AMPLIFICATOARE DE DISTRIBUÅIE DTH

by donpedro

Foarte mulţi pasionaţi de instalaţii satelit mi-au cerut informaţiile necesare în vederea realizării unei antene colective pentru distribuţie semnal FI-SATELIT pentru pachet digital românesc.

În general, un pachet digital de la satelit pentru a fi uşor de distribuit într-o instalaţie comunitară (SMATV) trebuie să aibă toate transponderele transmise în aceiaşi bandă de FI. În acest fel distribuţia se face printr-un singur cablu coaxial. În general, marii operatori de televiziune prin satelit respectă acest lucru pentru că pe lângă utilizatorii individuali au în vedere cooptarea de clienţi şi de la instalaţiile colective MATV. Aşa este cazul pachetelor Premiere (polaritate HH), TPS (polaritate LV), Digital+ Spania atât pe Astra 1 (polaritate LV) cât şi pe Hispansat (polaritate HV) etc.

Pentru pachetele româneşti este valabil acest lucru pentru Digi TV (polaritate HH), Max TV (polaritate HH) şi noul pachet Q care v-a emite pe Amos (polaritate LH). Singurul care nu emite în acest mod este Focus Sat care are transpondere alocate pe polarităţi diferite.

În acest fel pentru o astfel de transmisie este necesar doar un amplificator pentru banda 950 – 2150Mhz care să asigure la ieşire un nivel suficient de mare pentru a compensa atenuarea componentelor din distribuţia reţelei (cablu coaxial, distribuitoare, splittere, prize) pentru ca semnalul ajuns la receptor să aibe un nivel la care acesta să funcţioneze fără probleme.

În general, dacă se doreşte realizarea unei astfel de instalaţii trebuie să avem în vedere mai mulţi parametri tehnici fără de care instalaţia nu va funcţiona corespunzător:

nivelul de semnal la ieşirea LNB-lui pe transponderele care interesează trebuie să fie de peste 70dBuV ceea ce corespunde unui BER mai bun de 10-6. Parametru BER (bit error rate) este esenţial pentru a avea o recepţie corespunzătoare. După cum se ştie, orice amplificator introduce zgomot şi în mod natural BER-ul este micşorat cu un ordin de mărime lucru care ne obligă la instalarea unei antene mai mari decât într-o instalaţie individuală la care legătura de la LNB la receptor este directă. Astfel, dacă recepţia individuală este corespunzătoare cu un reflector de 0,9 m în cazul instalaţiei comunitare se impune utilizarea unei antene de 1,2 – 1,5m. De asemenea, LNB-ul trebuie să aibă o amplificare de 50-60 dB şi un zgomot propriu cât mai redus pentru a atinge acest nivel. Am testat diverse tipuri de LNB-uri care se găsesc pe piaţă în acest moment şi pot să spun că dispersia este atât de mare încât nu pot să recomand un anumit tip. De multe ori LNB-uri cotate ca produse “low cost” au funcţionat mult mai bine decât altele prezentate ca fiind cu pretenţii. Cel mai bun lucru este dacă puteţi să le măsuraţi şi dacă obţineţi rezultate peste valorile indicate puteţi fii sigur că va merge fără probleme. Dacă nu, vă recomand să folosiţi un reflector şi mai mare.
atenuarea reţelei de distribuţie. În cazul în care v-aţi schiţat o posibilă schemă de distribuţie trebuie să aveţi în vedere lungimile de cablu coaxial (implicit atenuarea acestuia) tipul splitterelor şi distribuitoarelor folosite, prize TV/Sat dacă este cazul. Pentru cablu coaxial vă recomand cablu RG-6 Cu (atenuare maximă 32dB pentru SAT) pentru reţele cu lungimi mai reduse (sub 50-80 metri) şi cablu PRG-7 Cu sau chiar RG-11 Cu (atenuare maximă 25 dB) pentru reţele mai lungi. Pentru componentele de distribuţie vă recomand să cereţi furnizorului să vă pună la dispoziţie datele tehnice ale acestora pentru a verifica în principal atenuările de trecere ale acestora. De foarte multe ori aceste date nu sunt reale ele fiind “îmbunătăţite” din considerente comerciale. În cazul în care nu aveţi date despre ele şi acest lucru este valabil şi pentru cablu coaxial, nu vă recomand să le utilizaţi pentru că în mod sigur instalaţia nu va funcţiona.
nivelul de semnal care ajunge la receptorul de satelit. În general, nivelul de semnal la care receptorul funcţionează stabil este între 40-74 dBuV şi un BER mai bun de 10-4 acesta variind funcţie de modelul aparatului. Din documentaţiile tehnice ALCAD în care sunt prezentate o multitudine de reţele de distribuţie satelit este luată în calcul valoarea de minim 51 dBuV pentru o funcţionare stabilă. Pe de altă parte nu este bine ca nivelul să depăşească valoarea de 74 dBuV pentru că iaraşi este posibilă nefuncţionarea receptoarelor.

Pentru o mai bună verificare un aparat de măsură cu care să puteţi măsura aceşti parametri este de un real folos.
Dacă nu aveţi un aparat de măsură puteţi folosi doar cu titlu informativ indicatoarele de nivel şi calitate de pe receptorul de satelit pe care îl cunoaşteţi cel mai bine şi cu care aţi verificat recepţia de pe diverşi sateliţi.
Cunoscând cât este nivelul la ieşirea LNB-lui, cât atenuează reţeaua şi că trebuie să avem nivelul standard la receptoare putem aprecia cât este necesar să fie câştigul amplificatorului pe care-l vom utiliza.

