe o frecvenţă dată, are o regiune de câştig constant, independent de nivelul puterii de intrare. Compresia câştigului apare atunci când puterea de ieşire se limitează şi nu mai este pro­porţională cu puterea de intrare. Uzual, se defineşte punctul (valoarea puterii de intrare) în care câştigul scade cu 1dB faţă de valoarea din zona de câştig constant. De observat că în compresie, amplificatorul testat generează armonici a căror putere se adună cu puterea fundamentalei şi afectează precizia analizorului scalar. Efectele armonicelor se reduc folosind filtre trece jos cu frecvenţa de tăiere mai mică decât dublul frecvenţei de lucru.

Izolarea
Izolarea este o măsură a transmisiei inverse de la ieşire la intrarea amplificatorului. Măsurarea izolării este similară cu măsurarea câştigului cu observaţia că intrarea şi ieşirea amplificatorului sunt inversate.

Pierderi de întoarcere şi SWR
Un parametru important al amplificatorului îl reprezintă adaptarea de impe­danţă la intrare şi la ieşire. Această adaptare este definită de următorii parametri: coeficient de reflexie, pierderi de întoarcere, raport de undă staţionară; definiţi de ecuaţiile:

ρ = Vreflected / Vincident
Pierderi de întoarcere = −20log10 (ρ)
SWR = (1+ρ)/(1−ρ)

Se obişnuieşte să se prezinte adaptarea de impedanţă cu echivalentul optic al trecerii între două medii cu indici de refracţie diferiţi.
Precizia de măsurare este îmbunătăţită prin calibrare, care se execută conectând un kit de calibrare (scurt, gol) la portul de ieşire al cuplorului direc­ţional către DUT. Tot în acelaşi punct se conectează direct sonda B (transmisie) pentru calibrarea transferului direct.
Aplicaţia SNA – analizor de reţele scalare- face următoarea etapizare a procesului de măsurare:
1. Start. Permite alegerea tipului de măsurătoare (din 7 tipuri disponibile) şi iniţializează aparatele utilizate de sistemul de măsură.
2. Configurare generator şi sonde.
Permite alegerea:
a. Tipului de baleiaj (frecvenţă sau nivel de putere);
b. Timpul de trecere între două puncte;
c. Domeniul de frecvenţe şi pasul de frecvenţă;

d. Puterea la pornire;
e. Modul de măsurare a puterii (lent sau rapid);
f. Modul de mediere şi declanşare a măsurării.
3. Calibrarea SNA: execută ajustarea de zero pentru sondele de putere şi calibrarea în scurt, în gol şi în conectare directă.
4. Măsurarea parametrilor scalari de reţea. Rezultatele sunt afişate grafic ca în figura alăturată. Folosind click dreapta se pot defini markeri, se poate edita text pe afişaj, se poate ajusta scara verticală.
5. Stop măsurare. Această comandă salvează rezultatele în format csv.

Notă. Baleiajul în putere este posibil în gama de max. 80dB specifică senzorilor de putere. Valoarea maximă pentru senzorii de putere Agilent Technologies este de 44dBm, echivalent a 25W.

Notă. Aplicaţia software SNA se încarcă gratuit la: www.agilent.com/find/SNA

COMTEST SRL
Tel: +40 21 2110883
Fax: +40 21 2110884
contact@comtest.ro
office@comtest.ro
www.comtest.ro

Adaugă un comentariu