ANALIZOR DE REŢEA TRIFAZATĂ – SMART PIU

by donpedro

Generalităţi
Smart Piu este destinat pentru a fi utilizat în panourile de distribuţie a energiei electrice. El permite măsurarea şi calcularea parametrilor reţelei electrice trifazate echilibrate, trifazate neechilibrate sau monofazate. Prin monitorizarea parametrilor reţelei, clientul poate cunoaşte încărcarea reţelei, distribuţia consumului pe faze, factorul de calitate, puterile maxime, precum şi alţi parametri care-i permit luarea unor decizii în sensul optimizării consumului de energie funcţie de puterile aprobate şi în consecinţă o reducere a costurilor pentru energia electrică.

Conectarea la reţeaua trifazată / monofazată se poate face direct sau prin intermediul transformatoarelor de tensiune şi de curent.
Pentru curent analizorul Smart Piu este prevăzut cu intrări de 5Aca. În funcţie de consumul existent se alege transformatorul extern, de curent, potrivit. Raportul de transformare al transformatorului folosit va fi programat de la tastatura analizorului. Există şi opţiunea cu curent de intrare de maxim 50Aca fără a mai fi necesare transformatoare de curent externe.
Pentru tensiune analizorul se poate conecta direct pe bornele de intrare pentru tensiuni între faze mai mici de 550Vca şi tensiuni de fază mai mici de 300Vca. Pentru tensiuni mai mari se folosesc transformatoare de tensiune externe, cu raportul de transformare setat de la tastatură.
Afişajul se face pe baza afişajului LCD backlit. Valorile sunt afişate în pagini succesive, pe fiecare pagină fiind vizibili doi parametri simultan. Împreună cu aceştia se afişează energia activă şi energia reactivă. Se poate selecta pagina care se doreşte a fi afişată la pornire. Iniţializarea parametrilor şi programarea valorilor caracteristice se face de la o tastatură cu două taste multifuncţionale. Analizorul este prevăzut cu interfaţă de comunicaţie serială RS 485 care permite transmiterea parametrilor măsuraţi şi calculaţi la un PC. Se oferă şi un soft de comunicaţie dedicat.
Există şi o variantă cu două ieşiri digitale care pot fi configurate fie ca relee de alarmă fie ca ieşire în impulsuri pentru energie.
Pentru a preveni intervenţiile neautorizate este prevăzută o parolă de acces.

Caracteristici tehnice
# Precizie: ± 0,25 % R ± 0,3% FS pentru tensiuni
± 0,25 % R ± 0,3% FS pentru curenţi
± 0,5% R ± 0,1% FS pentru puterea activă
± 0,5 pentru cos[f]
± 0,2% pentru frecvenţă
# Domeniu: tensiune: 5 – 300Vca; max. 520Vca între fază şi nul
550Vca; max. 950Vca între faze
curent: 50mA – 5Aca, fără traf de curent
energie activă: max 4295MWh
energie reactivă: max 4295MWh

# Alimentare: 230Vca, 45 – 65Hz, 6VA
# Tastatură: 2 taste multifuncţionale
# Afişaj: LCD, 80 x 30mm
# Transmisie serială: RS485, 9600 biţi / secundă
# Montare: pe şină sau panou
# Dimensiuni: 105 x 90 x 58 // 96 x 96 x 72
# Temperatură: 0 – 50°C

Parametri afişaţi

Analizorul măsoară direct tensiunile de fază, curenţi pe fază, frecvenţă şi puterea activă pe faze. Pe baza acestora calculează puterea activă şi reactivă trifazată, energia activă şi reactivă trifazată, valori medii, instantanee şi maxime, factorul de putere etc.
În pagini succesive sunt afişaţi următorii parametri măsuraţi sau calculaţi:

– SI, SV, Curentul trifazat şi tensiunea trifazată
– SKWh, SKVArh Energia activă trifazată şi energia reactivă trifazată
– SKW, SKVar Puterea activă şi reactivă trifazată
– SKWmed, SKWmed max Puterea activă trifazată medie şi puterea activă trifazată maximă medie
– SKVAmed, SKVAmed max Puterea aparentă trifazată medie şi puterea aparentă trifazată maximă medie
– cos(f), Fr Factorul de putere trifazat şi frecvenţă
– V12, V23, V31 Tensiunile între faze
– V1, I1 Tensiunea şi curentul pe faza 1
– cos(f)1, KW1 Factorul de putere, puterea activă pe faza 1
– KWh1, KVArh1 Energia activă şi energia reactivă pe faza 1
– V2, I2 Tensiunea şi curentul pe faza 2
– cos(f)2, KW2 Factorul de putere, puterea activă pe faza 2
– KWh2, KVArh2 Energia activă şi energia reactivă pe faza 2
– V3, I3 Tensiunea şi curentul pe faza 3
– cos(f)3, KW3 Factorul de putere, puterea activă pe faza 3
– KWh3, KVArh3 Energia activă şi energia reactivă pe faza 3

În ultima pagină se pot afişa două contoare de energie parţială KWh, KVAh sau factorul de distorsiuni armonice pentru tensiune şi pentru curent thdFU, thdFI. Paginile se afişează succesiv, fie automat, la cca 4 secunde, fie la comandă prin taste. În imaginile “conectare a / b / c / d / e” sunt prezentate modurile de legare a analizorului:
– conectare directă în reţea trifazată
– conectare prin transformatoare de tensiune şi curent în reţea trifazată
– conectare în reţea trifazată cu 2 transformatoare
de tensiune şi 2 transformatoare de curent
– conectare în reţea monofazată şi respectiv
– conectare în reţea trifazată echilibrată.
Există un program de iniţializare care permite programarea funcţiilor dorite pentru analizor:
modul de resetare
tipul reţelei: trifazat echilibrat sau neechilibrat sau monofazat
raportul transformatoarelor de curent şi tensiune
alocarea celor două alarme
afişarea în ultima pagină: energia parţială sau factorul de distorsiuni
alegerea primei pagini de afişat
timpul pentru valorile medii
viteza de transfer pentru comunicaţia serială
Analizorul poate fi programat şi de la un PC prin comunicaţia serială RS 485, prin intermediul căreia se pot prelua şi parametri măsuraţi şi calculaţi de analizor.
Smart Piu permite utilizatorului monitorizarea permanentă a consumului de energie şi luarea deciziilor optime pentru reducerea costurilor.

Pentru informaţii tehnice şi de preţ, vă rugăm contactaţi:
COMAT ELTH Bucureşti
Tel/Fax: 021 444 12 41
Tel/Fax: 021 410 52 81
Mobil: 0722 373 625
E-Mail: comat-elth@go.ro

Adaugă un comentariu