TIPURI DE AMPLIFICATOARE

Figura 1

Primul amplificator la care mă refer este amplificatorul care poate fi conectat chiar pe cablul coaxial după LNB fiind alimentat chiar de către receptorul de satelit.
În figura 1 este prezentat modelul PR-310.
Astfel de amplificatoare se utilizează pentru compensarea atenuării cablului coaxial între LNB şi receptoare sau head-end. În general amplificarea lor este fixă şi nu este mai mare de 15dB, iar nivelul maxim de funcţionare nu depăşeşte 100 dBuV. Pentru o mică reţea cu lungimi mici şi cu o distribuţie printr-un splitter cu 4 ieşiri spre 4 receptoare acest amplificator este suficient.

Figura 2

Modelul CA-220 este proiectat pentru o instalaţie mic comunitară în care se recepţionează atât canale terestre sau CATV cât şi canale prin satelit într-un pachet din aceiaşi polaritate. În figura 2 este prezentat acest amplificator.
Amplificatorul este prevăzut cu 2 intrări: o intrare TV la care se conectează o antenă TV sau semnalul de la reţeaua de cablu şi o intrare pentru satelit la care se conectează LNB-ul. Ieşirile sunt în număr de 4 pentru conectarea TV/radio/satelit. El are o amplificare de 25dB pentru SAT şi 22 dB pentru banda 40-862 Mhz precum şi reglaj de nivel pentru fiecare intrare în parte.
De menţionat este faptul că amplificatorul permite transmiterea semnalului de comandă şi alimentare a LNB-lui de la receptor spre LNB (în cazul unui LNB universal se poate comanda polaritatea H şi V şi cele două benzi de frecvenţă de recepţie L şi H). Este evident că receptoarele trebuie să aibe memorate doar posturi TV care sunt în aceiaşi polaritate pentru a nu apărea conflicte.

Figura 3

În figura 3 este prezentată schema de aplicaţie tipică pentru acest model.
Pentru recepţie sunt utilizate două antene. O antenă permite recepţia TV având un amplificator de antenă suplimentar care este alimentat din CA-220. Telealimentarea cu tensiunea de 24Vcc se face automat aparatul detectând automat prezenţa/absenţa amplificatorului de antenă. Ieşirea LNB-ului de la antena de satelit se conectează la borna a doua de intrare, iar comenzile 14/18V, 22Khz se transmit automat de la receptorul de satelit. La cele 4 ieşiri pot fi conectate 4 prize terminale sau 8 prize (4 terminale + 4 intermediare) TV/SAT.

Figura 4

În schema prezentată sunt indicate nivelele de semnal, tipul de cablu coaxial care poate fi folosit şi tipurile de prize TV/Sat care permit transmiterea semnalului spre receptoare şi a tensiunii de alimentare pentru LNB în sens invers. În acest exemplu legătura de la receptor la televizor se face printr-un cablu A/V, dar este posibilă şi buclarea semnalului TV în cazul în care receptoarele sunt prevăzute cu modulatoare.

În cazul unei reţele şi mai complexe vă recomand amplificatorul CA-730.
Acest amplificator are următoarele date: câştig 42 dB, nivel maxim 120 dBuV, reglaj al amplificării şi tilt-lui; permite alimentarea de la el a LNB-lui (tensiune 14/18V, 22 Khz) pentru alegerea polarităţii în cazul utilizării unui LNB universal. Este prevăzut de asemenea cu o intrare pasivă pentru banda terestră permiţând însumarea semnalului SAT cu o staţie pentru canale terestre sau CATV.

În figura 5 este prezentată un head-end pentru o instalaţie care permite recepţia unui pachet digital prin satelit precum şi canale TV în benzile UIF şi FIF precum şi radio FM.

Figura 5

În figura 6 este prezentată o schemă complexă de distribuţie pentru o locaţie având 48 abonaţi.

Figura 6

În acest caz pentru amplificarea semnalului FI satelit este folosit CA-730 la care poate fi ataşată o staţie pentru canale terestre 905-ZP sau un amplificator multibandă CF-511 (CF-512). Se poate observa că nivelul la plecarea din staţie trebuie să fie de 100dBuV pentru FI satelit şi 107dBuV pentru UIF. Nivelul la prize este cel indicat dreapta şi variază în plaja 51 … 66dBuV pentru SAT. Cablul coaxial folosit este de tipul RG-6 Cu, având atenuare 19 dB în UIF şi 32 dB în FI-SAT. Distribuitoarele au atenuare de tap diferită (4 trepte diferite) pentru a putea păstra un nivel relativ constant la prizele de abonat. Prizele utilizate sunt terminale tip BS-110 având atenuarea de 2 dB pentru SAT şi 1,5 dB pentru TV. Avantajul unei astfel de distribuţii constă în faptul că poate transmite atât semnal TV pentru televizoare cât şi semnal FI-SAT pentru receptoare utilizatorul putând opta pentru fiecare din soluţii fără a mai fi nevoie de modificări ulterioare ale distribuţiei. Æi bineînţeles, că poate fi adăugat şi internet pe cablu coaxial.

Andrei Adrian
aandrei@mailbox.ro

Informaţii suplimentare:
ANTECH 98 s.r.l.
Tel/fax: 021-331.34.04
www.alcad.net

Magazin de prezentare:
VECTOR ELECTRONIC s.r.l.
Str. Maica Domnului nr. 64
Tel: 021-242.31.90
Fax: 021-688.12.64

Vizitaţi noul site www.antech.ro

S-ar putea să vă placă și

Adaugă un comentariu